KULATÝ STŮL: Budoucnost eurozóny a Česká republika

V pátek 10. listopadu 2017 se v Lichtenštejnském paláci uskuteční další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii s názvem Budoucnost eurozóny a Česká republika. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Centrum evropských studií působící pod Fakultou mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) ve spolupráci s katedrou ekonomie a práva Škoda Auto Vysoké školy.

Zástupci státní správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální partneři a další pozvaní hosté budou diskutovat o současném vývoji v eurozóně, konvergenci a otázkách týkajících se zavedení eura v ČR.

V rámci debaty zazní příspěvky o vývoji eurozóny v pokrizovém období a následné řadě reforem a návrhů, které mají posílit institucionální architekturu eurozóny a řešit otázky zadluženosti členských zemí eurozóny. Dále pak budou představeny možné vlivy zavedení eura a s tím související dopady na konvergenci. V neposlední řadě bude také pozornost věnována otázkám dalšího vedení diskuze k přijetí eura v České republice.

Hlavními diskuzními otázkami kulatého stolu o budoucnosti eurozóny a ČR jsou:

  • Do jaké míry je potřebná další politická integrace, tak aby docházelo k posílení fungování eurozóny dostatečným způsobem?
  • Je eurozóna ve své současné podobě schopna ve zdraví přežít globální recesi nebo rozsáhlejší bankovní krizi?
  • Existuje pro členskou zemi EU po vstupu do eurozóny větší (nebo menší) šance se s konvergenční výzvou úspěšně vyrovnat, než mimo eurozónu?
  • Jak lze pojmenovat východiska pro vstup ČR do eurozóny?

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality