Životní prostředí v říjnu 2016

09.11.2016
Euroskop

Pařížská dohoda o změně klimatu vstupuje v platnost

  • Po schválení Pařížské dohody EU vstoupil dokument v platnost, nyní budou ratifikovat členské státy

Krátce…

Pařížská dohoda o změně klimatu vstupuje v platnost

EP 4. 10. 2016 schválil ratifikaci Pařížské dohody ze strany EU. Tím byla odstraněna poslední překážka a politický proces ratifikace této dohody je v EU dokončen. Pařížská dohoda si klade za cíl udržet nárůst globální teploty výrazně pod úrovní 2 °C a usilovat o to, aby nepřesáhl 1,5 °C (ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí). Za tímto účelem mají země povinnost realizovat opatření vedoucí ke snížení svých emisí. Každých 5 let proběhne proces přezkumu za účelem vyhodnocení výsledků a zvyšování ambic v tomto směru v průběhu času. K zajištění transparentnosti a stanovení odpovědnosti bude pokrok zemí, pokud jde o jejich závazky, sledován. EU a další vyspělé země se také zavázaly, že budou rozvojovým zemím i nadále poskytovat prostředky na financování opatření v oblasti klimatu (více v příspěvku „Zástupci 196 delegací v Paříži sjednali celosvětovou dohodu v oblasti klimatu“, Životní prostředí v prosinci 2015). Pařížskou dohodu zatím ratifikovalo 62 stran, které jsou společně odpovědné za téměř 52 % celosvětově produkovaných emisí. Dohoda vstoupí v platnost 30 dnů poté, co ji ratifikuje alespoň 55 stran, které společně produkují minimálně 55 % celosvětových emisí. Ratifikací ze strany EU je nyní tohoto 55 % prahu dosaženo a Pařížská dohoda může vstoupit v platnost. Rada již formálně přijala rozhodnutí, nyní budou Pařížskou dohodu ratifikovat jednotlivé členské státy v souladu se svými vnitrostátními parlamentními postupy.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality