Juncker představil pět scénářů budoucnosti EU


Euroskop, čtk, Evropská komise 2. 3. 2017

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker se ve středu vyslovil proti redukování Evropské unie na pouhou zónu volného obchodu. Při představení takzvané bílé knihy komise v plénu Evropského parlamentu v Bruselu to ale připustil jako jeden z pěti možných scénářů budoucího rozvoje EU do roku 2025.

Juncker bílou knihu označil za základ další debaty, která má začít při příležitosti oslav 60. výročí takzvaných Římských smluv, jež položily základ pro vznik EU. „Musíme si objasnit, co můžeme dělat a co ne,“ řekl Juncker, podle kterého neexistuje na unijní úrovni „kolektivní vůle“.

Debaty o budoucnosti unie se zintenzivnily po loňském referendu, v němž Britové rozhodli o odchodu své země z EU. Část členů unie chce integraci prohloubit, ale jiná část chce naopak tuto tendenci zastavit a přeje si posílit pravomoci jednotlivých států.

Komise navrhla pět možných scénářů budoucnosti EU

Bílá kniha, s níž Juncker mezi europoslance přišel, tuto různost názorů odráží. Jedna alternativa nabízí pokračovat v rámci Evropské unie jako dosud, zatímco druhá se týká pouze udržení společného vnitřního trhu. Další možností je, že k větší integraci se připojí jen ten, kdo ji bude chtít. Jinou případnou cestou je heslo „méně, ale efektivněji“. Počítá se však i s návrhem dělat mnohem víc všichni společně.

Juncker upozornil, že unie „by neměla namlouvat lidem, že může něco vykouzlit, dělat zázraky“. Jako příklad uvedl boj proti nezaměstnanosti, který nelze na unijní úrovni úspěšně vést bez součinnosti na „národních úrovních“.

Scénář 1 Pokračování v dosavadní praxi EU27 se soustředí na plnění svého pozitivního reformního programu v duchu programu Komise Nový začátek pro Evropu z roku 2014 a Bratislavské deklarace schválené všemi 27 členskými státy v roce 2016.
Scénář 2 Pouze jednotný trh EU27 je postupně přeorientována na jednotný trh, protože 27 členských států nedokáže ve stále více oblastech politiky najít společnou řeč.
Scénář 3 Státy, které chtějí, dělají více EU27 pokračuje jako dnes, ale umožňuje členským státům, které mají zájem, aby v konkrétních oblastech, jako je obrana, vnitřní bezpečnost nebo sociální záležitosti, dělaly společně více. Vytvoří se jedna nebo více „koalicí ochotných“.
Scénář 4 Dělat méně, zato efektivněji EU27 se zaměřuje na vybrané oblasti politiky, jimiž se zabývá intenzivněji a jedná v nich rychleji, zatímco v oblastech, kde se řešení na úrovni EU nepovažuje za přínosné, je méně aktivní. Pozornost a omezené zdroje se soustřeďují na vybrané oblasti politiky.
Scénář 5 Dělat mnohem více společně Členské státy se rozhodnou, že budou sdílet více kompetencí, zdrojů a rozhodovacích pravomocí ve všech oblastech. Rozhodnutí jsou na evropské úrovni rychleji přijímána a neprodleně vymáhána.

Je potřeba snížit množství předpisů

K prvnímu scénáři o pokračování v nynější cestě šéf Evropské komise prohlásil, že občané EU nestojí o přílišné regulace. „Lidé nechtějí předpisy pro dětské houpačky a další věci denní potřeby,“ řekl Juncker, podle kterého komise přišla oproti svým předchůdkyním s mnohem menším množstvím návrhů předpisů. Zároveň obvinil média z tvrzení, že komise stále příliš reguluje.

Komise je proti návratu pouze k jednotnému trhu

Možnost návratu EU k podobě pouhého jednotného trhu Juncker připustil vzhledem ke kritice, které evropské instituce všeobecně čelí. Na rozdíl od ostatních scénářů se ale proti tomuto jednoznačně vymezil. „Jsme striktně proti tomu,“ zdůraznil Juncker.

Za další možnost označil vznik vícerychlostní Evropy. Upozornil, že by pro malý počet států tento přístup znamenal velký pokrok. Unie by ale byla ještě méně srozumitelná pro občany, varoval.

K další variantě vývoje, při níž by se konalo méně iniciativ, ale s o to ale větší efektivitou, řekl, že by to přineslo „hmatatelnou přidanou hodnotu“. Jako příklad uvedl spolupráci zemí v bezpečnostní politice, v boji proti terorismu či při ochraně spotřebitelů.

Bílá kniha o budoucnosti EU navrhuje pět možných scénářů vývoje

Bílá kniha navrhuje pět možných scénářů budoucího vývoje EU, o nichž se bude debatovat na březnovém summitu v Římě. Zdroj: Audiovizuální služba Evropské komise.

Hlubší integrace by zajistila vedoucí úlohu EU

K otázce hlubší integrace Juncker řekl, že členské státy by se nakonec mohly rozhodnout sdílet více kompetencí i zdrojů. „Takto by skutečně mohly jet plnou parou vpřed, mohly by společně vytvářet společnou budoucnost a zajistit vedoucí úlohu Evropské unie,“ prohlásil šéf Evropské komise.

Unie podle něho musí mít například pionýrskou úlohu v ochraně klimatu navzdory tomu, jak se k němu nyní stavějí USA. Důraz kladl i při tomto scénáři na otázku společné obrany a udržitelného rozvoje. Podle zdrojů z Evropské komise „je to poprvé, co takto otevřeně komise se scénáři o budoucnosti přichází“.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek