Doprava v dubnu 2018

09.05.2018
Euroskop

Evropské silnice jsou bezpečnější, ale ne čistější

  • Nová statistika ukazuje méně obětí silničních nehod v EU

Krátce…

Evropské silnice jsou bezpečnější, ale ne čistější

  • Počet úmrtí na evropských silnicích vloni klesl.

  • Zvedly se naopak průměrné emise CO2.

  • Rozvoj alternativních paliv je totiž zřejmě podfinancovaný.

Komise 10. 4. 2018 zveřejnila statistiku dopravních nehod za rok 2017. Podle statistiky zemřelo minulý rok na evropských silnicích 23,5 tis. osob, o 2 % méně než v předchozím roce. Ačkoliv je EU v otázce bezpečnosti silniční dopravě světovým lídrem, dosavadní pokrok nedosahuje dostatečného tempa, aby mohlo být dosaženo vytyčeného cíle pro rok 2020 (snížení smrtelných úrazů na 1/2 oproti roku 2001). ČR zaznamenala meziročně o něco výraznější pokles (o 6 %), nicméně v počtu úmrtí na 1 mil. obyvatel stále zaostává za evropským průměrem (54 úmrtí ročně oproti průměru EU 49 úmrtí). K otázce dlouhodobějšího ohrožení zdraví na silnicích Evropská agentura pro životní prostředí 23. 4. 2018 zveřejnila data o emisích nově prodávaných automobilů. Podle statistiky se průměrné emise CO2 meziročně zvedly o 0,4 g na 118,5 g/km. Výraznou změnou oproti předchozím letům je to, že poprvé měly v nově prodávaných autech převahu benzínové motory (53 %), zároveň se stále snižuje rozdíl v emisích mezi benzínovým (121,6 gCO2/km) a dieselovým motorem (117,9 gCO2/km). Prodeje bateriových elektrických automobilů vzrostly meziročně o 51 % a tvořily 1,5 % prodejů, což je sice stále málo, ale pokud by růst pokračoval stejnou měrou, do roku 2030 by všechna prodávaná auta byla elektrická. Nástup zelených technologií v silniční dopravě má navíc potenciál ještě zrychlit. Podle studie Evropské investiční banky, zveřejněné 19. 4. 2018, chybí při financování jejich rozvoje v EU 5,5–13 mld. € a to zejména pro firmy rozvíjející zelená řešení pro dopravu ve městech a pro firmy zabývající se alternativními palivy. Více prostředků by mělo směřovat také na zavádění alternativních paliv ve vozových parcích veřejných institucí.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality