Prosincový přehled dění v EU


Ondřej Krutílek, 16. 1. 2018, psáno pro Euroskop

Výběr bruselského dění v prosinci 2018 očima analytika Ondřeje Krutílka. Pravidelně, každý měsíc na Euroskopu.

Invalidé se mají líp, konstatovala 3. 12. Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek Eurofound. Trpí ale jejich psychika. A ani vysokoškolských absolventů není tolik, kolik by mohlo být.

Občanská společnost dostane cenu. Za rok 2018 si ji podle Evropského hospodářského a sociálního výboru zaslouží jeden z pěti projektů “demonstrujících sílu kultury a společných hodnot pro sjednocení Evropy”. Seznam finalistů spatřil světlo světa 3. 12.

Bezpečnost silnic se bude posuzovat podle evropských pravidel, souhlasila 3. 12. Rada.

Mise EUMM Georgia potrvá minimálně do 14. 12. 2020. Vyžádá si to dalších 38,2 mil. eur. Rada s tím ale byla 3. 12. zcela ok. Podobně jako 10. 12. s prodloužením mise EUCAP Somálsko (do 31. 12. 2020, +66,1 mil. eur), 17. 12. mise EUBAM Libya (do 30. 6. 2020, +61,6 mil. eur.) a 21. 12. operace EU NAVFOR MED Sophia (do 31. 3. 2019).

Vnitrozemská lodní doprava se může rozvíjet. Rada 3. 12. přijala kromě změny pravidel pro výcvik námořníků a systémů hlášení lodí závěry o vnitrozemské vodní dopravě. Tvrdí, že jde o “účinný, bezpečný a udržitelný” druh dopravy, který “může významně přispět ke zmírnění negativních dopadů odvětví dopravy jako celku”.

Nástroj pro propojení Evropy (CEF) bude financovat klíčové projekty v oblasti dopravy, digitálních technologií a energetiky i po roce 2020. Rada 3. 12. Ale nerozhodla, jakým objemem prostředků bude CEF disponovat. Jisté je jen to, že žádné dramatické navýšení oproti dnešku čekat nelze.

Jasnější, spravedlivější a vymahatelnější pravidla pro řidiče nákladních automobilů, hlásá tiskovka Rady z 4. 12.

32 % energie z obnovitelných zdrojů a energetická účinnost 32,5 %. Rada 4. 12. schválila závazné cíle EU pro rok 2030.

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost EMCDDA zveřejnilo 4. 12. první zprávu o medicínském využívání konopí. Kdo chce, může již číst.

Brexit lze zvrátit až do formálního uzavření dohody o vystoupení, prohlásil 4. 12. ve věci C-621/18 generální advokát Manuel Campos Sánchez-Bordona. A Soudní dvůr EU jeho slova 10. 12. potvrdil.

Rada 4. 12. souhlasila s posílením bankovní unie. Více v tiskovce Komise.

Visa a Mastercard navrhly snížit poplatky za transakce kartami. Komise, na jejíž popud tak učinily, o tom informovala 4. 12. Proto, aby si přišla na feedback od stakeholderů.

Telekomunikační trh se mění. Rada na to 4. 12. zareagovala novým kodexem a posílením evropského regulátora BEREC. Nové normy obsahují například i systém veřejné výstrahy na mobilní telefony v případě přírodních katastrof či teroristických útoků. Nebo levnější volání a smskování v rámci EU mimo režim roamingu (nejvýše 0,19 eur/min., respektive 0,06 eur/SMS).

Rada 4. 12. “ladila” unijní systém DPH, než bude schválena jeho zbrusu nová verze. Hodně specifické, pro laiky asi neuchopitelné inovace se začnou uplatňovat od 1. 1. 2020.

Rada také schválila 4.12. závěry k akčnímu plánu pro “účinnější boj proti praní peněz a financování terorismu”: určíme, zmapujeme, zlepšíme, zajistíme, vyjasníme.

Evropská investiční banka si zadala průzkum, co si lidi myslí o klimatické změně a jejím potenciálu generovat růst a vytvářet pracovní místa. Výsledek z 4. 12. nepřekvapil. Nadpoloviční většina Evropanů (55 %) očekává, že je klimazměna zasáhne. Obavy mají hlavně lidé s nižšími příjmy.

Komise 4. 12 shrnula, jak si EU vede v disciplíně migrační management. Podle tiskovky “opakovaně prokázala, že je schopna řešit nově se objevující problémy”.

4. 12. byla zveřejněna druhá zpráva o boji proti obchodování s lidmi. V letech 2015-2016 bylo v EU registrováno 20 532 obětí.

Bezpečnost dodávek elektřiny v krizových situacích se zvýší, rozhodla 5. 12. Rada, která stvrdila dohodu s europoslanci.

Nový akční plán pro boj proti dezinformacím 5. 12. představila Komise. Klíčovými prvky jsou systém včasného varování a navýšení rozpočtu. Z 1,9 mil. eur v roce 2018 na 5 mil. eur v roce 2019.

Obchodní právo a online svět si už budou rozumět, souhlasila 5. 12. Rada. Výborný nápad!

Rozpočet na rok 2019 schválen. Závazky dosáhnou v roce 2019 165,8 mld. eur a platby 148,2 mld. eur. Což je +3,17 %, respektive +2,37 % v porovnání s rokem 2018. 4. 12. se tak dohodly členské státy s europoslanci. Pouhých pět dní poté, co Komise předložila návrh.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA stanovil 5. 12. nový termín pro kumulativní vyhodnocení rizik pesticidů. Z konce roku 2018 je červen 2019.

Evropský parlament spojí síly s Evropským hospodářským a sociálním výborem, aby zvýšili povědomí o evropských volbách a podpořili volební účast, píše se v tiskovce z 5. 12.

Auditoři z Evropského účetního dvora 5. 12. publikovali zprávu k Svěřenskému fondu EU pro Afriku a hned den nato k dopravě.

V EU vznikne ELA. Členské státy vznik Evropského orgánu pro pracovní záležitosti aka ELA odsouhlasily 6. 12. Pro ještě musejí být europoslanci.

V roce 2017 letěla letadlem více než 1 mld. Evropanů, reportoval 6. 12. Eurostat. O 7,3 % více než v roce 2016. Nejvytíženějším letištěm v EU bylo Heathrow, pražské Letiště V. Havla bylo 29.

Soudní dvůr EU 6. 12. podpořil uznávání kvalifikací. Ve věci C-675/17 banálně konstatoval, že pokud EU stanovuje nějaká pravidla, musí je členské státy plnit.

Vývoz elektřiny jedině bez poplatků. Ani kdyby jejich důvodem měla být bezpečnost dodávek, konstatoval 6. 12. ve věci C-305/17 Soudní dvůr EU. Slováci, o které ve sporu šlo, tak neuspěli.

Rada 6. 12. podpořila posílení Evropské pohraniční a pobřežní stráže, pokud jde o navracení migrantů a spolupráci se třetími zeměmi.

Rada 6. 12. přijala prohlášení o boji proti antisemitismu. A Komise to okamžitě přivítala.

E-justice: jedeme dál! Rada 6. 12. schválila novou strategii a akční plán na období let 2019-2023. Všechno by mělo být lepší, snazší a přístupnější.

Poskytovatelé hostingu budou muset mazat teroristický obsah. Pokud to nestihnou do hodiny, přijdou až o 4 % obratu, rozhodla 6. 12. Rada.

Ochráníme vás před kadmiem, berylliem, kyselinou arseničnou, formaldehydem a 4,4’-methylen-bis-(2-chloranilinem), souhlasila 6. 12 Rada s aktualizací pravidel proti vystavení karcinogenům a mutagenům v práci.

EU ostře zasahuje proti převaděčství migrantů, píše se v tiskovce Rady z 6. 12. Schválené kroky představují zlepšení toku informací nebo posílení operativních nástrojů.

#YEYSturns10. Pod tímhle hashtagem, odkazujícím na to, že iniciativa „Your Europe, Your Say!“ slaví deset let, se skrývá série předeurovolebních debat. 6. 12. o nich s předstihem informoval Evropský hospodářský a sociální výbor.

Kulturní dědictví musí zůstat politickou prioritou, zahlásila 7. 12. Komise. A dodala, že nejen prioritou pro “inkluzivní, udržitelnou, odolnou a inovativní Evropu”, ale i pro “silnější globální partnerství”.

Rada 7. 12. souhlasila s inovací pravidel, kterými se v EU řídí prodej zboží. Obsahují například vynětí tzv. zboží s digitálními prvky, třeba chytrých hodinek, ze směrnice o digitálních službách.

Reforma nařízení Brusel II. Rada 7. 12. podpořila revizi nařízení známého jako “Brusel IIa”, které stanoví pravidla pro soudní příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželství a rodičovství.

HDP i zaměstnanost ve třetím čtvrtletí 2018 rostly, informoval 7. 12. Eurostat. Ale třeba Německo zaznamenalo záporný růst.

EU touží po evropské umělé inteligenci. Komise proto 7. 12. představila “koordinovaný plán” na podporu vývoje a využití AI, na jehož plnění se mají podílet i členské státy. Počítá se i s novým fondem.

Komisařka Marija Gabrielová 7. 12.popřála prvním 2 800 obcím, které obdržely peníze na bezplatnou WiFi4EU.

Za přeshraniční výměnu elektronických důkazů efektivnější. Rada 7. 12. souhlasila s tím, aby se v naléhavých v trestních věcech dělo do šesti hodin od podání žádosti.

Evropou obchází strašidlo antisemitismu. V posledních pěti letech zaznamenalo jeho nárůst hlavně na internetu 9 z 10 evropských Židů, konstatovala 10. 12. v návaznosti na novou zprávu Agentury EU pro základní práva Komise. A připomněla, že již v roce 2015 jmenovala pro boj proti antisemitismu koordinátorku.

Na výrobu a prodej lihovin se budou vztahovat nová pravidla, souhlasila 10. 12. Rada.

Ryb bude dost. Rada 11. 12. schválila příznivě nízké kvóty pro dovoz ze zemí mimo EU v letech 2019-2020.

Jak se mají OSVČ? Eurostat svá čísla nabídl 11. 12. Plyne z nich například, že OSVČ nejvíce vadí byrokracie.

Jak si v e-shopech nenechat utéct DPH? Komise 11. 12. představila pravidla, jež mají zajistit “hladký přechod” na nové předpisy o DPH v oblasti elektronického obchodování bojující proti podvodům. V platnost vstoupí v lednu 2021.

Komise 11. 12. zveřejnila zprávu o pokroku v dialozích s občany a tzv. občanských konzultacích. Uskutečnilo se 1 200 diskusí se 160 tis. lidmi.

Komise začala11. 12. šetřit možnou akvizici společnosti Liberty Global Vodafonem, a to v Česku, Německu, Maďarsku a Rumunsku. Jasno by mělo být 2. 5. 2019.

Evropský informační systém rejstříků trestů bude nově obsahovat databázi s informacemi o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti. Vznikne tzv. ECRIS-TCN, shodli se 11. 12. zástupci Rady a Evropského parlamentu.

Podvody s bezhotovostními platbami by měly být obtížnější. Rada a Evropský parlament se 11. 12. dohodly na nových pravidlech. Evropská legislativa už bude znát pojmy jako elektronická peněženka, mobilní platba nebo virtuální měna. Komise, která s návrhem přišla, to samozřejmě okamžitě přivítala.

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů ACER bude silnější, dohodla se 12. 12. Rada s europoslanci. Stále propojenější trh prý vyžaduje “evropštější” orgán.

EU chce být aktivnější při přírodních katastrofách. Rada a Evropský parlament proto 12. 12. odkleply rescEU, lepší mechanismus civilní ochrany EU.

Trh s hnojivy čeká zemětřesení. Rada se 12. 12. s europoslanci dohodla na změně patnáct let starého nařízení. Hnojiva s označením CE budou za tři roky moci do CElé EU, ostatní jen na národní trhy.

Salmonelóza a kampylobakterióza byly v posledních pěti letech v mezích, listerióza rostla, informoval 12. 12. Evropský úřad pro bezpečnost potravin o hlášených případech tří hlavních zoonotických chorob.

Už žádné podomácku vyráběné výbušniny. Rada se 12. 12. dohodla na zpřísnění pravidel upravujících dostupnost, dovoz, držení a použití jejich prekurzorů, a to v celé EU.

Evropský parlament 12. 12. schválil dohody o hospodářském a strategickém partnerství s Japonskem. Uplatní se již od 1. 2. 2019, byť v některých částech jen prozatímně.

Krok k větší transparentnosti. Rada 12. 12. nebyla proti, aby byl usnadněn přístup k vědeckým studiím, které tvoří podklad pro rozhodnutí týkající se bezpečnosti potravin. Předschválila nařízení o “transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci”.

Sampling je porušením autorských práv, pokud se provádí bez souhlasu, domnívá se od 12. 12. ve věci C-476/17 generální advokát Maciej Szpunar. Žalobcem není nikdo jiný než slavní Kraftwerk.

Ambiciózní emisní limity mohou vést k významnému snížení emisí z elektráren. Do roku 2030 o 79-91 %. Prý ani není třeba nová legislativa, stačí chtít. Zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí, 12. 12.

Evropská občanská iniciativa, díky níž může milion občanů požádat, aby vznikla nová legislativa, bude dál pokračovat v revidované podobě, dohodla se 12. 12. Rada s europoslanci.

Autobusáci nemají kontrolovat pasy a povolení k pobytu svých cestujících, rozhodl 13. 12. ve věcech C-412/17 a C-474/17 Soudní dvůr EU.

Paříž, Brusel a Madrid se vzepřely nadměrně vysokým limitům emisí oxidů dusíku z dodávek a Soudní dvůr EU se za ně 13. 12. ve věcech T-339/16, T-352/16 a T391/16 postavil.

Přístup k televizi na internetu bude snazší, dohodla se 13. 12. Rada s Evropským parlamentem. Díky snazšímu udělování licencí.

Jak evropské firmy využívají IT? Čtvrtina jede v cloudu, 12 % analyzuje big data a 4 % tisknou ve 3D. Češi jsou veskrze průměrní, konstatoval 13. 12. Eurostat. A platí to v zásadě i o míře digitalizace zaměstnanců (viz Eurostat, 20. 12.).

Kupní síla Čechů rok od roku roste, zatímco třeba Slovákům stagnuje a Rakušanům klesá. Data Eurostatu z 13. 12. hovoří jasně.

Lokální produkce z Guadeloupe, Francouzské Guyany, Martiniku a Réunionu bude moci požívat daňových výhod, navrhla 13. 12. Komise. Být tzv. nejvzdálenějším regionem se vyplatí.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA 13. 12. informoval, že bude revidovat přípustné příjmy PFAS (perfluoralkylovaných látek), dvou chemických kontaminantů, jimž je člověk vystaven v důsledku znečištění životního prostředí.

Summit Evropské rady vyjádřil 13. 12. jisté obavy z tvrdého brexitu. Jinak se věnoval také novému víceletému finančnímu rámci, migraci, změně klimatu nebo fake news.

Hamás chtěl rozmrazit své zmrazené peníze, ale Soudní dvůr EU mu 14. 12. ve věci T-400/10 nevyhověl. Trval na tom, že se jedná o “subjekt zapojený do teroristických činů”.

V Česku nemá kdo dělat. Eurostat to 14. 12. dal do grafů a tabulek.

Náklady na pracovní sílu ve třetím kvartále 2018 rostly. V EU meziročně o 2,7 %, v ČR o 8,5 %, informoval 14. 12. Eurostat.

Okamžitý a významný nárůst mobilních hovorů a využívání dat. Toť shrnutí roku a půl od zrušení roamingu, jak o něm 14. 12. informovala Komise.

Světová obchodní organizace podpořila v daňovém sporu s Brazílií EU. Komise to samozřejmě 14.12. uvítala.

EU má za sebou první kolo jednání se 79 zeměmi AKP (Afriky, Karibiku a Pacifiku), informovala 14. 12. Komise. Cílem je nahradit dohodu z Cotonou.

Do EU se nesmí dovážet 39 rostlin. Jak ale postupovat, když se to nějakému třetímu státu nebude líbit, ptá se od 17. 12. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (a na odpovědi čeká do 24. 1. 2019).

Česká inflace byla v listopadu 2018 podprůměrná, informoval 17. 12. Eurostat. Dosáhla 1,6 %, zatímco průměr EU činil 2 %.

Oděvní společnost Guess jela skoro čtyři roky v geoblockingu, a tak ji Komise 17. 12. pokutovala. Guess musí zaplatit 39 821 000 eur.

Polsko musí okamžitě pozastavit uplatňování svých předpisů týkajících se snížení věku odchodu do důchodu u soudců Nejvyššího soudu, rozhodl 17. 12. ve věci C-619/18 Soudní dvůr EU.

Financování EU poskytované prostřednictvím nevládních organizací například na humanitární a rozvojovou pomoc nebo ochranu životního prostředí musí být transparentní, řekli 18. 12. auditoři Účetního dvora.

Jih EU se mění v poušť a dosavadní opatření nejsou jednotná, varovali 18. 12. auditoři Účetního dvora. Doporučují přijmout strategii.

Banky budou muset ještě více předcházet hromadění nesplácených úvěrů, dohodla se 18. 12 Rada s europoslanci. Komise to uvítala.

K dosažení cíle v oblasti obnovitelné energie je třeba “více ambicí”. Evropská agentura pro životní prostředí 18. 12. reportovala, že rok 2020 se blíží a na 20 % to zatím nevypadá (2015: 16,7 %, 2016: 17 %, 2017 /odhad/: 17,4 %).

Trh s elektřinou se změní, dohodly se 19. 12. členské státy s Evropským parlamentem. Profitovat by z toho měli spotřebitelé.

Plasty na jedno použití v EU skončí, pokud pro ně existuje bezplastová alternativa. 19. 12. Komise uvítala dohodu Rady a europoslanců.

Peníze na spravedlnost(ale i vesmír, kulturu nebo životní prostředí) budou i po roce 2020, řekla 19. a 20. 12. Rada.

Europlatby by měly být levnější, a tov celé EU, stvrdila 19. 12. Rada dohodu s Evropským parlamentem.

Vízový informační systém VIS potřebuje posílit a “zinteroperabilnit”, shodla se 19. 12. Rada. Kvůli udělování dlouhodobých víz a povolení k pobytu.

Členské státy nejsou proti, aby se finanční sektor stal celkově zelenějším (a podporoval zelenější projekty). Vizte tiskovku Rady z 19. 12.

Pokud budou eurostrany porušovat v souvislosti s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu pravidla na ochranu osobních údajů, tak zaplatí, souhlasila 19. 12. Rada.

Za zpracování osobních údajů je odpovědný i provozovatel webu používajícího plugin třetí strany, třeba facebookové lajkovací tlačítko, domnívá se generální advokát Michal Bobek, který 19. 12. vydal své stanovisko k věci C-40/17.

Eurofondy přinesly do ekonomiky v letech 2014-2017 405 mld. eur. Alespoň to ve své tiskovce z 19. 12. tvrdí Komise.

Komise se připravuje na tvrdý brexit, přiznala 19. 12., 100 dní před plánovaným vystoupením Velké Británie z EU. Kromě práv občanů jí jde třeba o finanční služby nebo dopravu.

Drobní zemědělci budou pod ochranou (a nejen oni), rozhodla Rada, která 19. 12. přijala dohodu “pro spravedlivější smluvní vztahy v rámci zemědělsko-potravinového řetězce”.

Bezvízový styk se zeměmi západního Balkánu a Východního partnerství funguje, ale úsilí nesmí polevit, shrnula 19. 12. Komise, která tentýž den informovala i o (ne)uplatňování vízové vzájemnosti s USA.

Tok osobních údajů přes Atlantik chrání už dva roky právní “štít”, informovala 19. 12. Komise. Do 28. 2. 2019 ale ještě bude třeba jmenovat ombudsmana.

Reportování o stavu životního prostředí by mělo být administrativně méně náročné, dohodla se 19. 12. Rada s europoslanci.

Když zkrachujete, máte dostat druhou šanci, domnívají se v Radě, která 19. 12. schválila směrnici o “rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení”.

Doménu .eu si bude moci občan brzy pořídit i mimo EU, rozhodla 19. 12. Rada.

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací ENISA se změní na Agenturu EU pro kybernetickou bezpečnost, souhlasila 19. 12. Rada. A kdo bude chtít, bude si moci dobrovolně certifikovat své IT produkty a služby.

Nelegální vývoz kulturních statků do EU může napomáhat financování terorismu. Rada se s europoslanci 19. 12. dohodla, jak tomu zamezit. Vznikne například nová online databáze.

Bankomaty budou muset mít sluchátkový jack. Rada 19. 12. schválila tzv. Evropský akt přístupnosti. Osobám se zdravotním postižením má zpřístupnit řadu každodenních výrobků a služeb.

Řecko, Itálie, Kypr a Chorvatsko. Čtyři členské státy, jimž Komise odsouhlasila 20. 12. 305 mil. eur na ochranu hranic a související aktivity. Napřímo s nimi ale vlády počítat nemůžou, většina k nim přiteče přes OSN.

Komise 20. 12. oznámila, že ve WTO přitvrzuje vůči nuceným transferům technologií do Číny. Protože investice evropských firem v Číně takovou cenu prostě mít nemohou.

EU investuje hlavně v USA. A nejvíc zahraničních investic v EU bylo z USA. Tak vypadala situace na poli přímých zahraničních investic v roce 2017. Eurostat o tom reportoval 20. 12.

Lidi vnímají EU před eurovolbami pozitivně, shrnula Komise 21. 12. tzv. standardní Eurobarometr.

Schengenský informační systém SIS funguje od 28. 12. podle nových pravidel. Kromě jiného začal brát v potaz GDPR.

Komise 30.12. informovala, co nás čeká v roce 2019. Právnické osoby se budou hůře vyhýbat daňovým povinnostem, banky ale zase budou moci poskytovat více úvěrů.

Aktivity Evropské investiční banky byly v prosinci teritoriálně a věcně rozvrženy mj. takto: Mexiko (solární elektrárny), Tunisko (obnovení důvěry investorů), Egypt (fond rizikového kapitálu a infrastruktura), portugalsky mluvící země (malé a střední podniky), Ukrajina (doprava, energetika a vzdělávání a zemědělství), Afrika (doprava, energetika, telekomunikace), Sahel (stabilita a prosperita), Benin (protipovodňová opatření) a Bolívie (voda). A to nepočítáme “klasické” projekty.

Komise v prosinci oznámila humanitární, rozvojovou či jinou pomoc řadě destinací. Zde jsou některé z nich: Venezuela (20 mil. eur), Sahel (125 mil. eur), Niger (108 mil. eur), Mali (50 mil. eur), Bangladéš (5 mil. eur), Africký roh (134 mil. eur), Ukrajina (4 mil. eur), Severní Afrika (115 mil. eur), Jordánsko, Irák a Turecko (122 mil. eur), Etiopie (89 mil. eur), Palestina (93 mil. eur) nebo Burundi (5 mil. eur).

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ESMA zaregistroval v prosinci dvě nové ratingové agentury: A. M. Best (EU) Rating Services B. V. a DBRS Ratings GmbH (DBRS RG). V EU jich tím pádem je už 27, respektive 41 (tři z nich v EU fungují jako skupina).

Autor: Ondřej Krutílek, analytik Centra pro studim demokracie a kultury a B&P Research, psáno pro Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality