Státy V4 převzaly vojenskou pohotovost EU


Ladislav Havelka, Euroskop, 6.1. 2016

Stovky českých vojáků zahájily začátkem roku nepřetržitou půlroční vojenskou pohotovost pro potřeby Evropské unie. Po více než 18 měsících příprav a náročného výcviku tak mohou být nyní v případě nutnosti společně s dalšími spojeneckými jednotkami z V4 Battle Group nasazeni k okamžitému řešení bezpečnostní krize až do vzdálenosti šesti tisíc kilometrů od Bruselu.

V4 Battle Group

Společná bojová skupina států Visegrádské čtyřky čítá zhruba 3 750 osob, operační velitelství se nachází v polském Krakově. Polsko je také vedoucím státem skupiny. Polská armáda vyčlenila 1 870 osob a poskytuje hlavní část bojových manévrových sil a specializované schopnosti. Maďarsko v případě potřeby vyšle téměř 640 vojáků a zodpovídá za ženijní jednotky a jednotku civilně-vojenské spolupráce. Slovenská armáda přispěla 460 vojáky a je vedoucím státem v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení. V rámci skupiny působí i 19 příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny.

Příspěvek České republiky je po Polsku druhý největší. Česká armáda vyčlenila 728 vojáků a zodpovídá za logistický modul a zdravotnický modul. Čeští logistici by v případě nasazení měli na starost vybudování společného muničního skladu a poskytnutí dopravní roty. Pro potřeby bojové skupiny česká armáda dává k dispozici jednotku čítající čtyři transportní vrtulníky Mi-171Š a jeden transportní letoun CASA. Čeští zdravotníci zodpovídají za případné vybudování a chod mnohonárodní polní nemocnice. Přes šedesát dalších vojáků je připraveno působit ve štábech stálého operačního velitelství a polního velitelství sil.

visegrád, battle group
Visegrádská EU battlegroup (autor: Peter Poldruhák, OS SR)

O zformování společné bojové skupiny v rámci EU rozhodly státy Visegrádské čtyřky již v roce 2011. Definitivní rozhodnutí o vytvoření společné skupiny bylo stvrzeno podpisem ministrů obrany v březnu 2013. Následovalo vyčleňování potřebných druhů sil a výcvik, který vyvrcholil v listopadu 2015 certifikačním cvičením. Pohotovost bojové skupiny V4 skončí v červnu 2016, ale zúčastněné státy již projevily zájem o její další aktivaci v roce 2019.

V4 Battle Group do určité míry považována za výkladní skříň dosavadní (nejen) vojenské spolupráce středoevropských zemí. Státy V4 chtějí zkušeností získaných při formování skupiny využít i v budoucnosti pro společnou vojenskou spolupráci i v dalších oblastech.

Státy V4 nejsou nováčky

Battle Groups nejsou pro V4 nic nového. Všechny zúčastněné státy se v minulosti již podílely na výstavbě několika bojových skupin. Maďarsko již v roce 2007 s Itálií a Slovinskem. Za zmínku stojí dále česko-slovenská skupina v roce 2009 nebo Výmarská bojová skupina Německa, Francie a Polska z roku 2013.

Česká republika dosud byla připravena působit v rámci tří bojových skupin, a to v letech 2009, 2012 a nyní. Čeští vojáci ale budou vyčleněni pro potřeby EU Battle Groups i v druhé polovině roku 2016. Od července se zapojí do obdobné skupiny pod vedením Německa, kde budou dále vojáci Rakouska, Belgie, Irska, Lucemburska a Chorvatska.

Co jsou Battle Groups?

EU Battle Groups jsou bojové skupiny vytvářené převážně z armád států členských států EU. Vojáci dané skupiny pak drží po dobu půl roku nepřetržitou pohotovost pro případ řešení krize ohrožující bezpečnostní zájmy EU. Spektrum předpokládaných aktivit je široké – od humanitárních akcí přes stabilizační operace až po akce na vynucení míru.

Bojová skupina čítá zpravidla 1 500 až 2 500 vojáků schopných okamžitého nasazení. Vojenské jednotky musí být schopny zaujmout pozice do deseti dní do maximální vzdálenosti 6 000 km od Bruselu od obdržení rozkazu. O rozhodnutí nasadit bojovou skupinu rozhodují ministři zahraničních věcí všech členských států EU. Doba nasazení je 30 dní s možností prodloužení na maximálně 120 dní. V minulosti se uvažovalo o využití jednotek například v Gruzii, Mali nebo Súdánu, nicméně žádná bojová skupina zatím nikdy nasazena nebyla.

Autor: Ladislav Havelka, Euroskop

Sdílet tento příspěvek