Hospodářská soutěž v říjnu 2016

09.11.2016
Euroskop

Komise vyšetřuje sdílení mobilních sítí v ČR

  • Čeští mobilní operátoři čelí vyšetřování Komise kvůli podezření z porušení antimonopolních pravidel

Krátce…

Komise vyšetřuje sdílení mobilních sítí v ČR

Komise 25. 10. 2016 zahájila řízení ve věci dohody o sdílení sítí mezi 2 českými mobilními operátory O2/CETIN a T-Mobile. Komise bude zkoumat, zda tato spolupráce omezuje hospodářskou soutěž a poškozuje tím inovaci, což je v rozporu s antimonopolními pravidly EU. Český trh mobilních komunikací je vysoce koncentrovaný – na 3 mobilní operátory (O2, T-Mobile a Vodafone) připadá téměř celý trh. O2 a T-Mobile jsou hlavními telekomunikačními operátory v ČR a společně obsluhují přibližně 3/4 českého maloobchodního trhu s mobilními telekomunikačními službami. Spolupráce na sdílení sítí mezi O2/CETIN a T-Mobile byla zahájena v roce 2011, v současné době pokrývá všechny generace mobilních technologií (tj. 2G, 3G a 4G) a celé území s výjimkou Prahy a Brna (přibližně 85 % obyvatelstva). Komise obdržela stížnost, podle níž je tato spolupráce v oblasti sdílení sítí v rozporu s antimonopolními pravidly EU. Bude zkoumat zejména to, zda by spolupráce mezi O2/CETIN a T-Mobile mohla zpomalit zlepšování kvality stávající infrastruktury a zpozdit nebo zcela zabránit zavádění nových technologií, jako je 4G/LTE a budoucích technologií, a nových služeb, které jsou na nich založeny, zejména v hustě obydlených oblastech. Pokud by tomu tak bylo, spolupráce by byla v rozporu s ustanoveními Smlouvy o EU, jež zakazují postupy narušující hospodářskou soutěž (čl. 101 SFEU), neboť jde o jednání, které omezuje hospodářskou soutěž. Komise se bude rovněž zabývat dopadem možného zvýšení efektivity, které by sdílení sítí mohlo přinést. Skutečnost, že Komise zahájila řízení, neznamená, že má nezvratný důkaz o porušení antimonopolních pravidel.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality