Polsko odmítlo obvinění kvůli zákonu o nejvyšším soudu

03.08.2018
Euroskop, čtk

Polsko odmítlo obvinění vznesená Evropskou komisí vůči Varšavě kvůli novele zákona o nejvyšším soudu. Učinilo tak v odpovědi na první krok, jímž EK zahájila řízení, které může skončit před evropským soudem. Polský nejvyšší soud včera mezitím pozastavil platnost snížení důchodového věku svých soudců obsažené v uvedené novele a požádal evropský soud o stanovisko v této věci. Informovala o tom agentura PAP s odvoláním na diplomatický zdroj a na mluvčího nejvyššího soudu.

„Polsko zaslalo Evropské komisi odpověď na první fázi řízení zahájenou s ohledem na porušení právních předpisů EU s odkazem na zákon o nejvyšším soudu,“ napsal PAP. Podle citovaného zdroje by mělo jít o „detailní právní dokument o několika desítkách stran, který má více než 90 bodů“.

„Představuje celou historii sporu s EK. V tomto dokumentu polská strana odmítá obvinění učiněná EK v souvislosti se zákonem o nejvyšším soudu. Jde o právní prezentaci, která vede k závěru, že podnět EK je neoprávněný,“ cituje agentura svůj blíže neupřesněný zdroj.

Spor o nezávislost soudnictví

Evropská komise 2. července oznámila, že zahájila proti Polsku řízení kvůli porušení unijních právních předpisů v souvislosti se zákonem o nejvyšším soudu.

Pravidla obsažená v uvedeném normativním aktu podle názoru EK podkopávají nezávislost soudnictví a Polsko tak porušuje unijní smlouvy.

Varšava měla měsíc na reakci. Krok Evropské komise přitom neodložil začátek účinnosti novely zákona o nejvyšším soudu, která snižuje pro jeho soudce věk odchodu do důchodu ze 70 na 65 let a která začala platit 3. července.

Polsko pozastavilo platnost ústavní novely

Mluvčí polského nejvyššího soudu Krzysztof Michalowski včera agentuře PAP sdělil, že nejvyšší soud platnost ustanovení novely, která snižují penzijní věk soudců nejvyššího soudu, pozastavil. Soud zároveň požádal evropský soud, tedy Soudní dvůr Evropské unie, aby sdělil svůj názor na tato ustanovení.

Soudci mají podle novely možnost požádat prezidenta o prodloužení svého funkčního období. Zákon však nestanoví žádná kritéria ani možnost soudního přezkumu rozhodnutí hlavy státu, která může mandát prodloužit o tři roky s možností jedné další obnovy.

Podle názoru Evropské komise polská strana zákonem neplní své povinnosti, které vyplývají z unijních smluv a které se týkají principu nezávislosti soudnictví a principu neodvolatelnosti soudců.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek