Červencový přehled dění v EU


Ondřej Krutílek, 10. 8. 2018, psáno pro Euroskop

Výběr bruselského dění v červenci 2018 očima analytika Ondřeje Krutílka. Pravidelně, každý měsíc na Euroskopu.

Nezaměstnanost v Česku činila v květnu 2018 – už čtvrtý měsíc po sobě – 2,3 %, informoval 2. 7. Eurostat. Unijní průměr činil 7 % a průměr eurozóny 8,4 %.

Komise 2. 7. zahájila řízení o porušení Smlouvy o EU s Polskem. Jde o zákon o nejvyšším soudu.

Auditoři budou kontrolovat, jak Komise (a nejen ona) prosazuje pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže, oznámil 2. 7. Evropský účetní dvůr. Odpověď by měla být známa do poloviny roku 2019.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ESMA vydal3. 7. výroční zprávu. Rok 2017 byl prý úspěšný. Hashtagy pro zasvěcené: #mifid #mifir #cmu #cra

Voda v EU je čistší, ale některé problémy přetrvávají, konstatovala 3. 7. Evropská agentura pro životní prostředí. Narážela například na problematická vodní díla neplnící požadavky tzv. rámcové směrnice nebo na plýtvání vodou.

Ryanair měl na letišti ve francouzském Montpellier podezřele dobré podmínky. A tak si jej 3. 7. vzala na mušku Komise. Respektive komisařka Margrethe Vestager osobně.

Za zpoždění letu poskytuje cestujícím náhradu škody společnost, která se rozhodla uskutečnit let, ne společnost, která jí pronajala letadlo a posádku, rozhodl 4. 7. ve věci C-532/17 Soudní dvůr EU.

Zákaz prodeje tabákových výrobků s příchutí je v souladu se zásadou rovného zacházení, myslí si od 4. 7. ve věci C-220/17 generální advokát Saugmandsgaard Øe.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin 4. 7.zveřejnil nástroj pro odhad expozice potravinářským enzymům. Říká mu FEIM. Podívejte se sami.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin 4. 7. řekl, jak na nanotechnologie v potravinách a krmivech. Tedy co a jak testovat. A ještě k tomu natočil video.

Evropský účetní dvůr bude prověřovat DPH a cla v elektronickém obchodě. Respektive jak se s nimi potýká EU a její legislativa. Oznámil to 5. 7. s tím, že auditní zprávu vydá v polovině roku 2019.

Rada 5. 7. prodloužila platnost protiruských hospodářských sankcí o dalších šest měsíců, tedy do 31. 1. 2019. Podmínka jejich zrušení zůstává pořád stejná: plnění minských dohod.

Evropský parlament 5. 7. schválilzřízení systému pro cestovní informace a povolení ETIAS a posílení agentury EU pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva eu-LISA. ETIAS by měl předběžně prověřovat, zda cestující, kteří mohou do Schengenu bez víz, nepředstavují bezpečnostní riziko.

Komise chce vydat pokyny mající vnitrostátním soudům pomoci odhadnout škody způsobené kartelovými dohodami. Jejich návrh od 5. 7. konzultuje se stakeholdery. Ti mají čas se vyjádřit do 4. 10. 2018.

V čínských lécích obsahujících valsartan byl nalezen karcinogen. Evropská agentura pro léčivé přípravky se proto 5. 7. rozhodla podívat se jim na zoubek.

Zaangažovaný zaměstnanec = spokojený zaměstnanec. Takhle jednoduché to podle zprávy Evropské nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek Eurofound z 6. 7. je. A ještě to může napomoci inovacím.

EU bude spolupracovat s Japonci. V oblasti vzdělávání, kultury a sportu, shodly se 6. 7. na konkrétních parametrech obě strany. A Rada to tentýž den stvrdila přijetím rozhodnutí o podpisu bilaterální obchodní dohody.

Tak se uskutečnil 20. summit EU-Ukrajina. Podle slov Jean-Clauda Junckera z 9. 7. “jsme toho průběhu posledních čtyř let společně dosáhli více než za celých dvacet let předtím”.

Ovzduší v EU znečišťují emise ze zemědělství a dopravy, shrnula 9. 7. Evropská agentura pro životní prostředí. A upozornila, že rok 2016 byl především rokem čpavku.

Flexibilnější rozpočet je fajn, ale evropské peníze by měly mít i přidanou hodnotu, zhodnotil 10. 7. Evropský účetní dvůr návrh víceletého finančního rámce EU pro roky 2021-2027. A na okraj podotkl, že návrh “se v podstatě stal nástrojem pro formování politických cílů EU po roce 2020 místo toho, aby je pouze odrážel”.

Evropská investiční banka a Evropská kosmická agentura si rozumějí. 10. 7. podepsaly memorandum o porozumění. Je hlavně o navýšení investic do kosmického výzkumu.

Pracovní skupina pro subsidiaritu, proporcionalitu a scénář „Dělat méně, zato efektivněji“ zveřejnila10. 7. svou závěrečnou zprávu. Místní, regionální a národní orgány se podle jejích tvůrců musejí více zapojovat do dění v Bruselu. Dokonce pro to vymysleli nový pojem: aktivní subsidiarita.

Správci osobních údajů jsou i Svědkové Jehovovi a jejich zvěstovatelé, uzavřel 10. 7. Soudní dvůr EU věc C-25/17.

Cena bydlení v EU meziročně vzrostla o 4,7 %, informoval 10. 7. Eurostat. V Česku jsme se měli nadprůměrně. O celé tři procentní body.

V EU k 1. 1. 2018 žilo 512,6 mil. lidí, o 1,1 mil. více než o rok dříve. Díky migraci. Nebýt jí, tak populace jako celek vymírá, shrnul 10. 7. Eurostat. Česko v roce 2017 patřilo mezi země s přirozeným přírůstkem obyvatel (byť nejmenším ze všech členských států EU).

Jak si EU vede v porovnání s G20? Tuhle otázku si Eurostat položil už popáté. Jeho odpovědi tentokrát spatřily světlo světa 11. 7. Klíčová slova: populace, HDP nebo obnovitelné zdroje energie.

Rada se 11. 7. shodla na pozici k rozpočtu EU pro rok 2019. Počítá s tím, že z evropské pokladny se vyplatí 148,2 mld. eur, což je o 2,34 % víc než v roce 2018. A priority? Hospodářský růst, migrace a bezpečnost.

Afrika by si měla pomoct. Komise 11. 7. informovala o zárukách ve výši 800 mil. eur, které by měly na černém kontinentě “mobilizovat” investice v objemu 8-9 mld. eur. Jde o součást Externího investičního plánu, jemuž zainteresovaní neřeknou jinak než EIP.

Jak zůstat o krok napřed před africkým morem prasat? Evropský úřad pro bezpečnost potravin 11. 7. poradil a ještě k tomu zveřejnil animované video.

Chcete do EU? Pořiďte si “trvalý vztah” s občanem některého z jejích členských států. I takhle by se dal shrnout rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-89/17 vynesený 12. 7.

Komise 12. 7. zveřejnilatradiční letní hospodářskou prognózu. Ekonomika EU by měla v následujících dvou letech růst přibližně 2% tempem. To je ta dobrá zpráva. Ta špatná zní, že by se tak mělo dít “v prostředí zvýšené nejistoty”.

Ryanair si může koupit Laudu. Přesněji leteckou společnost LaudaMotion, vlastněnou někdejším jezdcem formule 1 Nikim Laudou. Komise tak rozhodla 12. 7.

Jak členské státy dodržují právo EU?, zeptala se 12. 7. Komise. A hned si odpověděla: Je co zlepšovat. Tady je grafika o situaci v Česku.

Bulhaři chtějí do ERM II a eurozóna to uvítala. Tiskovka z 12. 7. ale správně upozorňuje, že úplná “dávačka” to nebude.

Soudní dvůr EU odsoudil12. 7. Evropský parlament a Evropskou investiční banku k pokutě 10 tis. eur za to, že neřešily psychické obtěžování svých zaměstnanců. Rozsudek padl ve věcech T-275/17 a T-377/17.

Rada pátrá, radí, doporučuje. 13. 7. zakončila tzv. evropský semestr a vydala stanoviska k hospodářským a fiskálním politikám všech členských států kromě Řecka. Tentokrát to měla díky hospodářskému růstu docela snadné. Všem bez výjimky doporučila, aby ho neprojedly.

V roce 2024 se budou europoslanci volit trochu jinak. Rada 13. 7. přijala nová pravidla (v návaznosti na Evropský parlament, který tak učinil již 4. 7). Pro volební obvody zahrnující více než 35 mandátů bude například stanoven povinný práh ve výši 2-5 %.

13. 7. zasedla Rada stabilizace a přidružení. S Bosnou potřetí, s Makedonií počtrnácté.

Airbnb má vroubek. Komise 16. 7. společnost vyzvala, aby sladila své smluvní podmínky se spotřebitelskou legislativou EU a transparentně informovala o cenách.

Jak kontrolovat státní podporu? Komise 16. 7. vydala kodex osvědčených postupů. Povinná četba pro všechny stakeholdery.

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost EMCDDA 16. 7. vydalo hodnocení nových psychoaktivních látek. Zkuste si je zapamatovat: 5F-MDMB-PINACA, 4F-iBF, THF-F, carfentanil a AB-CHMINACA.

Jednodušší pravidla využívání evropských peněz? Rada 16. 7. řekla “ano”. Tzv. nařízení omnibus všem dotčeným pomůže.

Transparentnost se vyplácí. Evropská agentura pro léčivé přípravky 16. 7. konstatovala, že proaktivní zveřejňování klinických dat se jí jeví jako úspěch.

V Pekingu se uskutečnil 20. summit EU-Čína. Komise při té příležitosti vydala 16. 7. tiskovku konstatující, že “strategické globální partnerství dosáhlo nové úrovně důležitosti”.

Komise zahájí jednání o nové dohodě s Uzbekistánem. Rada 16. 7. uznala, že dohoda z roku 1999 je přece jen už zastralá.

O osobní údaje putující mezi EU a Japonskem bude postaráno. Obě strany 17. 7. završily rozhovory ohledně tzv. rozhodnutí o odpovídající ochraně. V praxi to znamená, že si budou navzájem důvěřovat.

Evropští auditoři principielně souhlasí, aby čerpání evropských fondů záviselo na dodržování zásad právního státu. Konstatovali to 17. 7..

Volkswagen po vypuknutí Dieselgate v zásadě konal, jak měl, shrnula 17. 7. Komise. Mrzí ji ale, že po servisním zásahu už klientům nechtěl poskytovat záruku.

Summit EU-Japonsko přinesl17. 7. hned dva důležité výsledky (kromě řady jiných): dohodu o strategickém partnerství a dohodu o hospodářském partnerství. Čili o zóně volného obchodu. Teď ji čeká ratifikace.

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění EIOPA řeší, jak jsou na tom spotřebitelé s cestovním pojištěním. 17. 7. zahájila “přezkum”.

EU chce plyn. Proto komisař Maroš Šefčovič 17. 7. trilaterálně jednal s Rusy a Ukrajinci. Dohodu potřebuje do 1. 1. 2020.

Komise 18. 7. zaregistrovala dvě nové evropské občanské iniciativy: Zastavte hladovění 8 % obyvatel Evropy a Trvalé občanství EU. Pro každou z nich platí, že se jí Komise bude muset zabývat, pokud do roka získá milion podpisů z alespoň sedmi členských států.

Kosovo splnilo všechna kritéria pro bezvízový styk, oznámila 18. 7. Komise. Teď je řada na Radě a europoslancích.

Na program na podporu strukturálních reforem SRSP půjde víc. Namísto 142,8 mil. eur 222,8 mil. eur, souhlasila 18. 7. Rada.

Komise 18. 7. oznámila, že k 19. 7. zavádí prozatímní ochranná opatření na dovoz výrobků z oceli. Z obavy, že kvůli americkým clům dojde k odklonu exportu z jiných zemí. Prozatímní znamená maximálně 200 dní, ochranná opatření rovná se celní kvóty.

Evropská pohraniční a pobřežní stráž si vyzkouší spolupráci s Makedonií. EU a bývalá jugoslávská republika uzavřely 18. 7. dohodu. Operativně spolupracovat chtějí “zejména v případě náhlých výzev v oblasti migrace”.

Google 18. 7. dostal pokutu 4,34 mld. eur. Podle Komise posiloval od roku 2011 dominantní postavení svého vyhledávače. Pokud tak bude činit i nadále, bude muset platit podobně olbřímí penále ve výši až 5 % průměrného denního celosvětového obratu.

Inflace v EU je stabilní, ale v Česku mírně roste. Tak tomu bylo v červnu 2018. Data 18. 7. zveřejnil Eurostat.

Komise radí s ochranou přeshraničních investic. 19. 7. vydala doporučení investorům, jak se dovolávat svých práv, a členským státům, jak chránit veřejný zájem.

Komise 19. 7. vydala dokument, jak se připravuje na brexit. V Berlaymontu počítají se “všemi variantami vystoupení” Spojeného království z EU. Není totiž jasné, zda do 30. 3. 2019 bude ratifikována příslušná dohoda.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin bude mít v listopadu 2018 workshop, který se zaměří na potraviny pro nejmladší kojence (do 16 týdnů). Od 19. 7. mohou stakeholdeři navrhovat, co by mělo být na programu.

Databáze Openfoodtox je o 321 položek bohatší, informoval 19. 7. Evropský úřad pro bezpečnost potravin. A taky je prý hezčí a uživatelsky přívětivější. Najdete ji na adrese www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/openfoodtox.

Česko je šestý nejméně zadlužený členský stát EU, pokud jde o vládní dluh vztažený k HDP. Eurostat 20. 7. zveřejnil data za první kvartál 2018 a porovnal je s prvním a posledním čtvrtletím 2017.

Jak ve věznicích předejít šíření chorob přenášených krví? Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost EMCDDA to ví. 23. 7. zveřejnilo pokyny pro stakeholdery a ti by se jimi měli řídit.

Komise 24. 7. pokutovala kartel výrobců elektroniky. Asus, Denon & Marantz, Philips a Pioneer dostali pokutu ve výši 111 mil. eur za to, že bránili prodeji svých výrobků za míň, než chtěli internetoví prodejci.

Lidi neumějí to, co chce byznys. Ten tak přichází o miliony. A prý bude hůř. Více ve studii Evropského hospodářského a sociálního výboru uveřejněné 24. 7.

Úřad EU pro duševní vlastnictví musí znovu posoudit, zda může být tvar tyčinky Kit Kat ochrannou známkou. 25. 7. o tom ve spojených věcech C-84/17 a C-95/17 rozhodl Soudní dvůr EU.

Energetické štítky na elektrospotřebičích není možné dovysvětlovat; musejí zůstat, jak jsou. Přesvědčila se o tom společnost Dyson vyrábějící bezpytlíkové vysavače. Soudní dvůr EU rozhodl 25. 7. ve věci C-632/16 jednoznačně v její neprospěch.

Uprchlíkovi stačí jen jedna ochrana. Když už se o něj stará Agentura OSN pro pomoc a práci pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě UNRWA, ochrany ze strany EU netřeba, rozhodl 25. 7. ve věci C-585/16 Soudní dvůr EU.

Směrnice o GMO se “principielně” vztahuje i na organismy vzniklé mutagenezí. Pokud vás zajímá víc, začtěte se do tiskovky, kterou 25. 7. vydal Soudní dvůr EU. K rozsudku ve věci C-528/16.

Jídlo v Evropě je bez pesticidů. Respektive jejich rezidua z 96,2 % nedosahují nastavených limitů, informoval 25. 7. Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Vyplývá to z výroční zprávy zpracovávající data za rok 2016.

Členské státy souhlasí se změnami zefektivňujícími spolupráci v oblasti civilní ochrany. Coreper se na tom shodl 25. 7.

Vztah EU a USA se dostal do nové fáze – fáze blízkého přátelství. Alespoň se o tom tak píše ve společném prohlášení Donalda Trumpa a Jean-Clauda Junckera z 25. 7. po návštěvě druhého z nich v Bílém domě.

Jednotný digitální trh přináší konkrétní výhody. Komise 27. 7. shrnula, co už funguje (například roaming a GDPR) a co brzy fungovat bude (třeba levnější poštovné na balíky ze zahraničí).

V pěti členských státech (ne však v Česku) propukla epidemie salmonelózy. Evropský úřad pro bezpečnost potravin 27. 7. informoval, že za to nejspíš může britské jídlo s okurkami.

Inflace bude vyšší a HDP nižší, než se čekalo. Tak v kostce vypadá zpráva prognostiků, které oslovila Evropská centrální banka. Výsledky svého šetření zveřejnila 27. 7.

Eurobankovky se v prvním kvartále 2018 prakticky nepadělaly, informovala 27. 7. Evropská centrální banka. A když už, tak zpravidla dvaceti- a padesátieurovky. Z oběhu staženo 301 tis. padělků, což je nejméně za poslední tři roky.

Evropská agentura pro léčivé přípravky 27. 7. doporučila autorizovat preparát Onpattro na jedno vzácné dědičné onemocnění, pak dva přípravky pro děti (Kigabeq a Slenyto) a naopak omezila používání přípravku Xofigo na léčbu rakoviny prostaty.

Operace EU v Somálsku aka Atalanta potrvá do 31. 12. 2020 a od 29. 3. 2019 bude řízena místo z Británie ze Španělska a Francie Španělem Antoniem Martorellem Lacavem. Rozhodla o tom Rada 30. 7.

Rada 30. 7. prodloužilaa prohloubila mandát vojenské výcvikové mise EU ve Středoafrické republice (EUTM RCA). Do 19. 9. 2020. Vyjde to na 25,4 mil. eur.

Euroagentury pomáhají politikům proplouvat rozbouřenými vodami vědecké nejistoty. Jak přesně? Nahlédněte do materiálu publikovaného 31. 7. na webu Evropské nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek Eurofound.

Rychlé info o EU z Eurostatu: nezaměstnanost v červnu 2018 = 6,9 % (v ČR 2,4 %), růst HDP ve druhém kvartále 2018 = meziročně 2,2 %. Obojí uveřejněno 31. 7.

Autor: Ondřej Krutílek, analytik Centra pro studim demokracie a kultury a B&P Research, psáno pro Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality