Doprava v květnu 2018

10.06.2018
Euroskop

Komise představila svůj třetí balík pro mobilitu

  • Komise zveřejnila legislativní balík pro rozvoj moderní mobility

Komise představila svůj třetí balík pro mobilitu

  • Komise finišuje svoji strategii moderní mobility

  • Klíčovými tématy jsou emise, bezpečnost a automatizace

  • Návrh obsahuje první emisní limity pro těžká nákladní vozidla

  • Komise sází na elektromobilitu – chce podporovat baterie

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury (KOM(2018)274)

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 96/53/ES, pokud jde o lhůtu pro provádění zvláštních pravidel týkajících se maximální délky v případě kabin vykazujících zlepšené aerodynamické vlastnosti, vyšší energetickou účinnost a úroveň bezpečnosti (KOM(2018)275)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě (KOM(2018)277)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje prostředí jednotného evropského námořního portálu a zrušuje směrnice 2010/65/EU (KOM(2018)278)

Proposal for a Regulation of the European parliament and of the Council on electronic freight transport information (COM(2018)279)

Communication from the Commission to the European parliament, the Council, the European economic and social committee, the Committee of the regions on the road to automated mobility: An EU strategy for mobility of the future (COM(2018)283)

Proposal for a Regulation of the European parliament and of the Council setting CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles (KOM(2018)284)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a nechráněných účastníků silničního provozu, kterým se mění nařízení (EU) 2018/… a zrušují nařízení (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 (KOM(2018)286)

Communication from the Commission to the European parliament, the Council, the European economic and social committee, the Committee of the regions Europe on the move Sustainable Mobility for Europe: safe, connected, and clean (COM(2018)293)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry a o zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009 (KOM(2018)296)

  • Komise 17. 5. předložila třetí legislativní balík v oblasti mobility.

Pozadí

Komise nynějším balíkem navazuje na předchozí balíky Evropa v pohybu I a II z května, resp. listopadu 2017 (Více v příspěvku „Komise navrhuje nové cíle pro emise z osobních automobilů“, Doprava v listopadu 2017). Tímto balíkem tak naplňuje Strategii průmyslové politiky z roku 2017 a Strategii nízkoemisní mobility z roku 2016.

Klíčové a sporné body

Dokumenty v balíku spojují 3 klíčová témata: bezpečnost provozu, ekologičnost a konektivita a automatizace.

V oblasti bezpečnosti cílí Komise na snížení počtu obětí dopravních nehod. K tomu by měly přispět povinné moderní bezpečností prvky, jako jsou systémy nouzového brždění, systémy pro udržování vozidla v jízdním pruhu nebo pro detekci chodců a cyklistů. Zavedení těchto opatření by přitom nemělo mít vliv na cenu nových automobilů. Cílem je snížit počet úmrtí na silnicích mezi lety 2020–2030 o 10,5 tis. osob a počet těžce zraněných až o 60 tis. (v roce 2017 zemřelo na silnicích 25.3 tis. osob). Konečným cílem je do roku 2050 snížit počet úmrtí až skoro na nulu.

V oblasti čisté mobility Komise navrhla emisní cíle (CO2) pro poslední dosud neregulovanou kategorii vozidel – těžká nákladní vozidla. Jejich průměrné emise by měly být do roku 2030 sníženy o 30 % oproti stavu v roce 2019. Úspor při spotřebě paliva by mělo být dosaženo také díky novým normám pro aerodynamické vlastnosti vozidel a novým systémem pro označování pneumatik. Komise se také dlouhodobě snaží podporovat rozvoj bateriového průmyslu v Evropě, i když to zatím nepřináší mnoho viditelných výsledků. Nejnověji obsahuje balík Strategický akční plán pro baterie, který se zaměřuje nejen na výrobu baterií, ale i na jejich celý životní cyklus.

Posledním klíčovým tématem je propojená mobilita. Ve sdělení o Strategii EU pro mobilitu budoucnosti Komise nastiňuje plán, podle kterého by měla nákladní a veřejná doprava směřovat k plné automobilizaci již ve 30. letech tohoto století. Po roce 2022 by také měla být všechna nová vozidla připojená k internetu a měly by mít schopnost vzájemné komunikace.

Předpokládaný další vývoj

Legislativní návrhy budou nyní posouzeny EP a Radou.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality