Výchova, vzdělání a mládež v červenci 2017

09.08.2017
Euroskop

Prostřednictvím Evropského sboru solidarity lze hledat práci nebo stáž

  • Prostřednictvím Evropského sboru solidarity lze hledat práci nebo stáž

Krátce…

Evropský sbor solidarity již nabízí práci a stáže

  • Komise nově podporuje dva konkrétní projekty italských a francouzských služeb zaměstnanosti

  • Cílem projektů je primárně navázat kontakty se zaměstnavateli

Evropský sbor solidarity 10. 7. 2017 informoval, že jsou nově k dispozici pracovní místa a stáže. Evropský fond solidarity zahájil činnost v prosinci 2016 (více v příspěvku „Komise chce podpořit investice do evropské mládeže“, Výchova, vzdělání a mládež v prosinci 2016). V rámci sboru solidarity by měli mít účastnici možnost zapojit se do projektu buď v rámci dobrovolnické činnosti nebo stáže, profesní přípravy či zaměstnání po dobu 2–12 měsíců. Aktivity by měly být různorodé např. v oblasti vzdělávání, zdraví, sociální integrace, pomoci při poskytování potravin, budování přístřeší, podpory a integrace přistěhovalců a uprchlíků, ochrany životního prostředí nebo prevence přírodních katastrof. Každá zúčastněná organizace by měla mít povinnost připojit se k Chartě evropského sboru solidarity, která stanoví práva a povinnosti ve všech fázích sbírání zkušeností. Mladí lidé ve věku 17–30 let se mohou zaregistrovat na internetové stránce Evropského sboru solidarity. Komise si za cíl stanovila, aby se do konce roku 2020 k Evropskému sboru solidarity přihlásilo 100 tis. mladých lidí. V březnu 2017 Komise informovala o tom, že byla zpřístupněna databáze Evropského fondu solidarity, která by měla nabízet místa v oblasti solidarity, k hledání potenciálních zaměstnanců, stážistů nebo dobrovolníků (více v příspěvku „Evropský sbor solidarity by měl pomoci i k hledání práce a stáže“, Výchova, vzdělání a mládež v březnu 2017). Komise v květnu 2017 navrhla rozpočet na příští 3 roky pro Evropský sbor solidarity a zároveň s tím předložila také legislativní návrh týkající se fungování sboru (více v příspěvku „Komise navrhla rozpočet pro Evropský fond solidarity“, Výchova, vzdělání a mládež v květnu 2017). Komise nově podporuje 2 konkrétní projekty italských a francouzských služeb zaměstnanosti, které by měly nabídnout mladým lidem až 6 tis. pracovních míst nebo stáží. Projekty, které řídí francouzský úřad práce (Pôle Emploi) a italská státní agentura pro aktivní politiku zaměstnanosti (ANPAL), sdružují veřejné služby zaměstnanosti a organizace z různých členských států, např. organizace zaměstnavatelů a vzdělávací zařízení, a jejich cílem je nabídnout práci nebo stáž v oblasti solidarity mladým lidem ve věku od 18 do 30 let. Cílem projektů je navázat kontakty se zaměstnavateli, zajistit výběr zájemců a poskytovat účastníkům finanční i jinou podporu (např. školení). Projekty jsou financovány více než 14 mil. € z Programu EU pro zaměstnanost a sociální inovace.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality