KULATÝ STŮL: Mediální gramotnost v kontextu občanského vzdělávání

V pátek 21. dubna se uskutečnil kulatý stůl Národního konventu o EU, jehož předmětem byly otázky spojené s tématem mediální gramotnosti v kontextu občanského vzdělávání.V pátek 21. dubna se uskutečnil kulatý stůl Národního konventu o EU, jehož předmětem byly otázky spojené s tématem mediální gramotnosti v kontextu občanského vzdělávání.Setkání se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, reprezentanti evropských institucí a neziskového sektoru.

Mediální gramotnost se dostala do popředí veřejných debat v Evropské unii i jejich členských státech především v důsledku rozmachu alternativních médií, stoupající nedůvěry v média a elity obecně, i kvůli obavám z možného vnějšího ovlivňování domácí politiky. Jako příklady podobných jevů se udávají především debata před referendem o Prohloubené a komplexní dohodě o zóně volného obchodu (DCFTA) s Ukrajinou v Nizozemsku nebo prezidentská volební kampaň ve Spojených státech amerických. V podobném duchu se mluví i o rizicích ve vztahu k nadcházejícím volbám ve Francii nebo Německu. Evropská unie i její členské státy zřizují instituce, které se mají s takzvanými „fake news“ vypořádávat a uvádět je na pravou míru. Současně se ovšem objevují názory, že aktivity státních nebo mezinárodních institucí mohou být kontraproduktivní a klíčová je schopnost jednotlivců vyhodnotit kvalitu informací, které konzumují, i bez přímé asistence státu, tj. jejich mediální gramotnost. To bylo i jedním ze závěrů diskuse kulatého stolu Národního konventu o EU k propagandě v prosinci 2016.

Kulatý stůl zahájil zástupce Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR. Následně svůj podkladový dokument představil odborný garant setkání, kterým je Univerzita Karlova. Stanoviska k diskuzním otázkám tématu přednesly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo kultury ČR a paní Jitka Kmentová, ředitelka Gymnázia Na Zatlance.

Hlavními diskutovanými otázkami budou následující:
· Jaký je současný stav mediální gramotnosti české společnosti (zejména dětí a dospívajících) a kdo se má podílet na koordinaci aktivit pro její rozvoj?

· Jakým způsobem rozvíjet mediální gramotnost, například v kontextu konfrontace s falešnými zprávami, a jakými příklady dobré praxe je možné se inspirovat?

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality