EU hledá odborníky na ochranu údajů

01.08.2018

Úřad evropského inspektora ochrany údajů (EIOÚ) hledá motivované odborníky na ochranu údajů s odpovídající kvalifikací a profesní zkušeností v této oblasti v rámci veřejné správy. Evropský inspektor ochrany údajů je nezávislý evropský orgán dohledu, jehož úkolem je zajišťovat, že orgány a instituce EU dodržují právní předpisy v oblasti ochrany údajů. Má sídlo v Bruselu, ale působí v celé Evropě i ve světě.

Vaším úkolem bude připravovat zprávy, stanoviska a rozhodnutí s cílem zajistit odpovídající výklad a uplatňování pravidel a právních předpisů v oblasti ochrany údajů. V rámci své pracovní náplně budete sledovat politický a legislativní vývoj v této oblasti. Zároveň budete mít na starost ochranu a garanci základních práv na ochranu údajů a soukromí. Budete se tak podílet na řešení těch nejsložitějších a nejnáročnějších otázek v této oblasti. Součástí vašich pracovních povinností mohou být služební cesty.

O místo se mohou ucházet absolventi minimálně tříletého vysokoškolského studia v oboru právo nebo v jiném oboru s praxí v právní oblasti v délce alespoň 3 let, přičemž minimálně polovinu této doby věnovali primárně otázkám tvorby nebo uplatňování právních předpisů v oblasti ochrany údajů ve veřejné správě. Uchazeči o toto pracovní místo musí být občany EU a mít výbornou znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie a alespoň uspokojivou znalost angličtiny nebo francouzštiny.

Svým zaměstnancům dávají orgány a instituce EU možnost rozšířit si své odborné znalosti a dovednosti prostřednictvím široké nabídky školení, což usnadňuje kariérní postup. K základním principům práce všech orgánů a institucí EU patří respektování kulturní rozmanitosti a prosazování rovných příležitostí. Stanete se součástí pestrého multikulturního a mezinárodního pracovního týmu a vaše práce bude mít pozitivní dopad na život 500 milionů občanů EU a mnoha dalších.

Přihlášku můžete podat od 26. července do 11. září 2018 do 12:00 hodin (poledne středoevropského času).

Další informace o požadavcích a postupech výběrového řízení a o způsobu přihlašování naleznete na stránkách data-protection.eu-careers.eu.

Zajímá-li vás naše politika rovných příležitostí, podívejte se na stránky equal-opportunities.eu-careers.eu.

Reference: EPSO/AD/360/18

EU Careers můžete sledovat na Facebooku, Twitteru, LinkedIn, YouTube a Instagramu.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality