Informační společnost v únoru 2017

09.03.2017
Euroskop

Instituce se shodly na online přístupu k předplaceným filmům a televizi v zahraničí

  • Lidé, kteří si ve své domovské zemi předplatili sledování svých oblíbených seriálů, hudebních událostí a sportovních přenosů, je budou moci sledovat i při cestování po Evropě

Instituce se shodly na online přístupu k předplaceným filmům a televizi v zahraničí

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu (KOM(2015)0627)

  • Obyvatelé EU budou moci při svých cestách po EU plně využívat své předplacené on-line služby a sledovat filmy, sportovní přenosy, číst e-knihy, hrát videohry nebo poslouchat hudbu

  • Jedná se o nový významný krok při odstraňování překážek v rámci jednotného digitálního trhu

  • Dohoda otevírá občanům nové možnosti a současně má chránit tvůrce i ty, kdo do produkce kulturního nebo sportovního obsahu investují

  • Poskytovatelé on-line služeb poskytujících obsah budou ověřovat zemi bydliště uživatele

  • Zástupci EP, Rady a Komise se 7. 2. 2017 dohodli na modernizaci autorského práva EU, kterou navrhla Komise ve strategii pro jednotný digitální trh. Nová pravidla mají umožnit občanům EU využívat při cestování do zahraničí on-line služby poskytující obsah.

Pozadí

Větší využívání přenosných přístrojů, jako jsou tablety a chytré telefony, usnadňuje přístup k využívání on-line služeb poskytujících obsah bez ohledu na místo, kde se daný spotřebitel nachází. Poptávka spotřebitelů po přístupu k obsahu a k inovativním on-line službám rychle roste, a to nejen pokud jde o přístup ve vlastní zemi, ale i při pobytu mimo ni. Proto je třeba dle EU odstranit překážky, které přístupu k takovýmto on-line službám poskytujícím obsah a jejich využívání v rámci jednotného trhu brání.

V prosinci 2015 předložila Komise návrh nařízení týkajícího se lepšího přístupu občanů cestujících po EU k on-line obsahu (více v příspěvku „Komise navrhla nová společná pravidla pro digitální smlouvy“, Informační společnost v prosinci 2015). Jednalo se o první návrh právního předpisu v rámci strategie pro jednotný digitální trh (více v příspěvku „Jak si Komise představuje jednotný digitální trh?“, Informační společnost v květnu 2015). V září 2016 jej doplnila modernizovaná pravidla EU v oblasti autorského práva, jejichž cílem bylo zvýšit v Evropě kulturní rozmanitost a dostupnost on-line obsahu a zároveň ujasnit pravidla pro všechny zúčastněné (více v příspěvku „Komise modernizuje evropské autorské právo“, Informační společnost v září 2016).

Návrh nařízení se zaměřuje na ty služby poskytující on-line obsah, u nichž je uplatňování autorského práva nejdůležitější. Patří mezi ně služby videa na vyžádání (Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Mubi, Chili TV), televizní služby on-line (Viasat’s Viaplay, Sky’s Now TV, Voyo), hudební streamingové služby (Spotify, Deezer, Google Music) nebo platformy pro hraní her on-line (Steam, Origin). Charakteristické pro tyto služby je, že poskytují přístup k obsahu chráněnému autorskými právy a právy s ním souvisejícími a také k audiovizuálním mediálním službám. Tyto služby mají omezenou přeshraniční přenositelnost kvůli územním a exkluzivním udílení licencí.

Jakmile v červnu 2017 vstoupí v platnost nová pravidla pro roaming, bude možnost mít na cestách přístup ke službám poskytujícím on-line obsah bude ještě důležitější. Od tohoto dne budou spotřebitelé platit za mobilní internet ceny platné na domácím trhu, s výhradou přiměřeného využívání, bez ohledu na to, kam v EU cestují.

Klíčové a sporné body

Nová pravidla odstraní veškerá licenční omezení pro všechny nové předplatné a i pro ty, které byly zakoupeny před tím, než pravidla vstoupí v platnost. Mají tak umožnit občanům EU přístup k tomuto on-line obsahu, zatímco budou dočasně pobývat v jiné zemi. Tato pravidla se nicméně budou vztahovat pouze na on-line služby, které jsou zpoplatněny. Bezplatné služby těmto pravidlům nebudou podléhat, ale jejich poskytovatelé budou mít možnost učinit služby přenositelné v celé EU. Dále také nebudou on-line služby poskytující obsah oprávněny požadovat po spotřebitelích/uživatelích dodatečné poplatky za přeshraniční přenositelnost.

Předpis umožní poskytovatelům on-line služeb poskytujících obsah, aby přijali „rozumná a přiměřená opatření“ pro kontrolu země EU, ve které předplatitel pobývá. Opatření budou spočívat v uplatnění nejvýše dvou kritérií ze seznamu ověřovacích prostředků. Uzavřený seznam povolených ověřovacích metod zahrnuje silniční kontroly elektronické identifikace, platební údaje, informace o veřejných daních, detailní poštovní adresu nebo kontroly IP adres. Poskytovatelé služeb budou muset informovat zákazníky o používaných ověřovacích metodách a přijmout příslušná bezpečnostní opatření na ochranu jejich dat. Poskytovatel bude oprávněn pozastavit přístup k on-line službě, pokud účastník nebude moci svůj členský stát bydliště prokázat.

Předpokládaný další vývoj

Schválený text nyní musí formálně potvrdit Rada EU a EP. Jakmile budou pravidla přijata, začnou platit ve všech členských státech EU od začátku roku 2018. Nařízení poskytne držitelům práv a poskytovatelům devítiměsíční období, během kterého se budou moci na uplatňování nových pravidel připravit.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality