Projekty PESCO, 2. díl: Evropské lékařské velitelství


Petr Pospíšil, Euroskop, 31.7.2018

Minulý týden jsme vám představili první ze sedmnácti projektů stálé strukturované spolupráce PESCO, projekt o vojenské mobilitě. Na to nyní navážeme dílem věnovaným spolupráci v oblasti vojenského lékařství. Projektu, pojmenovaného v originále „European Medical Command“, tedy „Evropské lékařské velitelství“, se celkem účastní devět zemí Evropské unie včetně České republiky.

Garantem projektu je Německo. Spolu s ním a Českou republikou účastnické státy tvoří Španělsko, Francie, Itálie, Nizozemsko, Rumunsko, Slovensko a Švédsko. Cílem projektu je posílit vojenské schopnosti a kapacity zemí Evropské unie díky trvalému lékařskému sboru, který bude vždy k dispozici na podporu misí a operací EU.

Vznikne vícenárodnostní jednotka pro rychlé nasazení

Lékařské velitelství bude poskytovat základní lékařské služby a vybavení. V rámci lékařského velitelství bude rovněž působit speciální vícenárodnostní jednotka schopná rychlého nasazení za účelem poskytnutí základních lékařské pomoci. V případě potřeby velitelství vybuduje zařízení pro ubytování evakuovaných osob, prostory pro třídění zraněných podle závažnosti úrazu i vybavení pro jejich rychlou a účinnou léčbu včetně případné resuscitace.

Velitelství dokonce v případě nutnosti zajistí i ambulantní dentální ošetření. Zařízení – polní nemocnice – vybudované Evropským lékařským velitelstvím by měly být schopny poskytnout útočiště vojákům do té doby, než bude možný jejich návrat na misi.

Větší efektivita vojenského lékařství díky společnému plánování i řízení

Jelikož schopnosti vojenského zdravotnictví jsou v evropských zemích nedostatkovým zbožím, Evropské lékařské velitelství má zajistit jejich společné řízení. Toto společné řízení má napomoci větší efektivitě a využívání synergií obranných schopností zúčastněných států. Pro jeho realizaci budou zřízeny jednotky mající na starost společné plánování, samotné řízení i koordinaci (planning unit, management unit, coordination unit).

Kromě koordinace činnosti vojenských zdravotníků, poskytování lékařské péče a logistické podpory zraněným vojákům bude menší, ale neméně důležitou část činnosti Evropského lékařského velitelství představovat administrativa. Konkrétně podpora harmonizace národních standardů a předpisů upravujících vojenské lékařství, právní i sanitární podmínky spojené s činností vojenských lékařů.

Velitelství bude sbližovat i pravidla vzdělávání a osvědčení

Sblížení v regulaci vojenského zdravotnictví má přispět interoperabilitě jednotek vojenských zdravotníků a zajistit lepší provázanost prostřednictvím standardizace strategických koncepcí vojenského lékařství, vzdělávání a odborné přípravy zdravotníků i obdobný systém jejich profesionálního osvědčení a certifikace.

Evropské lékařské velitelství bude sídlit v Bruselu a jeho první zárodky by měly být vytvořeny do konce letošního roku. Jelikož má realizaci projektu na starost Německo, zodpovědná za jeho přípravu bude zejména německá spolková armáda – Bundeswehr. Ta se již na koordinaci vojenského zdravotnictví zaměřuje v rámci struktur Severoatlantské aliance – zdravotní odnož Bundeswehru v současné době buduje vícenárodnostní záchranné středisko a Německo se aktivně účastní i speciálního střediska Aliance pro vojenské lékařství, NATO Military Medicine Centre of Excellence (MILMED CoE), sídlícího v Budapešti.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Sdílet tento příspěvek