Projekty PESCO, 3. díl: Středisko pro výcvikové mise EU


Petr Pospíšil, Euroskop, 2.8.2018

V našem seriálu o projektech PESCO jsme vám zatím představili dva ze tří projektů, kterých se aktivně účastní Česká republika. Dnes přinášíme medailonek s pořadovým číslem tři – jeho předmětem je projekt „Střediska pro výcvikové mise Evropské unie“ (v originále „European Union Training Mission Competence Centre“, zkráceně „EU TMCC“).

EU TMCC je dalším z dlouhé řady projektů PESCO, jejichž garantem je Německo. Kromě něj se projektu účastní Belgie, Česká republika, Irsko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Rumunsko a Švédsko – celkem tedy třináct zemí.

Cílem je rozšířit řady mentorů na výcvikové mise EU

Cílem projektu je vybudovat dostatečně početnou základnu vojenského personálu schopného účastnit se výcvikových misí Evropské unie v roli mentorů předávají know-how místním armádám. Ambicí projektu posílit vojenský personál z následujících čtyř hledisek – dostupnost, interoperabilita, profesionalismus a rozvoj specifických schopností.

Snazší dostupnost personálu, proškoleného díky projektu EU TMCC, umožní rychleji poskytovat výcvikové mise ze strany Evropské unie. V současné době například probíhá, již od roku 2013, výcviková mise EU v Mali. Účastní se jí 21 členských zemí Unie (včetně České republiky) a čtyři země nečlenské (Gruzie, Černá Hora, Srbsko a Albánie).

Proces výběru mentorů bude urychlen

Hlavní předností EU TMCC je urychlení procesu výběru personálu, který se v roli mentorů výcvikových misí EU účastní. Ti podstoupí přípravu pod vedením školitelů z EU TMCC. Dosud proces výběru tohoto personálu – zahrnující procedury týkající se jeho uvolnění z běžných povinností v členské zemi a nominace k účasti na unijní výcvikové misi – často trval příliš dlouhou dobu. Projekt EU TMCC, realizovaný v PESCO, má toto změnit.

Vojenský personál na výcvikové mise bude vybírán podle kritérií, jako jsou individuální profil nominanta, specifické dovednosti, jimiž disponuje, a potřeby dané mise. Vznikne tak jakýsi inventář tréninkových potřeb vojenského personálu účastnícího se unijních výcvikových misí. Personál účastnící se výcvikových misí bude moci být vyškolen prostřednictvím koncepčně standardizovaných procesů, rychleji a bez kvalitativních rozdílů v úrovni proškolení. EU TMCC bude rovněž poskytovat poradenskou činnost personálu v době jeho nasazení na výcvikové misi. EU díky tomu posílí svoje schopnosti v oblasti prevence a řízení krizí.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Sdílet tento příspěvek