Energie v dubnu 2018

09.05.2018
Euroskop

EP schválil směrnici o energetické náročnosti budov

  • EPBD je jako první z legislativních návrhů tzv. zimního balíku je už jen krok od definitivního schválení

Krátce…

EP schválil směrnici o energetické náročnosti budov

  • Členské státy budou muset vytvořit nové akční plány.

  • Podporována bude také infrastruktura pro elektromobilitu.

EP 17. 4. 2018 schválil návrh směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD). Jedná se o formální odsouhlasení kompromisního znění, dohodnutého v interinstitucionálním vyjednávání 19. 12. 2017 (více v příspěvku „Kompromisu Rady a EP o energetické náročnosti budov dosaženo“, Energie v prosinci 2017). Dochází tak k završení legislativního procesu prvního z důležitých návrhů tzv. zimního energetického balíku z listopadu 2016 (více v příspěvku „Komise zveřejnila balík opatření pro transformaci ekonomiky směrem k čisté energii“, Energie v listopadu 2016). Hlavními body návrhu směrnice má být vytvoření národních plánů pro dekarbonizaci budov s indikativními cíli do roku 2050, podpora informačních technologií pro řízení a kontrolu budov, rozšiřování infrastruktury pro elektromobilitu, vytvoření indikátoru chytrosti budov pro měření schopnosti budov využívat nové technologie a spolupracovat s elektrickou sítí, mobilizace veřejných i soukromých investic do odvětví a boj s chudobou. Výsledný návrh odráží zejména postoj Rady a členských států. Při jednání byly například ve hře konkrétní národní cíle pro roky 2030, 2040, i 2050, nakonec budou pouze vytvořeny indikativní národní strategie. Jednalo se také o podobě definice dekarbonizované budovy, či o závazné požadavky na automatizaci a řídicí systémy budov – Rada však prosadila pohled, že chytré technologie by měly být spíše podporovány než prosazovány, po roce 2025 by tak měly být budovy vybaveny automatizačními a kontrolními systémy, ovšem pouze pokud to bude technicky a ekonomicky realizovatelné. Značně zredukována byla rovněž původní představa Komise ohledně požadavků na zajištění infrastruktury pro elektromobily. Směrnici nyní ještě musí formálně odsouhlasit Rada.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality