Projektu Rozhoduj o Evropě se zúčastnilo už téměř 200 studentů


Michael Murad, EUTIS, Euroskop, 18. 4. 2017

V rámci česko-slovenského projektu Rozhoduj o Evropě se v České republice uskutečnilo již osm regionálních seminářů, které seznámily středoškolské studenty s rozhodováním v Evropské unii a nabídly jim diskuse s odborníky, politiky a úředníky o tématech, která je zajímají. Organizační tým v tuto chvíli čeká ještě šest regionálních seminářů české části projektu.

Prvních osm regionálních seminářů české části projektu se konalo v Brně, Praze, Pardubicích, Jihlavě, Plzni, Českých Budějovicích, Opavě a Olomouci. Zúčastnilo se jich téměř 200 mladých lidí, kteří měli možnost vyzkoušet si role ministrů na půdě Rady EU nebo poslanců Evropského parlamentu.

Při přípravě tohoto programu využili organizátoři osvědčený koncept soutěže „Staň se na den tvůrcem evropské politiky“, kterou v minulých letech pořádala síť regionálních Eurocenter Úřadu vlády ČR ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR.

Nejoblíbenějším tématem simulace byl brexit

První aktivita všech seminářů je zaměřena na představení Unie a diskusi o členství České republiky v ní. Během další části účastníci prezentují ze zadaných podkladů základní informace o EU a simulují jednání Rady EU a Evropského parlamentu.

Agendu, kterou během simulace jednání institucí EU řeší, si sami účastníci volí ze tří nabízených možností. Nejoblíbenější je zatím vyjednávání o brexitu následované vznikem společné evropské armády. Třetí možností je budoucí podoba Evropských strukturálních a investičních fondů po roce 2020, ta ale prozatím v žádném kraji v hlasování zvolena nebyla.

Studenti si mohli vyzkoušet simulaci jednání evropských institucí

Tématem simulací jednání evropských institucí byl nejčastěji brexit a vznik společné evropské armády. Zdroj: Rozhodujoevrope.cz

Studenti diskutovali s odborníky o školství, byrokracii či migraci

Účastníci velmi pozitivně hodnotí zejména diskuse s odborníky, politiky či úředníky o tématech, která si přímo na semináři sami vybírají. Studenti tak mají možnost s pozvanými hosty diskutovat o problémech na místní, krajské, celostátní a evropské úrovni.

Mladí lidé z České republiky nejčastěji vidí celou řadu problémů ve školství, v dopravě, přebujelé byrokracii, či v omezených možnostech kulturního a sportovního vyžití. Na evropské úrovni pak bývá často diskutované téma migrace, či vnímání Evropské unie.

Zápisy ze strukturovaných dialogů, se kterými se bude během realizace projektu nadále pracovat, si můžete přečíst na webu partnera organizase EUTIS – Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží.

Účastníci mohli s odborníky diskutovat o problémech, které je zajímají

V rámci seminářů mají účastníci možnost diskutovat s odborníky o problémech, které je zajímají. Studenti v Plzni řešili například infrastrukturu. Zdroj: Rozhodujoevrope.cz

Seminářů se účastní gymnazisté i studenti odborných škol

Pro naprostou většinu účastníků regionálních seminářů se jedná o jejich první účast na podobném projektu. Organizační tým těší i to, že se projektu neúčastní pouze studenti gymnázií, ale i odborných škol. Nejúspěšnější účastníci seminářů si mohou ze semináře odnést hodnotné ceny, které věnovalo Zastoupení Evropské komise v České republice.

Fotografie ze všech regionálních seminářů naleznete ve fotogalerii, anebo na facebookové stránce projektu. Regionální semináře se uskuteční ještě v dalších šesti krajích (Středočeském, Královéhradeckém, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém a Zlínském).

Projekt Rozhoduj o Evropě realizuje česká nevládní organizace EUTIS ve spolupráci se slovenským Centrem pre európsku politiku. Projekt byl podpořen z programu Erasmus+. Partnery jsou Konrad Adenauer Stiftung, síť regionálních Eurocenter Úřadu vlády ČR, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a také Zastoupení Evropské komise v České republice a Europe Direct Česká republika.

Více informací o projektu naleznete na: www.rozhodujoevrope.cz a na facebookové stránce: https://www.facebook.com/rozhodujoevrope

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek