ČR je 5. na světě v plnění Cílů udržitelného rozvoje


IPSOS, Euroskop, 11. 8. 2017

Česká republika se umístila na 5. místě ze 157 zemí v naplňování cílů udržitelného rozvoje stanovených Organizací spojených národů (OSN). Povědomí o existenci Cílů se podle výzkumu Asociace společenské odpovědnosti a agentury Ipsos letos v ČR zvýšilo na 35 % oproti loňským 29 %. Za nejdůležitější Cíle považují Češi zajištění zdravého a kvalitního života, důstojné práce a ekonomického růstu.

Výzkum Asociace společenské odpovědnosti a společnosti IPSOS se snažil zjistit, jaké jsou názory Čechů na Cíle udržitelného rozvoje. Jedná se o 17 cílů, které v září 2015 přijalo 193 členských států Organizace spojených národů. Jejich prostřednictvím se státy zavázaly do roku 2030 vymýtit světovou chudobu, dosáhnout genderové rovnosti a úspěšně bojovat s klimatickými změnami. Výzkum probíhal v červnu 2017 a zúčastnilo se ho 1000 respondentů ve věku 18-65 let.

Více informací o Cílech udržitelného rozvoje naleznete zde.

Česko v naplňování cílů překonalo světový i regionální průměr

V červenci 2017 prezentovalo 44 států včetně České republiky aktuální pokrok v naplňování Cílů udržitelného rozvoje a následně byla zveřejněna celosvětová studie SDG Index, která pokrok jednotlivých zemí posuzuje. Ze 157 hodnocených zemí se ČR dostala na 5. místo hned za skandinávské země.

Česko dosáhlo indexu 81.9, čímž výrazně překonalo nejen celosvětový průměr, ale i průměr v rámci regionu, který je 77.7.

Studie ocenila posun ČR především v otázce chudoby, zdraví a kvalitního života, přístupu k pitné vodě, ekonomického růstu a života na souši. Prostor pro zlepšení naopak vidí v partnerství mezi sektory a inovacích.

Cíle udržitelného rozvoje

Zdroj: OSN

Udržitelnost zajímá stále více mladých lidí

Povědomí o Cílech udržitelného rozvoje se oproti roku 2016 zvýšilo z 29 % na 35 %. O Cílech naopak podle letošního průzkumu nikdy neslyšelo 66 % dotázaných. Většina lidí se o nich dozvěděla z internetu (68 %), necelá třetina z tisku (31 %). Na 40 % dotazovaných také téma zaznamenalo díky komunikaci veřejné správy, například vlády, ministerstev nebo místních samospráv.

„Je vidět, že se o udržitelnost zajímají stále více mladí lidé. Oproti roku 2016 významně narostlo povědomí o Cílech i ve věkové skupině mezi 35 a 44 lety, konkrétně z 18 % na 31 %,“ uvedla Lucie Mádlová, výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti. O Cílech slyšeli oproti průměru mnohem častěji mladí lidé mezi 18 a 24 lety (50 %) a také lidé s vyšším vzděláním (46 %).

Povědomí Čechů o Cílech udržitelného rozvoje

Zdroj: IPSOS

Za nejdůležitější považují Češi zdraví, kvalitní život a důstojnou práci

Výzkum také zjišťoval, kterým cílům Češi přikládají největší význam. Česká vláda by se podle dotázaných měla věnovat především cílům Zdraví a kvalitní život (42 %), Důstojná práce a ekonomický růst (39 %) a Život na souši (38 %). Naopak jako nejméně důležité vnímají Češi cíl Partnerství ke splnění cílů (6 %), Rovnost mužů a žen (9 %) a Méně nerovností (11 %).

Oproti roku 2016 považují Češi za důležitější cíl Důstojná práce a ekonomický růst (nárůst o 6 %) a Pitná voda a kanalizace (nárůst o 8 %). Podle autorů výzkumu to odráží skutečnost, že obě tato témata jsou v ČR velmi aktuální. V poslední době se často řeší důvody nízké úrovně českých mezd, mluví se také o úbytku srážek a zavádění opatření, která by měla pomoci chránit vodní zdroje. U ostatních cílů zůstalo jejich hodnocení bez větších změn.

Cíle udržitelného rozvoje v ČR

Zdroj: IPSOS

Většina lidí schvaluje zapojení vlády i soukromého sektoru

Podle dvou třetin Čechů je klíčovým aktérem při naplňování Cílů stát a vláda (66 %). Nejčastěji si to myslí lidé s vyšším vzděláním (75 %) a lidé vydělávající mezi 20 a 30 tisíci korun měsíčně (74 %). Polovina dotázaných považuje za klíčového aktéra mezinárodní organizace (49 %).

Ve srovnání s rokem 2016 ale narostl počet lidí, kteří nebyli schopni klíčového aktéra určit, z 8 % na 12 %. Většina Čechů schvaluje při dosahování cílů jak zapojení vlády (79 %), tak soukromého sektoru (73 %).

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek