Květnový přehled dění v EU


Ondřej Krutílek, 15. 6. 2018, psáno pro Euroskop

Výběr bruselského dění v květnu 2018 očima analytika Ondřeje Krutílka. Pravidelně, každý měsíc na Euroskopu.

Situace na poli nezaměstnanosti byla v březnu i dubnu 2018 konstantní, informoval 2. 5. a 31. 5. Eurostat. Takže nejnižší v Česku (2,2 %), nejvyšší v Řecku (20,6 %, resp. 20,8 %), nižší v EU jako celku (7,1 %) než v eurozóně (8,5 %) a tradičně nižší v obecné populaci než mezi mladými (15,6 %, resp. 15,3 %).

Váleční zločinci a jejich rodinní příslušníci mohou cestovat, jak chtějí. Nezbytnost omezení volného pohybu a pobytu musí být posuzována ad hoc, rozhodl 2. 5. Soudní dvůr EU ve spojených věcech C-331/16 a C-366/16.

Evropská centrální banka 2. 5. představila TIBER-EU, rámec pro testování odolnosti bank vůči kyberútokům. Očekává se, že když banky testem propadnou, poučí se.

Komise 2. 5. navrhla “moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání”. EU plánuje mít v letech 2021-2027 závazky ve výši 1 135 mld. eur. A více by se mělo hledět na “evropskou přidanou hodnotu” podporovaných aktivit a projektů. Takže pravidla čerpání ze strukturálních fondů se k nelibosti #CohesionAlliance zase zpřísní. Jednání o novém víceletém finančním rámci budou ještě zajímavá.

Eurozóna je po roce 2017 “integrovanější”. Tvrdí to Evropská centrální banka zveřejnivší o tom 3. 5. podrobnou zprávu.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin oznámil3. 5. pravdu o fipronilu. Vajíčková aféra už je sice dávno za námi, ale třeba zpráva bude užitečná do budoucna.

Jarní hospodářská prognóza je tu! Když ji Komise 3. 5. zveřejňovala, hýřila optimismem. V roce 2018 očekává růst ve výši 2,3 %.

Evropští auditoři prověřují nástroje na řešení krizí v zemědělství, informoval 3. 5. Evropský účetní dvůr. Čili zda když je sucho nebo politici zavedou protiruské sankce, mají sedláci co do úst. Finální zpráva by měla být k dispozici v polovině roku 2019.

Čtyřem komisařům stálo za to vydat 4. 5. společné prohlášení k implementaci směrnice o bezpečnosti sítí a informací (tzv. NIS), která měla být završena 9. 5. Česko to nepálí, protože v oblasti už dávno patříme mezi špičku.

Soudní dvůr EU 4. 5. zamítl hromadnou žalobu 1429 osob ve věci T-197/17 týkající se nařízení o automobilových emisích. Prý jim v souvislosti s ním vznikla hmotná i nehmotná újma. Jen se to neprokázalo.

Jak komunikovat vědeckou nejistotu? Evropský úřad pro bezpečnost potravin trochu tápe, a tak od 4. 5. do 24. 6. 2018 čeká na podněty od těch, co k tomu mají co říct.

Občanské konzultace v online prostoru. Evropský hospodářský a sociální výbor proto pro to ve dnech 5.-6. 5. připravoval půdu. V jeho prostorách se potkalo devadesát šest občanů z celé EU, aby spolu vytvořili online dotazník. Komise jej zveřejnila 9. 5. s tím, že veřejná konzultace potrvá celý jeden rok.

EU “hluboce lituje” odstoupení USA od íránské jaderné dohody, píše se v tiskovce Federiky Mogheriniové z 9. 5.

Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti EMCDDA 14. 5. upozornilo na dva nové syntetické kanabinoidy a hned na ně začalo dohlížet. Jde o ADB-CHMINACA a CUMYL-4CN-BINACA.

Podávání environmentálních zpráv bude jednodušší, schválila 14. 5. Rada. Návrh prošel programem Komise pro účelnost a účinnost právních předpisů REFIT.

Na klimatických cílech EU se budou od roku 2021 podílet také zemědělci a lesníci, souhlasila 14. 5. Rada. A zdůraznila, že tzv. nařízení LULUCF “nestanoví žádné povinnosti pro soukromé subjekty, zemědělce ani lesníky”.

Operace EUNAVFOR MED Sophia se ještě intenzivněji zaměří na převaděčství a obchodování s lidmi. Rada 14. 5. nebyla proti. Podpořila vznik desetičlenné “informační buňky”.

Předplacené karty a kryptoměny jsou a budou na tapetě. Rada 14. 5. přijala novelizaci směrnice o předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu. 23. 5. pak s europoslanci podpořila i kontrolu nelegálních hotovostních toků. A Komise si konečně oddechla.

EU 14. 5. rozšířilasvůj blacklist o pět lidí zapojených do organizace ruských prezidentských voleb na Krymu a v Sevastopolu. Podíleli se na narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislost Ukrajiny. Na seznamu už je jim podobných dalších 150.

HDP EU za první kvartál 2018 meziročně vzrostl o 2,4 %, konstatoval 15. 5. Eurostat. Eurozóna na tom byla dokonce ještě o jednu desetinku lépe.

Komise 15. 5. prohlásila, že chce, aby jednotný digitální trh EU získal do konce roku 2018 “konkrétní podobu”.

Světová obchodní organizace zamítla většinu amerických tvrzení ve sporu ohledně společnosti Airbus. Komisi definitivní rozhodnutí odvolacího orgánu WTO 15. 5. udělalo radost.

Máte rádi mák, ale opia se bojíte jak čert kříže? Evropský úřad pro bezpečnost potravin 16. 5. informoval, kdy jsou alkaloidy z makovic ještě v pořádku a kdy už vás vezmou na trip.

Nejvíce nezletilců, zpravidla kluků mezi 16 a 17 roky, kteří se po EU pohybují bez rodičů, ale zato by chtěli azyl, bylo v roce 2017 z Afghánistánu. Eurostat jich 16. 5. napočítal celkem 31 400. Oproti roku 2015 jejich počet poklesl na třetinu.

Vízový informační systém dozná změn, navrhla 16. 5. Komise. Má být modernější, účinnější, prostě ve všech ohledech lepší. Dnes třeba neobsahuje (všechny) kopie cestovních dokladů žadatelů o víza.

Komise 17. 5. přijala “třetí a poslední” soubor opatření zaměřený na modernizaci evropské dopravy. EU do roku 2030 počítá s mobilitou, která bude “bezpečná, čistá a propojená a automatizovaná”. Osobní auta by proto měla mít povinně víc asistenčních systémů a náklaďáky by měly vypouštět méně emisí. Rovněž navrhla i racionalizaci povolovacích postupů při budování transevropské dopravní sítě.

Komise 17. 5. Česko vyzvala, aby podobně jako dalších devatenáct členských států implementovalo směrnici o nakládání s radioaktivním odpadem. Na reakci máme dva měsíce.

Emise CO2 z dodávek v roce 2017 v porovnání s rokem 2016 poklesly o 4,7 %, konstatovala 17. 5. Evropská agentura pro životní prostředí. Od roku 2011, kdy jsou pod drobnohledem, jde prý zatím o nejlepší výsledek.

Soudní dvůr EU 17. 5. potvrdil, že zákaz insekticidů clothianidin, thiamethoxam a imidacloprid z roku 2013 byl v pořádku, neboť pomohl ochránit včely. Více v tiskovce k rozsudku ve spojených věcech T-429/13, T-451/13 a T-584/13.

Směrnice o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách se může vztahovat i na vzdělávací zařízení. Třeba když škola poskytne splátkový kalendář na úhradu studijních poplatků studentovi. Viz rozsudek Soudního dvora EU ze 17. 5. ve věci C-147/16.

EU od 18. 5. nový cíl: dávat na vzdělání “v mimořádných situacích a vleklých krizích” alespoň 10 % humanitární pomoci. Děti by se díky EU měly znovu dostat do školy nejpozději do tří měsíců.

Evropská agentura pro léčivé přípravky funguje. 18. 5. zakázala lék na roztroušenou sklerózu Zinbryta a upozornila na rizika preparátů Esmya a dolutegravir.

Komise 18. 5. přišla s výsledky indexu digitální ekonomiky a společnosti DESI za rok 2018. Čili jak jsou na tom členské státy, pokud jde o konektivitu, online aktivitu, digitalizaci podniků a e-government. Česko skončilo stejně jako vloni na sedmnáctém místě.

Nákup telekomunikačních služeb online může být adrenalinový sport. Komise 18. 5. konstatovala, že z 207 zkontrolovaných webů by jich 163 mohlo porušovat právo EU v oblasti ochrany spotřebitele.

Poskytování zdravotní péče přes hranice byla svého času docela kauza. A bude znovu. Evropský účetní dvůr 22. 5. oznámil, že bude prověřovat, zda funguje, a pokud ne, tak proč. Výsledek by měl být znám do poloviny roku 2019.

Rada dala22. 5. zelenou obchodním jednáním s Austrálií a Novým Zélandem, zaměřeným hlavně na liberalizaci obchodu s průmyslovým zbožím. Komise tak může začít jednat. A podle svých slov se nemůže dočkat. Aby ne, když jí Soudní dvůr EU před časem rozvázal ruce, a Rada to (také 22. 5.) přijala.

Příští volby do evropského parlamentu se definitivně uskuteční ve dnech 23.-26. 5. 2019, rozhodla 22. 5. Rada. Ministři se usnesli jednomyslně.

Víte, kde všude jsou chráněná území Natura 2000? Evropská agentura pro životní prostředí vám napoví. 22. 5. spustila projekt interaktivní mapy, díky níž se dozvíte víc.

Nové modely aut budou schvalovány podle nových pravidel, souhlasila 22. 5. Rada.

Rada 22. 5. schválila k radosti Komise nová pravidla ekozemědělství. Uplatní se od 1. 1. 2021. Takže nejvyšší čas začít se s nimi seznamovat.

Rada 22. 5. přijala nová pravidla pro nakládání s odpady a právně závazné cíle pro recyklaci odpadů. Více zde .

Komise chce víc peněz. 23. 3. předložila návrh rozpočtu EU pro rok 2019. Počítá se 166 mld. eur na závazky a 149 mld. eur na platby. V obou případech se jedná oproti roku 2018 o 3% nárůst.

Komise 23. 5. zveřejnila doporučení členským státům. Zejména zmiňuje důchodovou reformu, zprůhlednění zadávání veřejných zakázek, snížení administrativní zátěže při přípravě infrastrukturních projektů a inkluzi ve škole i v práci. CSRs (country-specific recommendations) jsou součástí tzv. evropského semestru. V případě Česka spatřila světlo světa i konvergenční zpráva o našem přibližování eurozóně.

GDPR dohnalo i Brusel. Coreper dva dny před účinností obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tedy 23. 5.) přijal pravidla, jak se s ním vypořádat na úrovni unijních institucí. Uplatní se nejdříve od podzimu 2018.

Rada 23. 5. informovala, že se s Evropským parlamentem dohodla na zřízení Evropského programu rozvoje obranného průmyslu (EDIDP). Zatím předběžně, ale přece. Pro roky 2019-2020 se počítá s tím, že bude disponovat 500 mil. eur a vtáhne do hry i malé a střední podniky.

Banky jsou na ústupu. Evropské centrální banka 23. 5. reportovala, že počet poboček i zaměstnanců v roce 2017 dále klesal. Zato míra koncentrace bankovního sektoru v některých členských státech dosáhla až 97 % (to znamená, že pět největších bank spravovalo 97 % všech aktiv).

29 projektů získá 5 mil. eur. Komise se 23. 5. rozhodla podpořit Evropský rok kulturního dědictví.

Spolupráce Evropské a Africké unie bude konečně konkrétní. Oba bloky se 23. 5. dohodly, že budou kooperovat například v oblasti migrace a zemědělství. A ještě zkusí vytvořit pracovní místa. EU na to poskytne (dalších) 400 mil. eur.

Evropští auditoři prověří, zda EU konzultuje přípravu legislativy s veřejností. A zda to vůbec má smysl. Evropský účetní dvůr to oznámil 24. 5. s tím, že výsledek jeho šetření by měl být znám do poloviny roku 2019.

Komise nařídila Gazpromu, aby ve střední a východní Evropě umožnil volný tok zemního plynu za konkurenční ceny, zní nadpis tiskovky ze 24. 5.

Směrnice o pojištění motorových vozidel se změní, navrhla 24. 5. Komise. Jak? Povinné ručení získá evropský rozměr. Například potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění bude platné všude v EU.

Malé a střední podniky by se měly moci snáze dostat na burzu. Komise 24. 5. představila další střípek do mozaiky projektu unie kapitálových trhů. Návrh je to komplexní a hodně technický. Bude-li přijat, určitě však alespoň některým firmám pomůže.

Komise se 24. 5. rozhodla pomoci cenným papírům zajištěným státními dluhopisy. Odstraněním neopodstatněných regulatorních překážek.

Znečištění těžkými kovy (arsen, kadmium, chrom, měď, olovo, rtuť, nikl a zinek) se snižuje, informovala 24. 5. Evropská agentura pro životní prostředí. Mezi roky 2010 a 2016 o třetinu. Slušný výsledek!

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva eu-LISA posílí. Rada a Evropský parlament dosáhly kompromisu. Stalo se 24. 5.

Po rakovině do práce? Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci EU-OSHA je toho názoru, že ano. 25. 5. k tomu uveřejnila publikaci “Rehabilitace a návrat do práce po nádorovém onemocnění – nástroje a postupy”.

Evropský bankovní sektor bude odolnější. Komise 25. 5. přivítala schválení další části tzv. bankovního balíku Radou. Jde o jeden z posledních legislativních “odlesků” finanční krize z roku 2008.

Systém DPH se má od základů změnit, navrhla 25. 5. Komise. Cílem je snížit daňové úniky o 80 %, tedy z cca 50 mld. eur na 10 mld. eur ročně. Klíčem má být systematické uplatňování zásady “zdanění v místě určení”, a tím pádem i méně byrokracie.

Alkoholické nápoje včetně cideru čeká jednotná certifikace. Komise to navrhla 25. 5. v souvislosti s reformou pravidel, kterými se v EU řídí spotřební daň. Součástí plánu je i to, že sníženou sazbu daně by mělo být možné uplatňovat i u piv s obsahem alkoholu do 3,5 % (dnes do 2,8 %). Spotřebitele by to prý mělo “motivovat k tomu, aby si dopřávali spíše alkoholické nápoje s nízkým obsahem alkoholu, čímž by se mohla v důsledku konzumace alkoholu celkově snížit”.

Daňoví poradci budou muset odkrýt karty a informovat o potenciálním “agresivním daňovém plánování”, souhlasila 25. 5. Rada. Pokud tak neučiní, mohou počítat s pokutami. Již od 1. 1. 2020.

25. 5. uplynuladvouletá implementační lhůta pro směrnici o jmenné evidenci cestujících letadly PNR. Teroristi, třeste se!

Autorské právo se přizpůsobí digitálnímu věku, souhlasila 25. 5. předběžně Rada. Umožní například data mining. Ostrouhají ale novináři, jejichž dílo by mělo být chráněno namísto navrhovaných dvaceti let pouhých dvanáct měsíců. Teď jsou na tahu europoslanci.

Rada 28. 5. reportovala, jak je na tom se zpřístupňováním svých dokumentů. Veřejnosti v roce 2017 plně vyhověla v sedmi z deseti případů. Celkově vyřídila 2597 žádostí.

EU 28. 5.prodloužila protisyrské sankce, a to o jeden rok do 1. 6. 2019. Zákaz cestování a zmrazení majetku se aktuálně týkají 259 fyzických a 67 právnických osob. A tím to samozřejmě nekončí. Viz ropné embargo nebo omezení vývozu technologií.

3,8 % občanů EU v produktivním věku pracuje v jiném členském státě, informoval 28. 5. Eurostat. Nejméně cestují za prací Němci (1 %), nejvíce Rumuni (19,7 %). Češi jsou blíže Němcům (1,8 %).

Komise 28. 5. navrhla omezit deset druhů jednorázových plastových výrobků. Protože jde o naše moře a oceány. Vatové tyčinky, příbory, talíře, brčka, míchátka a tyčky k balonkům budou muset být vyrobeny výlučně z “udržitelnějších materiálů”. Jinak končí.

Rada 28. 5. resuscitovala zásadu vzájemného uznávání zboží, díky níž de facto mohl vzniknout společný trh. Takže palec nahoru!

Komise porovnala nezávislost, kvalitu a účinnost soudů v členských státech a 28. 5. zveřejnila, kdo na tom jak je. Česko ze srovnání nakonec nevychází tak špatně, jak byste si mysleli. Prostor pro zlepšení tu ale samozřejmě je. A nemalý.

Farmaceutické společnosti budou moci vyrábět generické (tedy levnější) léky pro trhy mimo EU dříve, navrhla 28. 5. Komise. Aby EU mohla i nadále “hrát průkopnickou roli ve farmaceutickém výzkumu a vývoji”.

Vyčištěná odpadní voda na pole, řekla 28. 5. Komise. Proto předložila návrh nařízení o minimálních požadavcích pro opětovné využívání vody.

Strukturální fondy by po roce 2020 mohly být dostupnější, konstatoval 28. 5. Evropský účetní dvůr. Vymezil pět okruhů, na které by se měla Komise, Rada a Evropský parlament zaměřit. Měl by se například snížit počet řídicích orgánů a omezit goldplating (“zvyšování složitosti na úrovni členských států”).

Kvalita vody ke koupání je vynikající, konstatovala 29. 5. Evropská agentura pro životní prostředí. Minimální standardy podle ní splnilo 95,9 % z 21 509 míst, které měla na checklistu.

Komise 29. 5. řekla, jak by to v budoucnu mělo být s evropskými dotacemi v celkové výši 373 mld. eur pro roky 2021-2027. Kritériem pro přidělování prostředků by mohlo být už nejen HDP na hlavu, ale i nezaměstnanost, nízká úroveň vzdělání, změna klimatu a přijímání a integrace migrantů.

Kontrola dodržování pravidel společné rybářské politiky bude snazší, navrhla 30. 5. Komise. Důležité pojmy: digitalizace a sledovatelnost (traceability).

Ceny elektřiny a plynu v EU v roce 2017 mírně klesly (o 0,2 %, resp. 0,5 %), informoval 30. 5. Eurostat. V Česku tomu bylo přesně naopak (+0,3 %, resp. +0,5 %).

Komise 30. 5. a 31. 5. zveřejnila další sadu svých představ, jak by v letech 2021-2027 měly vypadat výdaje evropského rozpočtu. Zaujme zdvojnásobení rozpočtu na program Erasmus (na 30 mld. eur), navýšení peněz na program Kreativní Evropa (na 1,85 mld. eur) nebo vznik nového Fondu pro spravedlnost, práva a hodnoty s celkovým rozpočtem ve výši 947 mil. eur. Nemluvě o inovovaném Evropském sociálním fondu s přídomkem “plus”, dostupnějším Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci nebo dvou nových finančních nástrojích na konsolidaci eurozóny.

ÚOHS a podobné úřady v členských zemích budou moci “ještě účinněji” vymáhat dodržování soutěžních pravidel, dohodli se 30. 5. zástupci Rady a Evropského parlamentu. Úřady by měly mít “všechny pravomoci potřebné k získání veškerých příslušných důkazů”.

Primáře-katolíka působícího v katolické nemocnici nelze propustit za nekatolické chování (rozvod a další svatbu), řekl 31. 5. generální advokát Melchior Wathelet k věci C-68/17. Domnívá se, že by to byla diskriminace.

Nárok na náhradu za významné zpoždění letu se vztahuje i na přímo navazující lety do třetího státu s mezipřistáním mimo území EU, rozhodl 31. 5. Soudní dvůr EU ve věci C-537/17. Spotřebitelé slaví.

Neříct klientovi, že SIM karta má předinstalovanou hlasovou schránku a přístup k internetu, není nekalá obchodní praktika, myslí si od 31. 5. generální advokát Manuel Campos Sánchez-Bordona v otázce spojených věcí C-54/17 a C-55/17. Uvidíme, co na to Soudní dvůr EU.

Soudy v EU budou spolupracovat a bude to moderní a digitální, navrhla 31. 5. Komise. V občanských a obchodních věcech by se měla povinně využívat elektronická komunikace a ideálně i videokonference.

Autor: Ondřej Krutílek, analytik Centra pro studim demokracie a kultury a B&P Research, psáno pro Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality