DOPORUČENÍ: Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU

Národní konvent vydal doporučení k tématu Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil závěry a doporučení, které vznikly na základě kulatého stolu s názvem Společná zahraniční a bezpečnostní politika: Globální strategie EU.

„Kdy jindy než teď by Evropská unie měla fungovat jako celek, být soudržná a využít k prosazování svých cílů všechny nástroje, které má k dispozici – zahraničněpolitické, rozvojové, obchodní i ty bezpečnostní. Zásadní je samozřejmě role jednotlivých členských států. Česká vláda proto v minulém roce přijala novou bezpečnostní strategii ČR, začala navyšovat výdaje na obranu, posiluje i bezpečnostní služby, zvyšuje počet vojáků v zahraničních misích nebo vysílá policisty do zemí, jež se momentálně vypořádávají s bezprecedentním přílivem migrantů. Nyní je na řadě podpořit revizi Evropské bezpečnostní strategie a přípravu nové Globální strategie EU (EGS). Posílení oblasti bezpečnosti a obrany je podle Koncepce politiky ČR v EU jednou z hlavních priorit vlády,“ uvedl státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. Celý komentář si můžete přečíst zde.

Doporučení Národního konventu o EU:

1. K zachování a posílení vojenské obranyschopnosti Evropy je nutné i nadále intenzivně spolupracovat s NATO a posílit obranné výdaje a kapacity jednotlivých členských států EU. V tomto smyslu by Česká republika měla na politické úrovni znovu otevřít výhled na navýšení obranných výdajů za účelem serióznějšího zapojení ČR do evropské bezpečnostní infrastruktury v kontextu zhoršujícího se stavu evropského sousedství. Dosavadní výdaje i výhled jejich navýšení jsou nedostatečné.

2. Česká republika by měla i nadále usilovat o to, aby se zájem a s ním spojené kapacity i prostředky EU nepřesunuly příliš z východního do jižního sousedství EU. Prioritou je taktéž rozšiřování EU o státy západního Balkánu.

3. Vláda ČR by se měla intenzivně zabývat tématem budoucnosti SZBP včetně zhodnocení své pozice k jednotlivým klíčovým aspektům, jako jsou např. suverenita, financování a nové výzvy jako například hybridní hrozby.

4. Česká republika by měla prosazovat explicitní pojmenování hybridních hrozeb, jako například dezinformační kampaň proti státům EU a NATO, do finálního dokumentu EGS. Zájmem ČR je stabilizace a rozšíření kapacit ESVČ East STRATCOM Team.

 

doporucenipodkladovy_dokumentfotogalerie

Celé doporučení ke stažení zde.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality