Britové chtějí z EU, protože věří bulváru


Marie Bydžovská, Lucie Priknerová, Euroskop, 19.1. 2016

ROZHOVOR Britský premiér David Cameron riskuje budoucnost Velké Británie. Odchod z EU by byl pro ni nevýhodný, řekl v rozhovoru pro Euroskop profesor evropského práva na Amsterodamské universitě a ředitel sekce zahraniční politiky think tanku Centre for European Policy Studies Steven Blockmans. Na konci loňského roku se v Praze zúčastnil konference Prague European Summit.


Má Británie šanci získat od Bruselu kladné odpovědi na své požadavky?

V našem think tanku Centre for European Policy Studies jsme vydali publikaci, která hledá kompromis ve všech čtyřech oblastech. Nejkontroverznější je samozřejmě migrace, respektive omezení dávek pro migranty z EU, kteří se stěhují do Velké Británie. Premiér David Cameron chce, aby příchozí pracovníci museli nejdříve čtyři roky přispívat do systému sociálního zabezpečení, než z něho budou moci začít pobírat dávky.

To je problematické, protože by kvůli tomu musela být nově formulována základní svoboda, na které je postaven jednotný trh EU – volný pohybu pracovníků. Musely by být změněny evropské Smlouvy, k čemuž je nutná jednomyslnost všech členských států. Zvláště v následujících dvou až třech let, které budou velmi politicky napjaté, to bude obtížně.

Po rozšíření EU se také mnoho občanů z tzv. nových členských zemí začalo stěhovat za prací do Británie, aby pracovali, ale také přijímali benefity ze systému. Ve Velké Británii je velká skupina Poláků. Nemůžu předvídat, jestli polská vláda bude chtít v této situaci své občany obrat o práva a benefity, které ve Velké Británii měli tak dlouho.

4 oblasti, v kterých chce Cameron EU reformovat

  • ekonomické vládnutí – především zajištění práv nečlenů eurozóny
  • zlepšení konkurenceschopnosti EU – snížení byrokracie, posílení vnitřního trhu
  • suverenita – vyvázání se ze závazku „stále užší Unie“, posílení pravomocí národních parlamentů
  • migrace – pracovníci z jiných zemí EU by měli nárok na sociální dávky až po 4 letech práce, na nově přijaté se země se nemá vztahovat volný pohyb, dokud se jejich ekonomická úroveň nepřiblíží zbytku EU


Cameronovi se tedy nepodaří v EU prosadit své cíle?

Nic není nemožné. Jako kompromisní řešení vidím možnost, že David Cameron by mohl pro britské publikum a tisk argumentovat rozsudkem Evropského soudního dvora. Ten rozhodl, že je v národní kompetenci členských států ustavit si vlastní sociální systém. Pod podmínkou, že nediskriminuje mezi členskými státy EU na základě národnosti a nepodkopává základní princip volného pohybu pracovníků, na kterém je založen jednotný trh.


Další z hodně debatovaných požadavků – ukončení závazku „stále užší Unie“ tedy podle Vás nebude těžké prosadit?

V této otázce může Cameron dosáhnout kompromisu. Evropská rada a všechny členské státy souhlasily, že na první mezivládní konferenci, která bude revidovat evropské Smlouvy, bude pro některé státy vyjasněn koncept „stále užší Unie“ a jeho aplikace. To je politická formulace, která Cameronovi umožňuje jít za svými voliči a říct: “Máme opt-out“.

Členství v EU je pro Brity výhodné


Získá Velká Británie některé kompetence z Bruselu zpět?

Britská vláda provedla rozsáhlý přezkum nazvaný „Kontrola rovnováhy kompetencí“, ve kterém ve 32 kapitolách zkoumá různé oblasti politik. Především, zda se rozdělení kompetencí nevychýlilo v neprospěch Británie. To samé se děje v Nizozemí, ale tam se tento proces odehrává v mnohem menším měřítku.

Studie nalezly konkrétní směrnice – o pracovní době a o vysílání pracovníků, které vyčlenily jako problematické a u kterých by měl Londýn vyžadovat návrat kompetencí. Jedná se o sekundární legislativu, která může být na evropské úrovni změněna. Stalo se tak již dříve, v případě ochrany hospodářské soutěže. Byla centralizována na evropské úrovni a poté byly opět zmocněny národní autority. To je jiný případ, než volný pohyb pracovníků, který je upraven Smlouvami, což patří do úrovně primárního práva. Jeho změna vyžaduje jednomyslný souhlas všech členských států.

Britští politici, kteří při přezkumu hledali důkazy pro nerovnováhu kompetencí, jich našli velmi málo. Pro akademiky jsou ale tyto studie úplný poklad, velmi důkladně vypracovaný materiál. Dává dohromady pohledy různých zúčastněných stran. Ať již lidí z byznysu, odborů, neziskových organizací nebo akademiků a státních úředníků. Jasně ukazuje, že členství v Unii přináší Velké Británii výhody.


Proč tedy chtějí britští občané EU opustit? Četla jsem průzkumy veřejného mínění, z kterých vyplývá, že V Británii je více zastánců odchodu z EU než příznivců setrvání v osmadvacítce.

Protože většina lidí čte bulvár. Prodeji těchto novin pomáhá šíření poplašných zpráv o bruselském netvorovi. Politické vedení země také tomuto strachu nahrává. Politika, kterou provádí David Cameron a Toryové je nezodpovědný hazard s budoucností Británie. Rozchází se se strategickými, politickými a ekonomickými zájmy Británie, jejích občanů a firem. Vedou ho k tomu obavy z rozdělení v současnosti největší strany v Británii – konzervativní strany. V ní je skupina poslanců, kteří ostře odmítají členství v Unii.

Cameron otevírá Pandořinu skříňku


To ale není nová situace. Toto napětí v konzervativní straně existuje již mnoho let.

Ano, samozřejmě. A můžete říci, že Cameron je alespoň dostatečně statečný, aby položil tyto otázky na stůl. Ale je to velmi nebezpečná hra. Drží zbytek EU jako rukojmí. Musejí debatovat o těchto věcech, zatímco je potřeba řešit jiné naléhavější záležitosti jako uprchlickou a migrační krizi. Této debaty by se měla Velká Británie účastnit. Dosud stála do značné míry mimo diskuzi. Je přitom hlavním finančním přispěvatelem na pomoc třetím zemím při prevenci odchodu lidí z těchto států.


Nepřipojí se k Velké Británii další státy, které budou chtít navrátit kompetence zpět z evropské na národní úroveň?

David Cameron otevírá Pandořinu skříňku a zve ostatní státy, aby kladly své vlastní požadavky, které mají být projednávány. Zatím nevíme, jaké jsou. Vážná jednání teprve musí začít. Britský premiér pouze prezentoval seznam svých požadavků v dopise předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi. Takže je trochu předčasné spekulovat o tom, co předloží jiné země.


Kolik procent byste dal možnosti, že Velká Británie opustí EU?

Nevím, přečtěte si průzkumy.

Autor: Marie Bydžovská, Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality