Vnitřní trh v lednu 2016

08.02.2016
Euroskop

JURI podpořil nová pravidla obchodních tajemství v EU

  • EU čekají nová pravidla na ochranu obchodního tajemství

Krátce…

JURI podpořil nová pravidla obchodních tajemství v EU

Výbor pro právní záležitosti EP JURI 28. 1. 2016 schválil (poměrem 20:2:3) prozatímní dohodu EP a Rady z prosince 2015 o nových pravidlech chránících obchodní tajemství společností. Nová pravidla by měla firmám pomoci získat právní nápravu proti odcizení nebo zneužití jejich know-how a důvěrných obchodních informací a současně mají chránit základní svobodu projevu informací a tisku. Návrh směrnice zavádí v celé EU definici pojmu „obchodní tajemství“, což bude znamenat informace, které jsou tajné, mají tržní hodnotu právě proto, že jsou tajné a byly předmětem přiměřených opatření, aby byly udrženy v tajnosti. Oběti zneužití obchodního tajemství budou schopny hájit svá práva u soudu a požadovat náhradu škody. Dohodnuté znění také stanovuje pravidla pro ochranu důvěrných informací v průběhu soudního řízení. Poslanci zdůraznili, že je potřeba zjistit, aby právní úprava nestanovila omezení svobody sdělovacích prostředků a plurality nebo omezila práci novinářů. Návrh směrnice má být předložen k hlasování pléna EP v dubnu 2016. Rovněž musí být schválen Radou.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality