Březnový přehled dění v EU


Ondřej Krutílek, 30. 4. 2018, psáno pro Euroskop

Výběr bruselského dění v březnu 2018 očima analytika Ondřeje Krutílka. Pravidelně, každý měsíc na Euroskopu.

Evropská agentura pro léčivé přípravky od 1. 3. nového šéfa pro veterinární přípravky. Jmenuje se Claassen, Ivo Claassen. A je z Nizozemska.

Dva pruhy nejsou Adidas, to ví každý. Nebo aspoň skoro každý. I proto Soudní dvůr EU 1. 3. pro jistotu rozhodl, že společnost se může bránit proti tomu, aby byly jako ochranná známka Unie zapsány právě dva paralelní pruhy. Přirozeně jen na botách.

Komise chce dál potírat nezákonný obsah na internetu. A tak 1. 3. “v zájmu vystupňování tohoto boje doporučila společnostem a členským státům několik operativních opatření”. Třeba pravidlo jedné hodiny, během níž by měl z internetu zmizet teroristický obsah (tedy pokud ho někdo nahlásí).

Americké kontroly ve farmaceutických firmách uznává od 1. 3. i Česko. A platí to i vice versa. Do režimu euroamerické vzájemnosti tak spadá už dvanáct členských států.

Zinbryta na roztroušenou sklerózu je asi fakt problém. Evropská agentura pro léčivé přípravky 1. 3. informovala, že přezkoumá, zda lék stále patří na trh, neboť několika pacientům způsobil zánětlivé mozkové poruchy. A už 7. 3. konstatovala, že nepatří.

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič pozvedl 2. 3. obočí kvůli situaci na trhu s plynem mezi Ruskem a Ukrajinou. Šlo mu samozřejmě hlavně o dodávky do EU.

Schengenský informační systém SIS II bude brzy obohacen o automatizovaný systém identifikace otisků prstů AFIS, oznámila 2. 3. – a teď se nelekněte – Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, známá také jako eu-LISA.

Evropská agentura pro léčivé přípravky se kvůli brexitu stěhuje do Amsterodamu. Ovšem není to jen tak, jak vyplývá z interaktivního plánu zveřejněného 5. 3. Hotovo by mělo být až na konci roku 2020.

Majetek třinácti lidí odpovědných za zneužití ukrajinských veřejných peněz zůstane zmrazen minimálně do 6. 3. 2019, rozhodla 5. 3. Rada. Roztát může jen dvěma lidem, v jejichž případě “nebyla použitelnost omezujících opatření prodloužena”.

Komplexní nařízení REACH, které upravuje registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek v EU, slaví deset let. Což je podle Komise tak akorát na to, aby je přezkoumala a navrhla, co a jak vylepšit. Učinila tak – zatím v podobě nelegislativní zprávy – 5. 3.

Ministři životního prostředí vedli 5. 3. debatu o oběhovém hospodářství. A řekli, že očekávají legislativní návrh o plastech na jedno použití.

Komise poprvé ocení města nad 20 tis. obyvatel, která podporují “férový a etický” obchod. Výbor regionů 5. 3. připomněl, že přihlášky do soutěže lze posílat jen do 13. 4. 2018. Více informací na www.trade-city-award.eu.

eu-LISA (Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva) pořádá 16. 5. 2018 kulatý stůl na téma výměny informací o situaci na vnějších hranicích EU. Informovala o tom 6. 3. Takže save the date!

Rada 6. 3. přijala harmonogram pro provádění stálé strukturované spolupráce v oblasti obrany známé jako PESCO. Zajímat by nás to mělo, protože se jí účastníme i my.

Aerolinky, které v jednom členském státě uskutečnily pouze první úsek letu s přestupem, lze žalovat za zpoždění před soudy v zemi, kde let skončil. Soudní dvůr EU tak rozhodl ve spojených věcech C-274/16, C-447/16 a C-448/16 7. 3. A samozřejmě to neplatí bezpodmínečně. To by to jinak mohly letecké společnosti v EU zabalit.

Eurostat 7. 3. zveřejnil data o růstu HDP ve čtvrtém kvartále 2017. Česko si oproti třetímu čtvrtletí moc nepolepšilo (+0,5 %), meziročně ale zaznamenalo čtvrtý nejlepší výsledek v EU (+5,2 %).

Evropský semestr se posunul do další fáze. Komise 7. 3. zveřejnila každoroční analýzu hospodářské a sociální situace v jednotlivých členských státech a poprvé do ní začlenila priority tzv. evropského pilíře sociálních práv. Česko však v souvislosti s nimi “čelí výzvám”. Ještě že Komise tentýž den nastínila, co chce financovat z tzv. programu na podporu strukturálních reforem aka SRSP.

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost EMCDDA si posvítilo na odpadní vody v 56 městech, aby zjistilo, jaké tam berou drogy. Česko je podle tiskovky a interaktivní mapy ze 7. 3. tradičním evropským centrem pervitinu, zato se tu moc nešňupe kokain.

Rada 7. 3. schválila revizi pravidel financování evropských politických stran a nadací. Pokud to dobře půjde, měla by vystavit stopku nekalým praktikám.

Výbor regionů 7. 3. informoval, že ocení municipality, které vytvářejí “udržitelné komunity”. Hlásit do soutěže se lze do 30. 6. 2018, slavnostní vyhlášení výsledků se očekává 22. 11. 2018.

Rada guvernérů Evropské centrální banky nemá od 7. 3. nic proti tomu, aby se viceprezidentem ECB stal Luis de Guindos. Poslední krok učinila 22. 3. Evropská rada. Guindos od 1. 6. 2018 nahradí Vítora Constância.

Rada 8. 3. jmenovala novou výkonnou ředitelku Europolu. Jmenuje se Catherine De Bolle a je z Belgie. Funkce se ujme v květnu 2018.

Česko neprovedlo unijní pravidla o jakosti benzinu a nafty, a tak se neví, jaké jsou z nich emise skleníkových plynů. Komise nám proto podobně jako devíti dalším členským státům poslala 8. 3. tzv. odůvodněné stanovisko. Na druhou stranu, dvě řízení pro nám Komise tentýž den zastavila.

Komise 8. 3. navrhla, jak v následujících letech rybařit v západním Středomoří. Stabilně, transparentně a udržitelně.

Komise konečně vzala na vědomí fintech (inovace v oblasti finančních služeb založené na moderních technologiích). 8. 3. spatřil světlo světa akční plán s devatenácti nelegislativními opatřeními. Jistou logiku, kterou sdílí např. i Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a další dohledové autority, to má.

€ a $ v kroužcích mohou být trademarky. Soudní dvůr EU od 8. 3. (ve věci T-665/16) jasno. Jen Úřadu EU pro duševní vlastnictví z toho asi bude ouzko.

Xofigo na rakovinu prostaty se nemá rádo se Zytigou, informovala 9. 3. Evropská agentura pro léčivé přípravky. Kombinace zvyšuje “riziko smrti a zlomenin”.

Rada se postavila phishingu a skimmingu. 9. 3. přijala svůj postoj ke směrnici o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních platebních prostředků a jejich padělání. Chystá se například harmonizace definic některých trestných činů.

I eurobankéři se umějí odvázat. Evropská centrální banka 12. 3. oznámila, že její budova bude ve dnech 18.-23. 3. po dvou letech opět součástí videomappingového festivalu Luminale 2018.

Komise 12. 3. zveřejnila zprávu o fungování systému rychlého varování před nebezpečnými výrobky v roce 2017. Nejvíce hlášení se týkalo hraček (a mezi nimi hlavně populárních spinnerů) a aut. Nejvíce problematického zboží pocházelo jako již tradičně z Číny (53 %).

Sankce proti 150 fyzickým a 38 právnickým osobám prodlouženy do 15. 9. 2018. Rada se 12. 3. rozhodla rozhodně zakročit proti všem, kteří narušují územní integritu, suverenitu a nezávislost Ukrajiny.

Odborná skupina na vysoké úrovni zabývající se falešnými zprávami a dezinformacemi představila 12. 3. svou dlouho očekávanou zprávu.

Nejúčinnější bič na dvojí kvalitu potravin? Věda. Komise proto 12. 3. zahájila činnost “znalostního centra pro boj proti podvodům v potravinářství a kvalitu potravin”.

Komise se 12. 3. rozhodla pořádně říznout do svého projektu unie kapitálových trhů. Jestli se jí podaří prosadit všechny tři návrhy, které ten den předložila, mohla by to být pro investory po čase opět skutečná vzpruha.

Tři místo třech. Ze seznamu daňových rájů byly 13. 3. vyřazeny tři země (Bahrajn, Marshallovy ostrovy a Svatá Lucie), tři na něj ale zase byly zařazeny (Bahamy, Svatý Kryštof a Nevis a Americké Panenské ostrovy).

Daňoví poradci budou od 1. 7. 2020 muset sami sebe nahlašovat a oznamovat, jak svým klientům pomáhají s daňovou optimalizací (aka agresivním daňovým plánováním). Tohle schválila 13. 3. k velké radosti Komise Rada.

Vznikne další euroagentura: Evropský orgán pro pracovní příležitosti. Komise to 13. 3. navrhla s tím, že fungovat by měl už od roku 2019.

Na jatkách se bude moci omračovat jinak, tedy podle pozměněných pravidel, navrhl 13. 3. Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Chcete-li, můžete se k draftu vyjádřit. Čas máte do 24. 4. 2018.

Zaměstnanost v Česku je stabilní. Oproti třetímu kvartálu se v posledním čtvrtletí 2017 nehnula ani o píď, byť pracovní síla opět podražila. Zdroj: Eurostat, 14. 3.

Evropský program pro migraci: mnohé se podařilo, ale nesmíme polevit. Tak Komise 14. 3. zhodnotila, jak si EU vede v nejdůležitější agendě posledních let.

Design oblíbených bot Crocs zůstane v EU bez ochrany, protože firma se s ním nejprve pochlubila veřejnosti a až pak Úřadu EU pro duševní vlastnictví, rozhodl 14. 3. definitivně Soudní dvůr EU ve věci T-651/16.

Donald (Tusk) poblahopřál14. 3. Angele (Merkelové) ke jmenování kancléřkou. Přivítal, že německá vláda je zase “jasně proevropská”.

Chemické látky v našem životě. Tak se jmenuje nový popularizační web Evropské agentury pro chemické látky spuštěný 15. 3. ve všech úředních jazycích EU. Na první pohled vypadá fakt dobře!

S ohledem na bývalého předsedu Komise José Manuel Barroso euroombudsmanka 15. 3. požádala Komisi, aby znovu posoudila, zda svým postem v Goldman Sachs není ve střetu zájmů.

“Mafie sedí u stolu” jako ochranná známka? Ani omylem, konstatoval 15. 3. Soudní dvůr EU ve věci T-1/17.

Erasmus z tepla domova? Komise si myslí, že to jde, a tak 15. 3. spustila Virtuální výměnný program Erasmus+. Zatím jen pilotně, na dva roky, se startovacím rozpočtem ve výši 2 mil. eur.

Zpravodaj Evropského hospodářského a sociálního výboru pro umělou inteligenci 16. 3. pochválil Komisi za to, že pracuje v souladu s jeho postoji. Tedy že taky chce, aby EU byla v daném sektoru avantgardou.

Eurostat 16. 3. reportoval o stavu inflace v únoru 2018. V Česku jsme meziročně byli tři desetiny procentního bodu nad unijním průměrem (1,3 %).

Kauza Skripal už skřípla i EU. Rada se k novičokovému útoku v Salisbury vyjádřila 19. 3. Důrazně jej odsoudila. Podobně jako o tři dny později summit i Donald Tusk.

Není dohodnuto nic, dokud není dohodnuto vše, řekl 19. 3. hlavní vyjednavač EU o brexitu Michel Barnier při prezentaci draftu dohody o vystoupení.

Příští evropské volby se uskuteční ve dnech 23.-26. 5. 2019, rozhodla 20. 3. Rada. A bude to nakonec i pravda, pokud bude pro i Evropský parlament. I když: europoslance stačí v dané věci pouze formálně zkonzultovat.

Rada 20. 3. rozhodla o uzavření dohody o pojištění a zajištění s USA. Na své by si díky spolupráci dohledových orgánů a výměně informací měli přijít pojistitelé, zajistitelé i pojistníci.

EU zaznamenala v roce 2017 649 855 nových žádostí o azyl. To znamená výrazně méně než v letech 2015-2016 (1 257 610, 1 206 120) a jen o něco více než v předkrizovém roce 2014 (563 345). Nejvíce jich bylo ze Sýrie, Iráku a Afghanistánu, informoval 20. 3. Eurostat.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ESMA vydal 20. 3. svou první letošní situační zprávu (Trends, Risks, and Vulnerabilities Report) a varoval před nákupem kryptoměn. Pěknou paseku ale může podle něj na trzích způsobit třeba i brexit.

Naděje pro Gazu přichází z EU. Brusel se 20. 3. pochlubil, že právě díky jeho diplomatické iniciativě vznikla mezinárodní koalice, a 2 mil. lidí se tak dostanou k pitné vodě.

Komise 20. 3. spustila portál WiFi4EU. První výzva zaměřená na financování “bezplatných” municipálních internetových hotspotů bude vypsána v polovině května 2018. Každý členský stát by si měl přijít minimálně na 225 tis. eur (15 tis. eur na jeden projekt). V dalších dvou letech by měly být vyhlášeny další čtyři podobně koncipované výzvy.

Věda pomáhá chránit kulturní dědictví, je přesvědčena Komise. 20. 3. proto k tématu uspořádala v Bruselu konferenci.

Partnerství veřejného a soukromého sektoru aka PPP se v EU potýkají s rozsáhlými nedostatky a jejich přínosy jsou omezené, konstatovali 20. 3. euroauditoři.

Komise může jednat o zřízení mnohostranného soudu pro urovnávání investičních sporů, rozhodla 20. 3. Rada.

EU nebude posílat peníze na rozvojovou pomoc přes daňové ráje, řekla 21. 3. Komise.

Digitální ekonomika potřebuje “spravedlivě zdanit”. Komise 21. 3. přišla se dvěma legislativními návrhy (na zdanění příjmu právnických osob z digitálních aktivit a na zavedení prozatímní daně z některých příjmů z digitálních aktivit).

Financování výzkumu se musí zjednodušit, řekli 21. 3. auditoři Evropského účetního dvora k budoucnosti programu Horizont 2020 po roce 2020.

Bayer si může koupit Monsanto, souhlasila 21. 3. Komise. Pokud Bayer splní stanovené podmínky (resp. splní, co slíbil), bude moci vzniknout skutečný agrochemický gigant.

Cena zemědělské půdy v EU vzrostla v letech 2011-2016 nejvíce v Česku. Pořád je ale relativně levná. A o pachtech platí to samé. Data zveřejnil 21. 3. Eurostat.

V Bruselu se 21. 3. sešla eurotripartita. Hlavní téma: evropský pilíř sociálních práv.

Hranice mezi Černou Horou a Kosovem vymezena. Kosovský parlament 21. 3. schválil příslušnou bilaterální dohodu a EU mu zatleskala.

Zaměstnanost v roce 2016 rostla v 84 % regionů EU, informoval 22. 3. Eurostat. Pro zaměstnance jednoznačně dobrá zpráva.

EU 22. 3. pogratulovala Afričanům ke vzniku Africké zóny volného obchodu. Chce jim pomáhat i nadále.

Veterináři reportují o vedlejších účincích léků a Evropská agentura pro léčivé přípravky je za to 22. 3. pochválila. Prý svou nezištnou aktivitou pomáhají chránit nejen zvířata, ale i lidi.

Pozor na maďarsko-polskou mraženou kukuřici! Podle zprávy Evropské agentury pro bezpečnost potravin z 22. 3. se v ní může skrývat listérie.

Soudní dvůr EU v roce 2017 zahájil 1656 případů, ukončil jich ale jen 1594, vyplývá ze statistiky, která spatřila světlo světa 23. 3.

Plénum Výboru regionů se 23. 3. vyjádřilo k nutné reformě evropské občanské iniciativy, k přerodu regionů v inovační centra, k Evropskému obrannému fondu nebo k liberalizaci obchodu, která by měla brát ohled na města a regiony.

Valproát a těhotenství se nemají rádi. Evropská agentura pro léčivé přípravky proto přijala 23. 3. další opatření, jak ty dva od sebe co nejlépe oddělit. A je to dobře. Malformace plodu fakt nejsou nic, oč by kdokoli soudný stál.

Dva inzulíny, jedna barva. Aby nedocházelo k záměnám preparátů Fiasp a Tresiba, vydala Evropská agentura pro léčivé přípravky 23. 3. doporučení pro pacienty i lékaře. S tím, že Fiasp se na trhu brzy začne objevovat v barevnějších obalech.

Evropská agentura pro léčivé přípravky by měla otevírat dveře novým lékům. Ne vždy se to ale daří. Perorálně podávaným retinoidům vystavila 23. 3. žlutou a preparátu flupirtine červenou kartu.

Nejvýznamnějším obchodním partnerem EU byly i v roce 2017 Spojené státy. Pomalu ale ztrácejí ve prospěch Číny. Eurostat ovšem přinesl 26. 3. i další zajímavá data. Třeba jak je Česko závislé na exportu zboží do Německa a EU obecně.

Emise CO2 z nákladních automobilů a autobusů se brzy dočkají standardizovaného měření, oznámilo 27. 3. bulharské předsednictví.

Polovina mladých nezaměstnaných je připravena se kvůli práci stěhovat. Ale drtivá většina z nich rozhodně ne do zahraničí, informoval 27. 3. Eurostat. Z těch, kteří práci mají, ji jen 1 % našlo v jiném členském státě EU.

Online obsah, který si předplatíte doma, můžete od 1. 4. 2018 využívat v celé EU. Ví se to už déle, ale jde podobně jako v případě roamingu o velký symbolický úspěch unijních institucí toužících se dostat blíže lidem. I proto Brusel vydal 27. 3. tematické společné prohlášení Rady, Komise a Evropského parlamentu.

Převody peněz v EU by mohly zlevnit. Komise 28. 3. navrhla, aby poplatky účtované za přeshraniční platby v eurech byly stejné jako poplatky za obdobné domácí platby v místní měně. Změna by se tedy měla pozitivně dotknout i nečlenů eurozóny.

Komise 28. 3. prezentovala akční plán vojenské mobility. Zaměřuje se i na takové věci, jako je výška a nosnost mostů v rámci transevropské dopravní sítě.

V EU se v roce 2016 narodilo více než 5 mil. dětí matkám, které měly v průměru 29 let, informoval 28. 3. Eurostat. Čili žádná sláva. Dvěma dětem na ženu jsme se pořád nepřiblížili a nezdá se, že by se na tom mělo něco měnit.

Komise 28. 3. vydala druhou zprávu o evropské občanské iniciativě. Alespoň jednu z osmačtyřiceti, které byly zahájeny, podpořilo 9 mil. občanů.

Autor: Ondřej Krutílek, psáno pro Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality