Reakce ČR na britské požadavky vůči EU

09.02.2016
Úřad vlády ČR

Kabinet premiéra Bohuslav Sobotky na úvod pondělní schůze vlády projednal návrhy na řešení britských požadavků na reformu EU, ty v minulém týdnu představil předseda Evropské rady Donald Tusk po konzultacích s britským ministerským předsedou Davidem Cameronem. Pro ČR je klíčové téma sociálních benefitů a volného pohybu.

Návrhy na řešení britských požadavků směřují do čtyř oblastí – správa hospodářských věcí, konkurenceschopnost, suverenita a sociální benefity a volný pohyb osob. Česká republika může s předloženými návrhy řešení v obecné rovině souhlasit.

Žádná diskriminace občanů EU v Británii

Česká vláda se shodla, že pro ČR je zásadní, aby opatření v sociální oblasti platila pouze pro nově příchozí pracovníky a nezpůsobila, že občané EU budou mít horší podmínky než občané třetích zemí.

Část týkající se sociálních benefitů a svobody pohybu, kde je navrhováno zavedení tzv. ochranného mechanismu, je pro ČR nejvíce citlivá.

Tento mechanismus, o kterém na konci ledna jednal předseda vlády se svým britským protějškem, by umožňoval členskému státu, jenž je po dlouhou dobu vystaven výjimečně nadměrnému přílivu pracovníků z jiných členských států, omezit na určitou dobu přístup těchto osob k některým sociálním dávkám. Do sociální oblasti spadá také indexace příspěvků na děti.

Sociální dávky má platit stát, kde pracuje rodič

Česká vláda bude v jednáních dále prosazovat, aby povinnost platit sociální dávky zůstala na státu, ve kterém rodič pracuje a aby výsledná dohoda nezakládala precedent pro další sociální dávky.

Vyjasnění bude česká vláda žádat také u kapitoly týkající se správy hospodářských záležitostí. Pro ČR, která se připravuje na přijetí společné měny, je důležité, aby se neotvíraly nůžky mezi členy a nečleny eurozóny.

ČR bude svůj postoj koordinovat s V4

O návrzích na řešení britských požadavků na reformu EU bude jednat premiér Sobotka příští týden také s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem. Setkání se uskuteční v úterý 16. února v Praze.

Britské požadavky na reformu Evropské unie budou dominantním tématem únorové Evropské rady. Česká vláda bude svou pozici koordinovat s ostatními zeměmi Visegrádské skupiny. Cílem kabinetu premiéra Bohuslava Sobotky je, aby příští týden dospěli lídři EU k dohodě, která bude přínosem jak pro Velkou Británii, tak ostatní členské státy.

Autor: Úřad vlády ČR

Sdílet tento příspěvek