2016

Přijetí společné evropské měny v ČR (29.1.2016)

Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU (5.2.2016)

Energetická unie: Rok poté (11.3.2016)

Pracovní mobilita v EU (1.4.2016)

Sociální dimenze evropské integrace (29.4.2016)

Vícerychlostní Evropa (27.5.2016)

Ochrana spotřebitele na digitálním trhu (3.6.2016)

Energetická účinnost (30.9.2016)

Sociální aspekty v dopravní politice EU (6.10.2016)

Revize Víceletého finačního rámce EU (14.10.2016)

Revize telekomunikačního rámce EU (11.11.2016)

Autorská práva na jednotném digitálním trhu EU (15.11.2016)

Společnost 4.0. (2.12.2016)

Propaganda a ochrana bezpečnosti v kyberprostoru (9.12.2016)

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality