Vnější obchodní vztahy v červnu 2018

10.07.2018
Euroskop

EU podala žalobu na Čínu u WTO, Komise schválila vyrovnávací cla na některé zboží dovážené z USA, EU jedná s Novým Zélandem o nové obchodní dohodě, Komise může zahájit jednání o novém partnerství mezi EU a státy AKT, Jednání s WTO kvůli brexitu budou zahájena

 • Poskytování technologického know-how evropských firem při vstupu na čínský trh je podle EU protiprávní

 • Uložení vyrovnávacích cel na vybrané produkty z USA je součástí trojí reakce, která zahrnuje zahájení právního řízení proti USA ve WTO a případné uplatnění opatření na ochranu evropského trhu

 • EU chce zjednodušit ochod s Novým Zélandem v oblasti zboží a služeb

 • Cílem dohody má být zajistit nový právně závazný rámec, který by odpovídal dnešní realitě

 • VB musí vyřešit vztahy s WTO po brexitu

Krátce…

EU podala žalobu na Čínu u WTO

 • Technologické inovace a know-how jsou základem znalostní ekonomiky, pomáhají společnostem udržet si na světových trzích konkurenceschopnost.

 • Nutit společnosti k postoupení jejich nabytých znalostí je podle EU v rozporu s mezinárodními pravidly, na kterých se ve Světové obchodní organizaci všichni dohodli.

EU 1. 6. 2018 u WTO iniciovala soudní řízení proti čínské legislativě, která porušuje práva duševního vlastnictví evropských společností. Ty jsou při vstupu na čínský trh nuceny poskytnout domácím čínským subjektům vlastnická nebo uživatelská práva na své technologie a nemohou svobodně sjednávat tržní podmínky dohod o transferu technologií. To je v rozporu se základními právy, kterých by společnosti měly požívat podle pravidel a zásad WTO, zejména na základě Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dohoda TRIPS). Žaloba, kterou EU podala, je zaměřena proti konkrétním ustanovením čínského nařízení o dovozu a vývozu technologií (známého pod zkratkou „TIER“) a nařízení o čínských společných podnicích se zahraniční majetkovou účastí, která diskriminují jiné než čínské společnosti a zacházejí s nimi hůře než s domácími subjekty. Tato ustanovení porušují závazky v rámci WTO týkající se rovného zacházení s domácími i zahraničními společnostmi a ochrany duševního vlastnictví, jako jsou patenty a důvěrné obchodní informace. Pokud konzultace nepovedou k nalezení uspokojivého řešení, může EU požádat WTO, aby ustavila rozhodčí panel, který v této věci rozhodne.

Komise schválila vyrovnávací cla na některé zboží dovážené z USA

 • Komise uvalila odvetná cla jako reakci na jednostranné a dle ní protiprávní rozhodnutí USA uvalit cla na evropský vývoz oceli a hliníku.

Komise 6. 6. 2018 schválila rozhodnutí zavést dodatečná cla na všechno zboží z USA uvedené v seznamu, který byl oznámen WTO jako součást reakce EU na cla USA uložená na výrobky EU z oceli a hliníku. Komise očekává, že po rozhodnutí uplatnit dodatečná cla na vybrané produkty dovážené z USA bude příslušný postup v koordinaci s členskými státy ukončen do konce června, aby se v červenci mohlo začít s uplatňováním nových cel. Uplatnění vyrovnávacích cel je plně v souladu s pravidly WTO a odpovídá seznamu zboží, který byl dříve oznámen WTO. Dohoda WTO o ochranných opatřeních umožňuje vyrovnávací opatření odpovídající škodě způsobené opatřeními USA, která postihují zboží vyvážené z EU v hodnotě 6,4 mld. € (2017). EU uplatní svá práva okamžitě u zboží Spojených států v obchodní hodnotě až 2,8 mld. €. Zbývající vyrovnávací opatření týkající se obchodu v hodnotě 3,6 mld. € budou přijata později – za 3 roky, nebo po pozitivním nálezu při řešení sporů ve WTO, pokud bude tento nález oznámen dříve. Pokud jde o hliník, Komise zavedla systém pro kontrolu dovozu hliníku, aby byla připravena, pokud by v tomto odvětví bylo zapotřebí přijmout opatření.

EU jedná s Novým Zélandem o nové obchodní dohodě

 • Cílem těchto jednání je odstranit překážky obchodu se zbožím a službami a také stanovit obchodní pravidla.

 • Jednání začnou v červenci 2018.

Komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová a novozélandský ministr obchodu David Parker 21. 6. 2018 zahájili jednání o komplexní obchodní dohodě. Cílem těchto jednání je odstranit překážky obchodu se zbožím a službami a také stanovit obchodní pravidla. Oznámený krok navazuje na zahájení jednání s Austrálií z poloviny června 2018. Došlo k němu také krátce po uzavření jednání s Mexikem, uzavření dohod s Japonskem a Singapurem a uzavření dohody mezi EU a Kanadou, která vstoupila v platnost v září 2017 (více v příspěvku „EU uzavírá ratifikaci obchodní dohody s Kanadou“ Vnější obchodní vztahy v únoru 2017). První oficiální kolo rozhovorů mezi týmy vyjednavačů obou stran se má konat v Bruselu od 16. do 20. 7. 2018. Dvoustranný obchod se zbožím mezi EU a Novým Zélandem dosáhl v loňském roce 8,7 mld. €. Nejvíce se na vývozu z EU do této země podílejí výrobky, jako jsou např. dopravní zařízení a strojní vybavení, ale také produkty chemického průmyslu, plasty, potravinářské výrobky a služby. Další 4,4 mld. € představuje obchod se službami (údaje za rok 2016). EU je pro Nový Zéland třetím největším obchodním partnerem a dohoda by mohla zvýšit obchod se zbožím téměř o 50 %, nebo o třetinu, pokud se započítají zboží i služby. Země je jednou z nejrychleji rostoucích rozvinutých ekonomik na světě. Nedávno vyjednala komplexní a progresivní dohodu o transpacifickém partnerství (CPTPP) s 10 dalšími zeměmi tichomořského regionu. Připravovaná dohoda s EU může zajistit evropským podnikům rovné podmínky pro soutěž s podniky z těch zemí, s nimiž Nový Zéland již obchodní dohody uzavřel.

Komise může zahájit jednání o novém partnerství mezi EU a státy AKT

 • Dohoda by měla být nástrojem, který umožní společně řešit globální problémy: od boje proti chudobě a nerovnosti až po mír a bezpečnost, od změny klimatu až po udržitelný růst.

 • Cílem je také vypracovat pro Afriku, Karibik a Tichomoří individuálnější přístup.

Rada 22. 6. 2018 přijala mandát k jednání o budoucí dohodě mezi EU a africkými, karibskými a tichomořskými státy (AKT) a Komise tak může zahájit jednání s těmito státy. Platnost stávající dohody mezi EU a státy AKT, známé jako dohoda z Cotonou, skončí v únoru 2020. Dohoda z Cotonou byla přijata v roce 2000 a nahradila úmluvu z Lomé z roku 1975. Jde o nejkomplexnější dohodu o partnerství mezi rozvojovými zeměmi a EU, zahrnující vztahy EU se 79 zeměmi, včetně 48 zemí subsaharské Afriky. EU bude usilovat o podstatně revidovanou dohodu, v níž bude společný základ na úrovni AKT kombinován se 3 regionálně uzpůsobenými partnerstvími pro Afriku, Karibik a Tichomoří. Očekává se, že budoucí dohoda bude zahrnovat oblasti, jako jsou demokracie a lidská práva, hospodářský růst a investice, změna klimatu, vymýcení chudoby, mír a bezpečnost a migrace a mobilita. Formální jednání budou zahájena do konce srpna 2018.

Jednání s WTO kvůli brexitu budou zahájena

 • EU zahájila jednání s WTO o tom, jak rozdělit stávající celní kvóty EU mezi EU-27 a VB.

 • Komise rovněž navrhla legislativní akt, který má umožnit jednostranně jednat o celních kvótách.

Rada 26. 6. 2018 pověřila Komisi, aby v rámci jednání o vystoupení VB z EU zahájila jednání s WTO o tom, jak rozdělit stávající celní kvóty EU mezi E-27 a VB. Důvodem je to, že kvóty pro zemědělské, rybí a průmyslové produkty budou vyžadovat úpravy. V říjnu roku 2017 EU a VB informovaly členy WTO ve společném dopise o rozdělení stávajících celních kvót EU a zahájily neformální rozhovory s partnery. Navrhovaný přístup by měl umožnit rozdělení na základě metodiky odrážející stávající úrovně přístupu na trh. Kromě toho musí samotná VB zahájit postupy v rámci WTO, aby stanovila svoje vlastní závazky před datem, kdy přestane být členským státem EU. Komise rovněž navrhla legislativní akt, který má umožnit jednostranně jednat o celních kvótách a změnit příslušná ustanovení EU. Tento legislativní návrh by měl být projednán řádným legislativním postupem.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality