Vnější obchodní vztahy v říjnu 2015

08.11.2015
Euroskop

Komise představila novou obchodní strategii, která přinést výhody „pro všechny“

  • Komise chce s novou obchodní strategií EU zvýšit konkurenceschopnost EU, ale i řešit politické otázky

Komise představila novou obchodní strategii, která přinést výhody „pro všechny“

Trade for all: Towards a more responsible trade and investment policy (978-92-79-50488-4)

  • Komise 14. 10. 2015 navrhla novou obchodní a investiční strategii EU s názvem „Obchod pro všechny: Cesta k zodpovědnější obchodní a investiční politice“.

Pozadí

Tato koncepce vychází z velmi dobrých obchodních výsledků Evropy. Evropské společnosti vyvážejí do ostatních částí světa téměř stejně jako Čína a více než firmy z USA či jakýchkoli dalších zemí. Na vývozu mimo země EU již závisí přes 30 mil. pracovních míst. Nová strategie má ambici zefektivnit obchodní dohody a vytvořit více příležitostí a podpořit rozvoj pracovních míst v Evropě. Strategie je rovněž přímou reakcí na současnou intenzivní diskusi o obchodu v EU, která se týká i transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP), nyní vyjednávaného s USA.

Klíčové a sporné body

  • Nová strategie má přinést odpovědnější obchodní politiku EU, která bude spočívat ve třech klíčových zásadách: účinnost, transparentnost a hodnoty.

Co se týče zásady účinnosti je potřeba zajistit, aby obchodování skutečně přinášelo nové hospodářské příležitosti. Znamená to věnovat se aktuálním otázkám, jako jsou například služby a digitální obchod. Dále je nutné poskytnout nezbytné prostředky a informace, aby malé a střední podniky, spotřebitelé i pracovníci dokázali plně využít výhod otevřenějších trhů a zároveň se jim přizpůsobit (podpořit např. mobilitu odborníků, vedoucích pracovníků a poskytovatelů služeb). To také znamená, že součástí budoucích obchodních dohod, např. musí být ustanovení ve prospěch malých a středních podniků.

Pro větší transparentnost je nutné otevřít jednání větší kontrole ze strany veřejnosti zveřejněním klíčových textů ze všech jednání (jak je tomu při sjednávání TTIP). K dnešnímu dni již Komise na svých internetových stránkách zveřejnila několik nových textů (např. dohody o hospodářském partnerství s východní a západní Afrikou).

Obchodní politika má zachovat evropský sociální a regulační model v zemích EU. EU chce využít obchodních dohod a preferenčních programů jako nástroje k prosazování evropských hodnot ve světě (udržitelný rozvoj, lidská práva, spravedlivý a etický obchod a boj proti korupci). Proto začlení do uzavíraných obchodních dohod protikorupční pravidla a dohlédne na to, aby obchodní partneři promítli do praxe ustanovení o základních pracovních normách, jako je právo zaměstnanců odborově se organizovat a zrušení dětské práce. Podle Komise je potřeba vyvinout rovněž větší úsilí v zájmu odpovědného řízení dodavatelských řetězců.

  • Nová strategie obchodu je zaměřena na to, aby co nejvíce lidí mělo přístup k výhodám obchodu. Spotřebitelé již nyní mají širší výběr výrobků za nižší ceny. Nové dohody plánované v rámci strategie to budou rozšiřovat a zároveň chránit bezpečnost spotřebitelů. Komise bude rovněž blíže analyzovat dopad obchodu na ceny a výběr. Nová strategie také obsahuje opatření ke zvýšení důvěry spotřebitelů v produkty, které kupují – EU zahrne do svých plánovaných dohod prvky spotřebitelské, environmentální a sociální ochrany. Strategie má podporovat pracovní místa v Evropě, jelikož až 90 % budoucího globálního růstu bude hranicemi Evropy a již dnes téměř 1 ze 7 pracovních míst závisí na vývozu mimo EU.

Odpovědná obchodní strategie EU také vyžaduje aktualizovat program obchodních jednání. Je třeba dokončení velkých probíhajících projektů, např. jednání WTO v Dauhá, TTIP, dohody o volném obchodu mezi EU a Japonskem a dohody o investicích mezi EU a Čínou, ale rovněž otevření nových jednání v asijsko-tichomořském regionu (mimo jiné o dohodách o volném obchodu s Austrálií, Novým Zélandem, Filipínami a Indonésií) a v plánu je také prohlubování vztahů EU s africkými partnery. V neposlední řadě je také třeba aktualizovat současné dohody o volném obchodu s Mexikem a Chile a celní unii s Tureckem.

Odpovědná obchodní strategie by měla zahrnovat dle Komise i více, než jen obchodní otázky. Obchodní politika by proto stejně jako evropský program pro migraci měla zohlednit rámce politiky pro navracení a zpětné přebírání nelegálních migrantů, a případně i zjednodušení vízového režimu.

Předpokládaný další vývoj

Iniciativou Komise se budou zabývat další instituce EU.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality