Přihlášení do výběrového řízení EPSO 2017

06.04.2017

Odbor vzdělávání a Diplomatické akademie MZV ČR si dovoluje informovat zájemce o práci v institucích EU, že proces přihlašování do všeobecného výběrového řízení EPSO na pozice AD 5 byl spuštěn dne 30. 3. 2017. Proces přihlášení nově sestává z následujících kroků.

1. krok – potvrzení, že uchazeč splňuje všechny podmínky a prohlášení o znalosti oficiálních jazyků EU, které ovládá, včetně mateřského jazyka (EPSO bere v úvahu jen znalost ≥ B2 dle Společného evropského rámce). Tato část obsahuje jednoduché otázky, odpovědi se zaškrtávají. Otázky budou v anglickém, francouzském nebo německém jazyce, vysvětlivky i v ostatních úředních jazycích EU. Na základě prohlášení o jazycích sestaví EPSO pořadí nejvíce zastoupených jazyků a v prvních pěti z nich bude probíhat testování, tj. test e-Tray a zkouška v hodnotícím centru.

2. krok – vlastní přihláška (proběhne jen v pěti nejvíce zastoupených úředních jazycích EU).

Mezi prvním a druhým krokem přihlašování bude několik dnů (termín EPSO včas zveřejní), doporučujeme uchazečům, aby s tímto počítali a přizpůsobili tomu své další aktivity.

Po dokončení přihlášení bude následovat test slovní, číselné a abstraktní logiky, dále test e-tray, a ti, kteří úspěšně absolvují tuto část, budou pozváni ke zkoušce v hodnotícím centru. Nejúspěšnější budou zařazeni na tzv. rezervní seznam EPSO, ze kterého jsou vybíráni pracovníci na pozice v institucích EU. Protože v roce 2017 nebude test chování v pracovních situacích (STJ), zvýšilo EPSO dvojnásobně počet otázek z abstraktní logiky, a podle dostupných informací bude test e-Tray více náročný. Do hodnotícího centra bude pozván dvouapůlnásobek počtu míst v rezervním seznamu, tj. 312 uchazečů, na e-Tray dvacetinásobek míst na rezervním seznamu, tj. 2.480 uchazečů.

Na rezervním seznamu EPSO je v roce 2017 je celkem 124 míst.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality