EU hledá administrátory v oboru auditu

29.03.2018

Úřad pro výběr personálu EU (EPSO) vyhlašuje výběrová řízení na pozice administrátorů v oboru auditu (AD5).

Evropská unie se skládá z 28 členských států a slouží více než půl miliardě obyvatel. Její roční rozpočet přesahuje 145 miliard eur. V zájmu všech občanů EU musí být finanční prostředky EU řádně vedeny a spravovány. Výsledky auditorských činností využívají orgány EU a členské státy při dohledu nad řízením rozpočtu EU a za účelem případných zlepšení.

V současné době hledáme nové kolegy auditory, kteří budou pracovat především v Evropském účetním dvoře v Lucemburku.

Pokud máte zájem o kariéru v oblasti auditu v mezinárodním veřejném sektoru, mají vám orgány EU co nabídnout. Čeká na vás celá řada příležitostí k profesnímu rozvoji i osobnímu růstu. Budete pracovat s vysoce kvalifikovanými kolegy z celé Evropy v rozmanitých multikulturních a mnohojazyčných týmech. Požadujeme vysokou míru kreativity, odolnosti a bystrosti a na oplátku nabízíme příležitost pozitivně ovlivňovat dění v Evropě ve prospěch jejích občanů.

Pracovní náplň zahrnuje například činnosti v oblasti finančních, výkonnostních a interních auditů. V zájmu zlepšení řízení a správy se od vás také může vyžadovat příprava prohlášení o věrohodnosti a poradenství ve všech oblastech, v nichž Evropská unie působí. Práce může zahrnovat činnosti ve všech členských státech, zemích mimo EU a jiných mezinárodních organizacích, a může proto obnášet služební cesty.

O tuto pozici se můžete ucházet, pokud máte dokončené vysokoškolské vzdělání v délce alespoň tří let související s náplní práce nebo odborné vzdělání / odbornou kvalifikaci odpovídající úrovni uvedeného studia. Kromě toho musíte být občanem Evropské unie a mít dobrou znalost dvou jazyků EU. Druhým jazykem musí být angličtina nebo francouzština.

Přihlášky lze podávat od 22. března do 24. dubna 2018, 12:00 hodin (poledne) středoevropského času. Další informace o požadavcích a postupech výběrového řízení a o způsobu přihlašování naleznete na stránkách pracovních příležitostí v orgánech a institucích EU eu-careers.eu.

Viz vyhlášení v Úředním věstníku EU, oficiální vyhláška a příručka k podávání přihlášek.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality