Výběrové řízení pro referenty v oblasti zdraví a bezpečnosti potravin – politika a právní předpisy

29.03.2018

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) vypsal výběrové řízení na pozice referentů v oblasti zdraví a bezpečnosti potravin – politika a právní předpisy č. EPSO/AD/341/17 (AD6).

Kvalifikační požadavky: dokončené vysokoškolské vzdělání v délce alespoň tří let v oboru veterinární medicína, zemědělství, chemie, právní předpisy týkající se potravin a výživy, biologie, potravinářská věda, politologie nebo ekonomie v zemědělsko-potravinářském průmyslu následované minimálně 4letou odbornou praxí přímo související s uvedenou náplní práce (bezpečnost potravin a krmiv, zdraví zvířat, dobré životní podmínky zvířat a zdraví rostlin. Přijatí uchazeči budou vytvářet politiku a právní předpisy, provádět a spravovat stávající právní předpisy, plnit regulační úkoly, včetně posuzování rizik, sledovat obchodní dohody a účastnit se jednání ve výše uvedených oblastech).

Jedná se o trvalé místo referenta v platové třídě AD6 (po 9 měsíční zkušební době od přijetí do evropské služby definitiva, nástupní základní plat od cca 5.326 euro).

Jazykové znalosti: alespoň 2 úřední jazyky EU, z toho jeden min. na úrovni C1 (může být i čeština), druhý min. na úrovni B2 (jazyk 2, výběr z angličtiny, francouzštiny, němčiny nebo italštiny).

Máte-li odpovídající vzdělání a praxi a silnou motivaci pracovat pro Evropskou unii, můžete se přihlásit prostřednictvím stránek www.eu-careers.eu do 17. dubna 2018 (do 12:00 hodin bruselského času).

Nelze se současně přihlásit na pozici referenta v oblasti zdraví a bezpečnosti potravin – audit, inspekce a hodnocení.

Více informací k výběrovému řízení na pozice referentů v oblasti zdraví a bezpečnosti potravin – politika a právní předpisy (AD6) najdete na tomto odkazu či v příloze.

Vyhlášení výběrového řízení v Úředním věstníku EU: viz příloha nebo odkaz. Tuto informaci doporučujeme zájemcům pečlivě prostudovat, obsahuje průběh výběrového řízení i budoucí náplň práce.

Příručka k podávání přihlášek: viz příloha nebo odkaz.

Užitečné informace k výběrovým řízením do institucí EU lze najít na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí (MZV) nebo Úřadu vlády ČR (Průvodce labyrintem výběrových řízení do institucí EU).

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality