2018

Předsednictví ČR v Radě EU 2022

Reforma Společné zemědělské politiky

Pozice ČR ve víceletém finančním rámci 2020+

Vnitřní trh jako nástroj konvergence

Postoj EU k západnímu Balkánu a Východnímu partnerství

Budoucnost migrační a azylové politiky EU

Institucionální reforma EU v kontextu současné debaty

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality