Spotřebitelé v červenci 2017

09.08.2017
Euroskop

Přeshraniční online nákupy narůstají, obchodníci ale zůstávají zdrženliví

  • Podíl evropských spotřebitelů, kteří nakupují online přes hranice svého státu, každoročně narůstá. Tento nárůst ale není reflektován ze strany obchodníků.

Přeshraniční online nákupy narůstají, obchodníci ale zůstávají zdrženliví

  • Prioritou Komise je zvyšovat důvěru zákazníků a menších prodejců na jednotném digitálním trhu

  • Dle závěrů Srovnávacího přehledu spotřebitelé nyní nákupům přes internet důvěřují více

  • Maloobchodní prodejci ale stále nejsou příliš ochotni rozšířit své činnosti na internetu a nadále se obávají prodávat své zboží online spotřebitelům v jiných zemích EU

  • Proto je nyní nutné motivovat více podniků, aby na rostoucí poptávku ze strany spotřebitelů zareagovaly

  • Ze Srovnávacího přehledu podmínek pro spotřebitele 25. 7. 2017 vyplynulo, že stále více spotřebitelů v EU nakupuje online a že vzrostla jejich důvěra v elektronické obchodování, zejména v nákupy zboží z jiných zemí EU přes internet. Od posledního vydání přehledu se sice podmínky pro spotřebitele obecně zlepšily, ale míra důvěryhodnosti, znalostí a ochrany se mezi jednotlivými zeměmi stále ještě značně liší.

Pozadí

Spotřebitelské srovnávací přehledy ukazují, jak jednotný trh funguje z hlediska spotřebitelů v EU. Zveřejňují se od roku 2008 a jejich cílem je zajistit lepší sledování výsledků v této oblasti a poskytnout podklady pro tvorbu politiky. Existují 2 typy těchto srovnávacích přehledů, které se zveřejňují střídavě jednou za rok a zakládají se na rozsáhlých průzkumech:

  • Srovnávací přehled podmínek pro spotřebitele sleduje podmínky pro spotřebitele v jednotlivých členských státech v těchto 3 oblastech: znalosti a důvěra, dodržování a prosazování předpisů a stížnosti a řešení sporů. Zkoumá rovněž pokrok v integraci maloobchodního trhu EU a v elektronickém obchodu.
  • Srovnávací přehled situace na spotřebitelských trzích sleduje výkonnost více než 40 spotřebitelských trhů na základě klíčových ukazatelů, jako je důvěra v to, že prodejci dodržují předpisy na ochranu spotřebitele, srovnatelnost nabídek, dostupný výběr na trhu, míra, do jaké jsou splněna očekávání spotřebitelů, a újma způsobená problémy, se kterými se spotřebitelé setkávají.

Klíčové a sporné body

  • Ze srovnávacího přehledu vyplývá, že důvěra spotřebitelů v obchodování po internetu výrazně vzrostla. V posledních 10 letech je podíl občanů EU, kteří nakupují online, téměř dvojnásobný (z 29,7 % v roce 2007 na 55 % v roce 2017). Oproti předešlému vydání přehledu vzrostla o 12 % míra důvěry spotřebitelů v nákupy od maloobchodníků se sídlem ve stejné zemi a o 21 % v případě nákupů z jiných členských států EU.

Přestože bylo dosaženo značného pokroku, spotřebitelé se stále potýkají s překážkami, když se snaží nakupovat od internetových prodejců se sídlem v jiné zemi EU. Například 13 % respondentů uvedlo, že jejich platba byla zamítnuta, a 10 % zákazníků bylo zamítnuto dodání do jejich země.

Ve srovnání s vydáním srovnávacího přehledu z roku 2015 jsou spotřebitelé nyní o svých právech lépe informováni. V průměru zná dobře svá základní práva 13 % spotřebitelů (nárůst o 3,6 % od roku 2014). Podmínky pro spotřebitele jsou obecně lepší v zemích na severu a západě EU než na východě a jihu. I z toho důvodu Komise nyní vypracovává návrh aktualizace pravidel pro ochranu spotřebitelů. Cílem je zajistit, aby každý evropský spotřebitel znal svá práva a aby tato práva byla správně prosazována v celé EU.

Spotřebitelé jsou rovněž spokojenější s vyřizováním svých stížnosti, ovšem téměř 1/3 spotřebitelů se rozhodla stížnost nepodat, jelikož se podle jejich názoru jednalo o příliš nízké částky (34,6 %) nebo by řízení trvalo příliš dlouho (32,5 %). Z toho důvodu Komise zdokonalila řízení o drobných nárocích, které nyní umožňuje spotřebitelům využít zrychlený postup vyřizování stížnosti online pro nároky do výše 5 tis. €. Rovněž podporuje mimosoudní vyrovnání pomocí platformy pro řešení sporů online, která nabízí snadný přístup přes internet k subjektům pro alternativní řešení sporů v souvislosti s transakcemi prováděnými online (více v příspěvku „Řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky má novou online formu“, Spotřebitelé v únoru 2016).

  • Co se týká maloobchodníků, pouze 4 z 10, kteří v současnosti prodávají své výrobky online, uvedli, že v příštím roce zvažují prodej na domácím trhu i přes hranice. Z prodeje online v jiných zemích mají stále obavy z těchto důvodů: vyšší riziko podvodů, rozdíly ve vnitrostátních daňových předpisech nebo ve vnitrostátních úpravách smluvního práva a rozdíly v pravidlech pro ochranu spotřebitelů. Proto již Komise předložila návrh na moderní digitální smluvní pravidla k harmonizaci smluvních pravidel pro prodej zboží online, která by měla zjednodušit přístup k digitálnímu obsahu a internetový prodej zboží v celé EU (více v příspěvku „Komise navrhla nová společná pravidla pro digitální smlouvy“, Informační společnost v prosinci 2015).

Srovnávací přehled z roku 2017 ukazuje, že se obeznámenost maloobchodníků s pravidly pro ochranu spotřebitelů od předchozího vydání nezlepšila. Úroveň těchto znalostí se opět mezi jednotlivými zeměmi liší: tato práva zná pouze 36,2 % chorvatských maloobchodníků a naopak 62,3 % maloobchodníků v Německu.

Předpokládaný další vývoj

Další srovnávací přehled tohoto typu bude zveřejněn za 2 roky.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality