EU spustila online přehled politik mládeže Youthwiki

12.12.2017
Euroskop, čtk

„V celkové perspektivě se jedná o jedinečný a asi i nejobsáhlejší zdroj informací o politice mládeže, a to dokonce v evropsky porovnatelném formátu. Zajímavá ale nemusí být Youthwiki jen pro bruselské úředníky a odborníky, ale i u nás doma – dává nám obraz toho, jak aktivity ČR v oblasti mládeže vidí Evropa, kde se nám daří, kde máme slabiny a co by se mohlo zlepšit,“ uvedl Jan Husák z Analytické sekce ČRDM.

Online encyklopedie se zaměřuje hlavně na národní politiky, nevládním organizacím se věnuje v dílčích otázkách, sdělila Polak. Nyní obsahuje například data o vzdělávání mladých lidí, jejich zaměstnanosti, zdraví a blahobytu, účasti na společenském dění nebo dobrovolnictví. Informuje také o tom, jaký má mládež vztah ke kultuře, k sociálnímu začleňování či obecně ke světu. Pokrývá tak osm hlavních oblastí evropské spolupráce, které na podporu mladých vymezila strategie EU v letech 2010 až 2018.

Příspěvek ČRDM do Youthwiki podle Polak v tuto chvíli čítá informace z přibližně 50 stránek různých oficiálních zdrojů, jako jsou politické strategie, dotační programy, výroční zprávy, statistiky, ale i odborná literatura a weby veřejných institucí. Obsah databáze se bude pravidelně aktualizovat.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek