Červnový přehled dění v EU


Ondřej Krutílek, 7. 8. 2018, psáno pro Euroskop

Výběr bruselského dění v červnu 2018 očima analytika Ondřeje Krutílka. Pravidelně, každý měsíc na Euroskopu.

Společná zemědělská politika by po roce 2020 měla být jiná. A do značné míry i lepší. Komise všechny potřebné návrhy předložila 1. 6. Ční z nich i návrh na zastropování přímých plateb na úrovni 100 tis. eur s tím, že od 60 tis. eur se budou snižovat.

Klimatická změna si dle Komise zaslouží víc peněz. I proto 1. 6. navrhla navýšení rozpočtu programu LIFE o celých 60 % oproti letům 2014-2020. V období 2021-2027 by na něj mělo být alokováno 5,45 mld. eur.

Kdo nám bude v EU opylovat? Komise má hrůzu z úbytku hmyzu, a tak 1. 6. zahájila zbrusu novou iniciativu. Bude se zkoumat, bude se chránit, bude se spolupracovat. Minimálně do roku 2030.

Evropská investiční banka od 1. 6. novou viceprezidentku. Jmenuje se Emma Navarro a je ze Španělska.

EU se rozhodla jít proti Číně. 1. 6. si Komise stěžovala u Světové obchodní organizace. Číňané podle ní chtějí, aby se Evropané při vstupu na čínský trh de facto vzdávali práva na duševní vlastnictví.

Evropská agentura pro léčivé přípravky měla 1. 6. produktivní den. Doporučila k autorizaci Aimovig, lék na prevenci migrény, a Tegsedi, přípravek na léčbu polyneuropatie. A taky přijala opatření, jak minimalizovat rizika léku Esmya, který nedělá dobře játrům, a omezit neúčinnost protirakovinových přípravků Keytruda a Tecentriq.

Malý krok pro lidstvo, velký krok pro EU a Mexiko. Komise 4. 6. se zemí podepsala dohodu o spolupráci v otázkách hospodářské soutěže.

Pojem manžel nebo manželka zahrnuje i manžela nebo manželku stejného pohlaví, konstatoval 5. 6. Soudní dvůr EU ve věci C-673/16. Minimálně pokud jde o ustanovení unijního práva o svobodě pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků.

Francouzům se nelíbí, že rozpočet EU pro rok 2017 byl papírově přijat v Bruselu, protože ve skutečnosti se tak stalo ve Štrasburku. A tak zažalovali Evropský parlament a generální advokát musel 5. 6. vydat k věci C-73/17 své stanovisko.

Správce facebookové stránky nese spolu s Facebookem odpovědnost za zpracování osobních údajů jejích návštěvníků, rozhodl 5. 6. Soudní dvůr EU ve věci C-210/16.

Penetrace vysokorychlostním internetem zůstává za očekáváními, konstatovali 5. 6. auditoři Evropského účetního dvora. Takže venkov si na své do roku 2020 nepřijde.

Telekomunikační pravidla doznají změn, dohodli se 6. 6. vyjednavači Rady a Evropského parlamentu. Mobilní sítě páté generace (5G) mají z Evropy zelenou. Teď už bude záležet “jen” na tom, jak se s tím popasují jednotlivé členské státy.

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu EASO od 6. 6. nového výkonného ředitele Jamila Addoua. Prozatím. Definitivní nástupce Josého Carreiry se teprve hledá.

Digitální Evropa bude mít svůj fond. Komise počítá s tím, že do něj v letech 2021-2027 vloží 9,2 mld. eur a peníze pak alokuje například na projekty zaměřené na superpočítače, umělou inteligenci nebo kybernetickou bezpečnost. Návrh spatřil světlo světa 6. 6.

Komise 6. 6. schválila odvetu za americká cla na výrobky z oceli a hliníku. Seznam zboží dotčeného tzv. vyrovnávacími opatřeními najdete zde.

Nástroj pro propojení Evropy CEF bude fungovat i v letech 2021-2027, navrhla 6. 6. Komise. Měl by disponovat 42,3 mld. eur. V oblasti dopravy bude klíčovým požadavkem dekarbonizace.

InvestEU. Tak se má jmenovat program, který by měl v letech 2021-2027 zajistit centralizované financování z rozpočtu EU ve formě úvěrů a záruk. V Komisi jsou přesvědčeni, že Junckerův plán je úspěšný a zaslouží si pokračování. Návrh je na stole od 6. 6.

Jak vypadá česká drogová scéna v roce 2018? Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost EMCDDA zveřejnilo 6. 6. odpověď, která potěší málokoho. Schválně, podívejte se.

Rada 7. 6. souhlasila se změnou soutěžních pravidel v letecké dopravě. Nová norma nahradí stávající nařízení, jež má “několik nedostatků”, přitom nebylo v praxi nikdy použito.

Rada 7. 6. souhlasila se změnou pravidel voleb do Evropského parlamentu. Mají například účinněji zamezit dvojímu hlasování.

Jak poznat endokrinní disruptory? Evropský úřad pro bezpečnost potravin zveřejnil 7. 6. cosi jako příručku, ve které to všechno je.

EU je zemědělsko-potravinářská velmoc, konstatovala 7. 6. Komise. Hodnota “jejích” obchodních transakcí dosáhla v roce 2017 255 mld. eur (vývoz 138 mld. eur, dovoz 117 mld. eur).

HDP v EU roste, informoval 7. 6. Eurostat. V prvním kvartále 2018 o 0,4 %.

Praní peněz už se nemá vyplácet. Rada 7. 6. schválila k radosti Komise nová, harmonizovaná pravidla. Kromě jiného by měla napomoci odstavit teroristy od zdrojů. Hrozit jim mají až čtyři roky odnětí svobody.

Odpad patří na pevninu, ne do moře, souhlasila 7. 6. Rada. V praxi to bude znamenat, že podraží služby přístavů. A zasáhne to i rekreační plavidla.

Mýtu už neuniknete. Rada 7. 6. podpořila záměr vyhledávat vlastníky zahraničních vozidel, kteří neuhradili mýtné, vzájemným zpřístupněním vnitrostátních údajů o registraci vozidel.

Malé a střední podniky a spotřebitelé si zaslouží respekt a ochranu, konstatovala 7. 6. Komise. Pro roky 2021-2027 proto počítá s novým programem s alokací 4 mld. eur.

Zda si spotřebitel při slově “Glen” okamžitě vybaví skotskou, musí rozhodnout vnitrostátní soud. Rozhodl 7. 6. ve věci C-44/17 Soudní dvůr EU.

Nástupce výzkumného a inovačního programu Horizont 2020 pro roky 2021-2027 se bude jmenovat originálně Horizont Evropa, oznámila 7. 6. Komise. Může počítat s návrhem rozpočtem 100 mld. eur.

Česko neimplementovalo unijní pravidla o povinné automatické výměně informací týkajících se daní, upozornila 7. 6. Komise. A vyzvala nás, abychom to během dvou měsíců napravili.

V EU se od 8. 6. uplatňují nová antidumpingová a antisubvenční pravidla. Komise si od nich slibuje rychlejší a efektivnější zásah, jak plyne z tiskovky uveřejněné 7. 6.

Evropská agentura pro léčivé přípravky mění posuzování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách. Tiskovka ze 7. 6. je hlavně pro zainteresované. Laikovi postačí, když bude vědět, že rezidua se v potravinách prakticky nevyskytují.

Nejčastější odpadky na plážích? Plasty na jedno použití a cigaretové nedopalky, informovala 8. 6. Evropská agentura pro životní prostředí. Pomohli jí dobrovolníci využívající mobilní apku Marine LitterWatch. K dispozici je jak pro Android, tak pro iOS.

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů ACER má fungovat efektivněji. Klíčem má být podle pozice Rady z 8. 6. nové rozdělení úkolů mezi radu regulačních orgánů (složenou z představitelů národních regulátorů) a ředitele ACER.

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací ENISA posílí. A taky vznikne celounijní (ale principielně dobrovolný) certifikační rámec pro IT produkty, služby a procesy. Doba si to žádá, usoudila za podpory Komise 8. 6. Rada.

Spolupráce mezi daňovými a celními orgány členských států se má v letech 2021-2027 zintenzivnit. Komise 8. 6. představila novou podobu programů Clo a Fiscalis s celkovým rozpočtem 1,22 mld. eur.

Komise zahájila PR akci nazvanou DiscoverEU. 11. 6. informovala, že daruje osmnáctiletým euroobčanům “15 000 jízdenek, s nimiž lze toto léto projet Evropu křížem krážem”. Adeptů se přihlásilo více 100 000.

Evropský hospodářský a sociální výbor ocení subjekty působící v oblasti evropských hodnot a evropského kulturního dědictví. Vyhrát může až pět neziskovek, které si rozdělí 50 tis. eur, informoval 11. 6. výbor s tím, že termín pro podání přihlášek je 7. 9. 2018.

Červená barva na podešvi není trademark, rozhodl 12. 6. ve věci C-163/16 Soudní dvůr EU.

Auditoři ocenili iniciativu REFIT mající vést EU k tzv. lepší regulaci. Ze zprávy Evropského účetního dvora z 12. 6. ale taky vyplývá, že má-li skutečně přinášet výsledky, neobejde se bez efektivní spolupráce Komise, Rady a Evropského parlamentu.

Zástupci Komise, Rady a Evropského parlamentu 12. 6. už podruhé vážně diskutovali o povinné registraci lobbistů.

Schengenský informační systém bude “protiterorističtější”. Rada a europoslanci se 12. 6. k radosti Komise rozhodli podpořit jeho zevrubnou modifikaci.

Evropský námořní a rybářský fond bude “jednodušší a pružnější”. Komise 12. 6. navrhla, aby v letech 2021-2027 rozdistribuoval 6,14 mld. eur.

Pokud je návrh nového víceletého finančního rámce EU pro roky 2021-2027 něčím radikálně nový, tak alokací prostředků na ochranu hranic. Komise od 12. 6. počítá s tím, že na potýkání se s migrací vyhradí v příští sedmiletce 34,9 mld. eur (oproti 13 mld. eur v předchozím období). A vznikne i nový fond pro integrovanou správu hranic (IBMF). Nemluvě o posíleném Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) nebo Evropském obranném fondu (EDF).

Zaměstnanost v EU roste, reportoval 13. 6. Eurostat porovnávající data posledního kvartálu roku 2017 a prvního čtvrtletí roku 2018. Zajímavé je, že i v Česku, kde je nejnižší nezaměstnanost z celé EU.

Soudní dvůr EU má dva nové soudce. Z Litvy a Malty. Rada je 13. 6. jmenovala na šest let (počínaje 7. 10. 2018).

Řecko pořád potřebuje peníze. Komise zemi 13. 6. schválila 32 projektů zaměřených na strukturální reformy. Údajně ale nepůjde o “fresh” prostředky, ale o transfer 20 mil. eur ze strukturálních fondů, na které by si Řecko sáhlo tak jako tak.

Poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (on demand) budou muset zajistit, že nejméně 30 % jejich nabídky tvoří evropský obsah a že je dostatečně zdůrazněn. Rada a Evropský parlament se 13. 6. shodli na revizi klíčové směrnice.

Přímé zahraniční investice chceme, ale ne za každou cenu. To je v kostce pozice Rady z 13. 6. k návrhu, jak je podle prověřovat, než si je k nám pustíme.

Obnovitelné zdroje energie v EU nekončí. Komise 14. 6. přivítala “ambiciózní” dohodu Rady a Evropského parlamentu. V roce 2030 z nich bude muset být na úrovni EU produkováno 32 % energie. Nebo víc, pokud se na tom do roku 2023 najde shoda.

Už žádná dvojí kvalita potravin. Komise 14. 6. s velkou pompou vydala metodiku pro srovnávání kvality potravinářských výrobků v celé EU.

Indonéské aerolinky už jsou bezpečné, zhodnotila 14. 6. Komise a vyškrtla je ze svého blacklistu.

Důvěra v EU rok před evropskými volbami roste, plyne z tzv. standardního Eurobarometru uveřejněného Komisí 14. 6. Nejspíš i proto, že ekonomická situace je dobrá. Respektive Evropané ji tak vnímají. Plastičtější obrázek ovšem nabídne jako vždy až pohled na data z jednotlivých členských států. Tak hurá do toho!

Unijní informační systémy v oblasti justice a vnitra budou interoperabilní. Tedy až Rada, která 14. 6. získala mandát k jednání, dosáhne dohody s Evropským parlamentem.

Náklady na pracovní sílu v EU rostou, informoval 15. 6. o situaci v prvním kvartále 2018 Eurostat. V Česku nadprůměrně.

Inflace v EU dosáhla v květnu 2018 2 %, konstatoval 15. 6. Eurostat. V Česku tomu bylo přesně tak jak v EU jako celku.

EU a Austrálie 18. 6. zahájily jednání o bilaterální obchodní dohodě. Má navázat na úspěšné negociace s Japonskem, Mexikem nebo Kanadou.

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu EASO 18. 6. zveřejnil výroční zprávu. Konstatoval, že v roce 2017 požádalo v EU o azyl o 44 % lidí méně než v roce 2016.

Rada 18. 6. prodloužila platnost protiruských sankcí za protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu, a to do 23. 6. 2019.

Evropská agentura pro léčivé přípravky 19. 6. zveřejnila Q&A (tedy otázky a odpovědi) týkající se brexitu. Cílová skupina: farmaceutické společnosti.

Český HDP na hlavu činil v roce 2017 89 % průměru EU, informoval 19. 6. Eurostat. Což je dobrý výkon.

Komise 19. 6. obnovila svou iniciativu Stairway to Excellence zaměřenou na inovace v regionech.

Marine Le Pen musí vrátit 298 497,87 eur, rozhodl 19. 6. ve věci T-86/17 Soudní dvůr EU. Neprokázala, že její parlamentní asistentka, kterou platila, skutečně něco dělala.

Méně peněz (32,3 bil. eur), méně nesplácených úvěrů (4,1 %). Tak to vypadalo v bankách sídlících v EU na konci roku 2017. 19. 6. o tom reportovala Evropská centrální banka.

Na fotoniku a mikroelektroniku je v EU málo peněz. Bankám se do sektoru nechce a pro rizikový kapitál je příliš technologicky komplexní, vyplývá ze zprávy Evropské investiční banky zveřejněné 19. 6.

Eurojust se bude řídit novými pravidly. Efektivní justiční spolupráce je prostě v dnešní EU třeba jak sůl, shodly se 19. 6. Rada a Evropský parlament. A Eurojust najust nebyl proti.

Rada může od 19. 6. jednat o změně vízového kodexu, a napomoci tak usnadnit legální cestování do EU. To je docela dobrá zpráva. Zvláště když se členské státy tentýž den v zásadě dohodly i na revizi Schengenského hraničního kodexu, tedy na flexibilnějším dočasném znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích, a spolu s europoslanci i na updatu systému Eurodac.

V EU se má zvýšit energetická účinnost, shodly se na tom členské státy v Radě. Do roku 2030 minimálně (naštěstí za celou EU a kumulativně) o 32,5 %.

Komise tuší, že členské státy své důchodové systémy asi jen tak nezreformují. A tak navrhla zavedení celoevropského penzijního produktu (PEPP). V očekávání, že když bude nabídka, přijde i poptávka. Rada s tím 19. 6. ráda souhlasila.

Evropský parlament, Rada a Komise 19. 6. dosáhly dohody o volném pohybu neosobních údajů. Pomoci by měla především poskytovatelům cloudových služeb. Rada dohodu stvrdila o deset dní později.

Hospodářská soutěž musí být fér i v digitálním prostředí. Právě na to mysleli v Radě, když 20. 6. schvalovali změnu příslušných pravidel (tzv. směrnici ECN+).

Vzpomínáte, jak Andrej Babiš nejel na neformální summit o migraci? A měl pravdu v tom, že pozvání na něj (z 20. 6.) bylo fakt dost nestandardní. Schválně si je porovnejte se standardním pozváním na standardní summit z 27. 6. z pera předsedy Evropské rady Donalda Tuska.

V Česku máme nově Portál občana, EU chce “jednotnou digitální bránu” Vaše Evropa. A tak jí členské státy 20. 6 vyšly vstříc.

V Česku je v porovnání se zbytkem EU levno. Tady jsou data Eurostatu z 20. 6. popisující situaci v roce 2017.

Trestné činy už se nebudou vyplácet, prohlásila 20. 6. ambiciózně Rada poté, co se dohodla na nových pravidlech pro vzájemné uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci.

EU a Nový Zéland zahájily21. 6. jednání o obchodní dohodě. Výsledek má být “komplexní a ambiciózní”. Ve hře je obchod se zbožím a službami v hodnotě cca 13 mld. eur ročně.

Euroskupina oslavila21. 6. dvacet let existence. Hlavní message? Ano, krize byla, ale ustáli jsme to (dokonce i v Řecku) a už je líp.

Uprchlík je uprchlík, domnívá se ve stanovisku z 21. 6. ke spojeným věcem C-391/16, C-77/17 a C-78/11 (z nichž jedna se týká i Česka) generální advokát Melchior Wathelet. “Vzhledem k tomu, že rozhodnutím o nepřiznání nebo o odnětí postavení uprchlíka není dotčen fakt, že daná osoba je i nadále uprchlíkem, je členský stát povinen zaručit dotyčnému uprchlíkovi dodržování jeho práv plynoucích z Ženevské úmluvy.”

Rada 21. 6. přijala směrnici, podle níž členské státy budou muset před stanovením nových požadavků na povolání provádět tzv. test přiměřenosti. Už by nemělo být možné, aby členské státy bezdůvodně bránily volnému pohybu pracovních sil. A to je dobře.

Jak se vyvíjela evropská ekonomika po roce 2000? Eurostat 21. 6. nabídl svůj pohled na věc. Nová interaktivní publikace se zaměřuje na hospodářství jako celek, veřejný i soukromý sektor a domácnosti. Vřele doporučujeme!

Sedm členských států si přeje používat neonikotinoidní pesticidy. Evropský úřad pro bezpečnost potravin 21. 6. zveřejnil svůj postoj. Tedy zda je pro to vědecký důvod.

Francie, Německo, Belgie a Španělsko 21. 6. chtějí protiteroristický euroregistr. Právní bázi pro něj prý máme už od roku 2005.

EU může se 79 zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT) jednat o nové dohodě. Rada pro to 22. 6. přijala mandát. Stávající dohoda z Cotonou vyprší v únoru 2020.

Maďarsko a Rumunsko trpí “závažnými rozpočtovými odchylkami”. Rada proto 22. 6. upozornila obě země a stanovila termín 15. 10. 2018 pro podání zprávy. Ostatní členské státy dostaly ten den rady známé mezi zainteresovanými jako “country-specific recommendations”. A Francie pochvalu za snížení schodku pod 3 % HDP.

Rada se 22. 6. k radosti Komise pořádně podívala na DPH. Dohodla se na posílení správní spolupráce (s cílem předcházet podvodům), potvrdila, že minimální sazba zůstane na 15 %, a schválila dohodu o spolupráci s Norskem.

Evropská agentura pro léčivé přípravky 22. 6. doporučila autorizovat první veterinární léčivo založené na kmenových buňkách. Je pro koně a jmenuje se Arti-Cell Forte.

Eurostat si 22. 6. posvítil na vládní dluh členských států v roce 2017, a především pak na jeho strukturu. Česko je specifické tím, že jej financuje nejvíce ze všech dluhopisy.

Nové interaktivní mapy činí evropské kulturní dědictví přístupnějším, informovala 22. 6. Komise. Tady je odkaz: http://eu-commission.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=e3e538d4e4b743c8a6bc7a363fbc2310

Komise 22. 6. uveřejnila tradiční inovační scoreboard. Za EU jako celek, ale hlavně za jednotlivé členské státy. Česko si polepšilo, ale pořád nedosahuje úrovně roku 2010.

Emise kamionů a autobusů budou pod pořádným drobnohledem Vznikne pro to i speciální celoevropský registr. Rada 25. 6. návrh podpořila.

AliExpress, Amazon, eBay a Rakuten France odstraňují z nabídky nebezpečné výrobky rychleji než dřív. Reakční doba by se měla zkrátit na dva dny. E-shopy kvůli tomu s Komisí 25. 6. podepsaly “závazek”.

Členské státy i Komise si přejí superpočítače ke zpracování velkých objemů dat pro výzkumné účely. A tak Rada 25. 6. podpořila jejich vývoj.

EU a Čína vedly25. 6. již posedmé institucionalizovaný hospodářský a obchodní dialog. Hlavní téma? Využití potenciálu globalizace.

Černá Hora 25. 6. pojedenácté jednala o svém případném členství v EU. Otevřena byla kapitola č. 17 – Hospodářská a měnová politika. To Srbsko negociace tentýž den absolvovalo teprve poosmé a s akcentem na kapitoly Rybolov a Finanční a rozpočtová ustanovení.

Rada 25. 6. opět sankcionovala: 7 barmských vojáků za porušování lidských práv (Rohingyů) a 11 venezuelských úředníků za totéž plus za oslabování demokracie a právního státu. V případě ostatních zemí nebo oblastí (Jemen, Africký roh, Rudé moře) přijímala závěry.

Piráty tu nechceme! Rada proto 26. 6. bez debat schválila revizi unijní strategie pro námořní bezpečnost EUMSS.

Brexit zasáhne EU i na úrovni Světové obchodní organizace. Komise od Rady 26. 6. dostala mandát, aby s WTO dojednala podobu budoucích tarifů mezi Británií a EU.

Členské státy jsou ochotny se bavit o změnách fungování tzv. evropské občanské iniciativy, jejímž prostřednictvím mohou lidi žádat, aby EU zavedla nové právní předpisy (a vězte, že tak skutečně činí). Rada daný záměr podpořila 26. 6.

Z označení “france.com” trademark neuděláte, rozhodl 26. 6. ve věci T-71/17 Soudní dvůr EU. Proti totiž byla těžká váha – sama Francie. Právě jí dal soud nakonec za pravdu.

Co si myslíte o chemických koktejlech?, ptá se od 26. 6. Evropský úřad pro bezpečnost potravin v rámci hned dvou veřejných konzultací. Když se vyjádříte do 9. 9. včetně, stihnete obě dvě.

Provozovatelé dronů, které mohou při nárazu do člověka přenést více než 80 J kinetické energie, se budou muset registrovat, souhlasila 26. 6. v souvislosti s revizí mandátu pro Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví (EASA) Rada.

Osoba, která změnila pohlaví (z muže na ženu), nemůže být nucena zrušit své manželství uzavřené před touto změnou, aby získala nárok na starobní důchod (pro ženy). Soudní dvůr EU 26. 6. ve věci C-451/16 konstatoval, že by to byla diskriminace.

Medikovaná krmiva jsou v pořádku, budou-li náležitě regulována. Stvrzení dohody s Evropským parlamentem na úrovni Rady tak 27. 6. nic nebránilo.

Rada se 27. 6. shodla, že přeshraniční platby v eurech musejí zlevnit, a to v celé EU (protože v eurozóně už nízké jsou). Poplatky za přeshraniční platby v eurech by měly být ve shodě s poplatky za odpovídající vnitrostátní platby stejné hodnoty v národní měně členského státu, kde se nachází poskytovatel platebních služeb.

Do EU i z EU klidně s hotovostí, ale kvůli teroristům za přísnějších podmínek, souhlasila 27. 6. Rada. Limit pro nehlášení bankovek, šeků, cestovních šeků, předplacených karet nebo zlata = 10 tis. eur.

Pobaltská a kontinentální elektrosoustava se do roku 2025 synchronizují. Komise to 28. 6. označila za “evropskou solidaritu v oblasti energetiky”.

V Česku máme největší podíl (92,5 %) velkých zemědělských podniků (nad 50 ha) z celé EU, vyplývá z dat, která 28. 6. uveřejnil Eurostat.

Budeme chránit vaše děti před rezidui pesticidů, hlavně ty mladší tří měsíců, potvrdil 28. 6. Evropský úřad pro bezpečnost potravin.

Předprázdninový summit Evropské rady se uskutečnil ve dnech 28.-29. 6. K čemu všemu dospěl, najdete přehledně tady. Témata: především migrace, brexit (a tím pádem menší Evropský parlament) nebo eurozóna.

Inflace v EU v červnu 2018 rostla hlavně kvůli růstu cen energií. Podívejte se na odhad Eurostatu z 29. 6.

Řízení o předběžných otázkách týkající se fyzických osob budou od 1. 7. 2018 anonymizována, informoval 29. 6. Soudní dvůr EU. GDPR holt nezná bratra.

Celní unie, předstupeň dnešního jednotného trhu, slaví půlstoletí, připomněla 30. 6. (v předvečer výročí) Komise s tím, že jde o “jeden z největších úspěchů Evropské unie”. Ano, přesně tak.

Autor: Ondřej Krutílek, analytik Centra pro studim demokracie a kultury a B&P Research, psáno pro Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality