EPSO testy

Posilovat povědomí o evropském dění a prosazovat české pozice na evropské scéně je prioritou české vlády. Součástí této priority je i snaha posílit spolupráci s Čechy v institucích EU a prosazovat jejich působení na strategicky důležitých místech, stejně jako pomoci uchazečům o práci v institucích EU v úspěšném absolvování výběrového řízení či prosazování Čechů na místa národních expertů do institucí EU.

Pro všechny, kdo zvažují ucházet se o pracovní pozici v institucích EU, jsou základním zdrojem informací webové stránky EPSO (Evropský úřad pro výběr personálu): http://europa.eu/epso/index_cs.htm, konkrétně http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm. Tam EPSO publikuje vyhlašovaná výběrová řízení včetně bližších podmínek, informace o rozhodnutích, změnách pravidel atd.

Aktuality k výběrovým řízením na pracovní pozice v institucích EU

Zájemcům o absolvování EPSO testů v roce 2016 sdělujeme na základě předběžných informací, že registrace uchazečů o testy pro úředníky (AD5) má probíhat v termínu 17.03. – 20.04.2016. Registrace uchazečů o testy pro auditory (AD5/AD7) má probíhat v termínu 31.03. – 03.05.2016. Testy jsou plánovány na květen až červen 2016. Bližší informace viz: http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm.

Vyhlášení výběrových řízení pro specialisty se očekává v dubnu 2016. Na jaře mají být také zveřejněna oznámení o výběrových řízeních na překladatele, která jsou plánována na léto 2016.

Rozhodnutí správní rady EPSO odložit v roce 2016 vyhlášení všeobecných konkurzů na pozice AD 5 je důsledkem sporů před Soudním dvorem EU (na základě podání Itálie a Španělska), které se týkají omezených jazykových možností pro komunikaci s EPSO a pro absolvování některých částí EPSO – testů, neboť je to zatím možné pouze ve třech jazycích (anglicky, francouzsky a německy). Pro vytvoření nových jazykových pravidel, která budou v souladu s rozsudky Soudního dvora EU, byla zřízena mimořádná pracovní skupina, která celou záležitost prozkoumá a podá závěrečnou zprávu do konce června 2016. Blíže viz: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/2016/02/25/update-concerning-language-regime-for-open-competitions/

Výsledky obecného výběrového řízení na administrativní pracovníky (AD5) do institucí EU z roku 2015 vyhlášeného dne 19. března 2015 jsou zveřejněny zde: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/2016/02/24/final-results-of-the-competition-epsoad30115/ Z celkového počtu 31 400 přihlášených v roce 2015 do obecného výběrového řízení bylo na tzv. test e-Tray pozváno 1 365 zájemců. Z ČR byl počet přihlášených 348, z toho na testy e-Tray bylo pozváno 13, ale v roce 2015 se bohužel žádný z nich nedostal na rezervní seznam. O to víc doporučujeme věnovat pozornost výběrovým řízením na pozice specialistů.

Autor: Euroskop, Ministerstvo zahraničních věcí

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality