Vnější obchodní vztahy v květnu 2018

10.06.2018
Euroskop

Komise může zahájit obchodní jednání s Austrálií a Novým Zélandem

  • Rada zmocnila Komisi, aby zahájila obchodní jednání s Austrálií a Novým Zélandem, a přijala směrnice pro obě tato jednání.

Krátce…

Komise může zahájit obchodní jednání s Austrálií a Novým Zélandem

  • EU již má s oběma zeměmi uzavřeny dvoustranné dohody o vzájemném uznávání některých technických osvědčení, což snižuje náklady na testování a certifikaci vývozu a dovozu, a usnadňuje tedy obchod s průmyslovými výrobky.

  • Překážky bránící obchodu jsou sice obecně omezené, ale pro některá odvětví, jako je zemědělství nebo textilní výrobky, jsou nadále poměrně podstatné.

Rada 22. 5. 2018 přijala směrnice pro jednání o dohodách o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem a formální jednání může začít. Obchodní dohody by pro podniky v EU byly cennou vstupní branou do širší asijsko-tichomořské oblasti. Díky dohodám se budou evropské společnosti těšit stejným podmínkám jako společnosti z ostatních zemí v tomto regionu, které podepsaly komplexní a progresívní dohody o transpacifickém partnerství (CPTPP) nebo které již využívají lepšího přístupu k trhu Austrálie a Nového Zélandu díky jiným preferenčním dohodám o obchodu. Hlavním cílem dohod s oběma zeměmi je další omezení stávajících překážek obchodu, odstranění cel na zboží a zajištění lepšího přístupu, pokud jde o služby a zadávání veřejných zakázek v Austrálii a na Novém Zélandu. Dohody budou nejspíše nejvíce přínosné pro odvětví motorových zařízení, strojírenských výrobků, chemických výrobků, zpracovaných potravin a služeb. Součástí mandátů není úplná liberalizace obchodu se zemědělskými produkty, u nichž se počítá se zvláštním zacházením. Mandáty vymezují komplexní, moderní rámec založený na nejvyšších standardech v oblasti práce, bezpečnosti, životního prostředí, klimatu a ochrany spotřebitele. EU je 3. největším obchodním partnerem Austrálie. Celkový objem vzájemného obchodu činil v roce 2017 více než 47,7 mld. € s kladnou obchodní bilancí na straně EU ve výši více než 21 mld. €. EU vyváží do Austrálie převážně průmyslové zboží, zatímco v rámci vývozu z Austrálie do EU převažují nerostné suroviny a zemědělské produkty. Společnosti z EU poskytují Austrálii komerční služby v hodnotě téměř 20 mld. € a drží zde investice ve výši více než 160 mld. € (údaje z roku 2016). Pro Nový Zéland je EU 2.sg největším obchodním partnerem a celkový objem vzájemného obchodu v roce 2017 dosahoval 8,7 mld. €. V rámci vývozu z Nového Zélandu do EU výrazně převažují zemědělské produkty, zatímco z EU se na Nový Zéland vyváží zejména průmyslové zboží.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality