EK navrhla snazší pravidla pro prodej výrobků v jiné zemi EU

19.12.2017
Euroskop, čtk

Evropská komise navrhla usnadnit prodej výrobků v jiné členské zemi Evropské unie a podpořit vnitrostátní kontroly zajišťující jejich bezpečnost. Předložila dnes k tomu dva návrhy. Snahou je podle místopředsedy komise pro pracovní místa, růst a investice Jyrkiho Katainena podpora hlavně malých a středních firem.

„Jednotný trh s 500 miliony spotřebitelů je velkým úspěchem EU. Dnešním dnem odstraňujeme překážky, posilujeme důvěru a umožňujeme podnikům a spotřebitelům, aby z něj vytěžili maximum,“ upozornil Katainen. Dnešní nařízení o vzájemném uznávání zboží by mělo usnadnit postup, který teď musejí firmy vyrábějící boty, nádobí či nábytek absolvovat, než mohou vstoupit na trh v jiné zemi unie.

V EU existuje zásada „vzájemného uznávání“ výrobků, která na jednotném trhu zaručuje volný pohyb zboží nepodléhajícího regulaci, pokud je legálně na trhu v jedné členské zemi. V praxi se však firmy často setkávají s překážkami, průtahy a dodatečnou regulací.

Nyní by měly vše potřebné vyřídit za několik měsíců, nikoliv let. Věc má usnadnit i možnost dobrovolného prohlášení, že výrobek v dané zemi splňuje všechny požadavky, nový mechanismus má umožnit snazší řešení sporů mezi firmami a státy. Další návrh, který byl dnes předložen, má také podpořit lepší spolupráci národních orgánů, jež mají na starosti dozor nad trhem. Půjde především o lepší sdílení informací tak, aby úřady mohly proti nevyhovujícím výrobkům účinněji zasahovat.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek