Zaměstnanost a sociální věci v prosinci 2016

08.01.2017
Euroskop

Komise představila Koalici pro digitální dovednosti a pracovní místa

  • EU chce Evropanům pomáhat s jejich kariérou

Krátce…

Komise představila Koalici pro digitální dovednosti a pracovní místa

Komise 1. 12. 2016 představila společně s členskými státy, podniky, sociálními partnery, nevládními organizacemi a vzdělávacími subjekty Koalici pro digitální dovednosti a pracovní místa. Tato nová platforma má za cíl zpřístupnit digitální dovednosti, jež jsou v současnosti nezbytné na trhu práce i ve společnosti. Představená Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa by měla být jednou z 10 klíčových iniciativ navržených v rámci nové agendy dovedností pro Evropu. Tato agenda byla Komisí představena v červnu 2016 (více v příspěvku „Unie se snaží bojovat proti nedostatku kvalifikovaných pracovních sil“, Zaměstnanost a sociální věci v červnu 2016). Ke zvýšení digitálních dovedností má pomoci také spolupráce s dalšími organizacemi a partnery, jako jsou Evropská digitální aliance malých a středních podniků, ESRI, SAP, ECDL a Google. Hlavním důvodem pro posilování digitální gramotnosti a dovednosti je zásadní dopad na evropský průmysl. Představená koalice navazuje na činnost Velké koalice pro digitální pracovní místa, kampaň Digitální dovednosti pro pracovní místa a Vzdělávání a odbornou přípravu 2020. Od roku 2013 byly prostřednictvím činnosti Velké koalice proškoleny více než 2 mil. osob a v členských státech bylo zřízeno 13 národních koalic pro digitální dovednosti. Zahájeny by měly být 3 nové národní koalice – v ČR, Estonsku a Slovinsku. Do konce roku 2020 by měly koalice fungovat ve všech členských státech. Komise by měla koalice v členských státech podporovat pomocí partnerství a výměny osvědčených postupů.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality