Týden v EU – 12. prosince 2016 až 15. ledna 2017

17.01.2017
Euroskop

Stáhněte si pdf Týden v EU (12. prosince 2016 – 15. ledna 2017)

V tomto čísle Týdne v EU se dočtete o:

 • Doporočeních Konventu k tématu Společnosti 4.0 a propagandy a ochrany v kyberprostoru
 • Reformě Schengenského informačního systému
 • Výsledcích partnerství v rámci Evropského programu pro migraci
 • Novém balíčku opatření na usnadnění poskytování služeb na vnitřním trhu EU
 • Plánech na vytvoření evropské datové ekonomiky
 • Ochraně osobních údajů a soukromí v elektronické komunikaci
 • Výsledcích prosincové Evropské rady
 • Zasedání Rady pro zahraniční věci, která se zabývala například vztahy s Afrikou
 • Radě pro obecné záležitosti, která projednávala mj. otázky rozšíření a revize víceletého finančního rámce
 • Jednání ministrů pro zemědělství a rybolov, na kterém bylo projednáváno zejména nařízení o ekologické produkci a postavení zemědělců v potravinovém řetězci
 • Výsledcích Rady pro životní prostředí, kde např. ČR informovala o ekoznačce
 • Výsledcích prosincového plenárního zasedání a lednového grilování G. Oettingera v Evropském parlamentu
 • Agendě Rady pro zahraniční věci 16. ledna a plenárního zasedání Evropského parlamentu 16.-19. ledna
 • Výsledcích zasedání Výboru o EU na vládní i pracovní úrovni
 • Schválených rámcových pozicích a
 • Kalendáři EU

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality