Energie v květnu 2018

10.06.2018
Euroskop

Komise stanovila mantinely pro chování Gazpromu ve východní Evropě

  • Komise rozhodla o závazných pravidlech pro chování Gazpromu na trzích ve střední a východní Evropě

Krátce…

Komise stanovila mantinely pro chování Gazpromu ve východní Evropě

  • Závazná pravidla omezí dominantní postavení firmy ve střední východní Evropě

  • Podmínky na východoevropských trzích by se tak měly přiblížit situaci západní Evropě

Komise 24. 5. 2018 rozhodla o omezení překážek volného obchodu ze strany Gazpromu. Komise už od května 2015 vyšetřuje ruskou plynárenskou společnost Gazprom kvůli podezření ze zneužívání dominantního postavení na trzích ve střední a východní Evropě (Více v příspěvku „Gazprom navrhuje Komisi, jak zajistit férové dodávky plynu pro střední a východní Evropu“, Energie v březnu 2017). Komise měla námitky kvůli některým obchodním praktikám Gazpromu, které zamezovaly rozvoji volného trhu s plynem v těchto zemích. Jednalo se zejména o klauzule v kontraktech zamezující přeprodávání dodaného plynu do jiných zemí, o to, že země střední a východní Evropy nakupují plyn za vyšší ceny, než je ve zbytku Evropy obvyklé a o to, že Gazprom by mohl zneužít výhody spojené s plynárenskou infrastrukturou, které získal od svých zákazníků zneužitím svého dominantního postavení na trhu. Podle nového rozhodnutí Komise musí Gazprom tyto překážky volnému obchodu odstranit, zejména pak musí: (1) odstranit omezení pro přeprodávání plynu mezi členskými státy; (2) umožnit tok plynu mezi státy, jímž chybí vzájemné infrastrukturní propojení; (3) zohledňovat referenční cenu plynu na trzích v západní Evropě při vyjednávání kontraktů (na žádost zákazníků musí cenu dodávaného plynu upravit); a (4) nesmí zneužívat svého postavení plynoucího z vlastnictví plynové infrastruktury. Nová pravidla jsou pro Gazprom právně závazná, v případě jejich nedodržení hrozí společnosti podle evropského práva pokuta až ve výši 10 % jejího globálního obratu.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality