V kolika letech odcházejí Evropané do důchodu?


Euroskop, čtk, 6. 9. 2016

Ve většině evropských zemí se nyní věk odchodu do důchodu pohybuje kolem 65 let, nejpozději odcházejí od loňského roku do důchodu v Řecku – muži i ženy v 67 letech. Některé země se rozhodly věk odchodu do důchodu dále zvyšovat. Dánsko, Francie, Německo a Španělsko jej zvýší na 67 let, zatímco Británie a Irsko až na 68. Tyto změny by se měly uskutečnit po roce 2020.

Přehled základního důchodového věku v zemích EU

země: muži: ženy:
Belgie 65 65
Bulharsko 64 let, 4 měsíce 61 let, 4 měsíce
ČR 62 let, 10 měsíců 58 – 62
Dánsko 65 65
Estonsko 63 62 let, 6 měsíců
Finsko 63-68 65
Francie 65 65
Irsko 66 66
Itálie 66 66
Kypr 65 65
Litva 63 let, 2 měsíce 61 let, 4 měsíce
Lotyšsko 62 let, 6 měsíců 62 let, 6 měsíců
Lucembursko 65 65
Maďarsko 62 let, 6 měsíců 62 let, 6 měsíců
Malta 62 62
Německo 65 let, 3 měsíce 65 let, 3 měsíce
Nizozemsko 65 let, 3 měsíce 65 let, 3 měsíce
Polsko 65 let, 7 měsíců 60 let, 7 měsíců
Portugalsko 66 66
Rakousko 65 60
Rumunsko 65 60
Řecko 67 67
Slovensko 62 58 let, 3 měsíce – 62
Slovinsko 64 let, 4 měsíce 64 let, 4 měsíce
Španělsko 65 let, 3 měsíce 65 let, 3 měsíce
Švédsko 65 65
Británie 65 62 let, 4 měsíce

Zdroj: Finské centrum pro odchod do důchodu

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek