Energie v říjnu 2015

08.11.2015
Euroskop

Regulace emisí padne už i na střední spalovací zařízení

  • EP potvrdil dohodu s Radou, kterou dojde k zahrnutí středních spalovacích zařízení do regulačního rámce emisí v EU

Krátce…

Regulace emisí padne už i na střední spalovací zařízení

Plénum EP 7. 10. 2015 odsouhlasilo dohodu uzavřenou s Radou v červnu 2015 o zahrnutí středních spalovacích zařízení do mechanismu omezování emisí oxidu uhličitého a oxidů dusíku (více v příspěvku „Emise ze středních spalovacích zařízení budou regulovány“, Energie v červnu 2015). Komise 18. 12. 2013 předložila návrh na regulaci emisí některých znečišťujících látek pro kategorii středních spalovacích zařízení, která na rozdíl od ostatních kategorií spalovacích zařízení ještě nejsou zahrnuty do unijní legislativy. Podle Komise je v EU ve střední kategorii 143 tis. zařízení. Nová zařízení budou povinna splňovat limity po dvouletém přechodném období od vstupu směrnice v platnost, větší zařízení s příkonem 5-50 MW do roku 2025 a malá zařízení s příkonem 1-5 MW do roku 2030. Návrh směrnice ještě čeká formální schválení Radou.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality