Týden v EU – 1. až 7. května 2017

09.05.2017
Euroskop

Stáhněte si pdf Týden v EU (1. až 7. května 2017)

V tomto čísle Týdne v EU se dočtete o:

 • Balíčku k dodržování pravidel na vnitřním trhu
 • Pozici Komise k vízové povinnosti ze strany USA a Kanady
 • Pokroku v operacionalizaci pohraniční a pobřežní stráže
 • Návrhu vyjednávacích směrnic pro brexit
 • Rovnováze pracovního a soukromého života u rodičů
 • Akčním plánu pro lidi, přírodu a hospodářství
 • Výsledcích Rady pro konkurenceschopnost, která se zabývala vědeckou diplomacii a inovační výkonností členských států EU
 • DPH na elektronické publikace
 • Agendě zasedání ministrů pro obchod 11. května, Rady pro zahraniční věci 15. května, Rady pro obecné záležitosti 16. května a plenárního zasedání Evropského parlamentu 15.-18. května
 • Výsledcích zasedání Výboru o EU na pracovní úrovni
 • Schválených rámcových pozicích a
 • Kalendáři EU

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality