Týden v EU – 7. – 13. prosince 2015

15.12.2015
Euroskop

Stáhněte si pdf Týden v EU (7. – 13. prosince 2015)

V tomto čísle Týdne v EU se dočtete o:

 • Nových návrzích v boji proti terorismu
 • Kulatém stolu Národního konventu k podpoře vědy a výzkumu
 • Návrzích na modernizaci autorského práva a digitálních smluv
 • Jednaní Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, která se zabývala napříkalad rodovou rovností a slaďováním rodinného a pracovního života
 • Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci, na jehož programu byla mj. bankovní unie nebo financovaní opatření na boj s migrační krizí na území Turecka
 • Výsledcích zasedání ministrů pro rozvojovou spolupráci, kteří například probírali revizi rozvojové politiky do roku 2030
 • Radě pro dopravu, telekomunikace a energetiku, zabývající se sociálními aspekty silniční dopravy a novou strategii pro leteckou dopravu. Ta byla předmětem diskuse i v Evropském parlamentu
 • Diskusi o stavu hotspotů v Itálii a Řecku, která proběhla v Evropském parlamentu
 • Agendě prosincové Evropské rady a Rady pro životní prostředí 16. prosince
 • Výsledcích zasedání Výboru o EU na vládní i pracovní úrovni
 • Schválených ramcových pozicích
 • a o kalendáři EU na 51. týden

S ohledem na sváteční období vyjde další číslo Týdne v EU 12. ledna 2016.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality