IPSOS: 64 % Čechů by ve vysokých funkcích chtělo víc žen


IPSOS, Euroskop, 21. 3. 2018

Podle 64 % Čechů by mělo být ve vrcholných funkcích ve firmách i ve vládě více žen. Zároveň si 58 % Čechů myslí, že rolí ženy je být dobrou manželkou a matkou. Vyplývá to z výzkumu společnosti IPSOS. Zlepšení postavení žen v Česku od roku 1989 vnímají častěji mladší lidé a vysokoškoláci.

Cílem výzkumu agentury IPSOS pro Asociaci společenské odpovědnosti bylo zjistit názory české populace na téma rovnosti žen a mužů. Rovnost mužů a žen je jedním z takzvaných Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs), které přijala Organizace spojených národů v roce 2015.

Podle většiny Čechů by na vedoucích postech ve firmách mělo být víc žen.

Většina Čechů by ve vysokých funkcích chtěla víc žen, kvóty ale podle nich nejsou řešením. Zdroj: Pxhere.com

Na vedoucích místech by podle 64 % mělo být víc žen

Podle 46 % Čechů není na vrcholných funkcích ve firmách dostatek žen. Zároveň si ale 59 % dotázaných myslí, že nerovnoměrné zastoupení žen nelze vyřešit prostřednictvím kvót. Opačný názor má necelá čtvrtina populace.

Postoje Čechů týkající se žen, které zastávají vysoké funkce, jsou poněkud protichůdné. Na 64 % by ve vrcholných funkcích ve vládě i ve firmách rádo vidělo více žen. Zároveň si ale 58 % myslí, že rolí ženy ve společnosti je být dobrou matkou a manželkou.

Názory české populace na postavení mužů a žen ve společnosti.

Zdroj: IPSOS

Postavení žen se podle většiny Čechů od roku 1989 zlepšilo

Víc než polovina Čechů (52 %) zastává názor, že se postavení žen po roce 1989 zlepšilo. Častěji si to myslí mladší lidé ve věku 18-24 let (63 %) a také lidé s vysokoškolským vzděláním (67 %).

Vysokoškoláci se také méně často setkávají s platovými rozdíly mezi muži a ženami, zkušenost s nimi má 40 %. Celkově se při výkonu zaměstnání s takovou situací setkalo 50 % dotázaných, u lidí starších 55 let to bylo dokonce 60 %.

42 % lidí také uvedlo, že se setkalo s diskriminací matek v pracovním prostředí. Ženy jsou podle Čechů oproti mužům zvýhodňovány v prostředí školství (7 %) nebo administrativy či kancelářské práce (6 %).

Postavení žen se podle většiny Čechů zlepšilo.

Zdroj: IPSOS

Ženy a muži vnímají problematiku rovnosti velmi odlišně

Problematiku (ne)rovnosti přitom vnímají muži a ženy často velmi rozdílně. Například o tom, že zastoupení žen ve vysokých funkcích ve firmách je dostatečné, je přesvědčena pouze třetina žen, ale 53 % mužů. Větší zastoupení žen na vrcholných postech by uvítalo 74 % žen, zatímco u mužů je to 54 %. Velké statistické rozdíly panují i v dalších zkoumaných oblastech.

O něco méně výrazný vliv má na vnímání postavení mužů a žen věk dotazovaných. S platovými rozdíly se v práci setkalo 60 % lidí ve věku 55-65 let, oproti 43 % dotázaných ve věkové skupině 18-24 let. Mladší ročníky si také méně často myslí, že rolí ženy je být dobrou manželkou a matkou (49 %), ve skupině 55-65 let s tímto tvrzením souhlasí 63 %.

Názory české populace na postavení mužů a žen ve společnosti.

Zdroj: IPSOS

Výzkum byl zpracován pro Asociaci společenské odpovědnosti, která se svými aktivitami zaměřuje také na postavení žen ve společnosti. Sběr dat probíhal v únoru 2018 a zúčastnilo se ho 1006 respondentů ve věku 18-65 let.

Autor: Tereza Chlebounová, Euroskop

Sdílet tento příspěvek