EPSO testy: Brána k pracovním místům v evropských institucích


Euroskop, Evropský úřad pro výběr personálu, 4. 9. 2018

Uvažovali jste někdy o práci v evropských institucích? Chcete využít znalostí získaných během studia a dalších dovedností a získat zajímavé pracovní místo v institucích EU? Nedílnou součástí většiny výběrových řízení jsou častokrát skloňované EPSO testy. O jaké testy se jedná a co je jejich cílem?

Většina evropských institucí, které vypisují výběrová řízení na úřednické pozice, má v jejich rámci zařazeny tzv. EPSO testy. Zkratka EPSO označuje instituci nazvanou Evropský úřad pro výběr pracovníku (European Personnel Selection Office).

Ačkoliv formát výběrového řízení záleží primárně na konkrétní vypsané pozici, dá se zjednodušeně říci, že každé z nich obsahuje přesnou definici podmínek, které musí uchazeči o danou pozici splňovat.

V následujících řádcích se Vám proto pokusíme stručně nastínit alespoň všeobecný rámec toho, jakým způsobem výběrové řízení do evropských institucí probíhá a co EPSO testy jako takové představují.

Ke každému výběrovému řízení na neobsazenou pozici je přiložen dokument, tzv. notice of competition, který je vhodné důkladně prostudovat. V textu jsou uvedeny detaily k nabízenému místu, kritéria a procedura výběrového řízení.

Odlišnost EPSO testů

Výběrové řízení v rámci EPSO testů se liší od klasického pracovního pohovoru. Nelze jej přirovnávat ani k testovacímu centru, které využívá řada velkých, ať již domácích či nadnárodních firem.

EPSO testy představují ucelený, několikafázový a časově náročný testovací proces, který cílí na výběr odborníků ze všech unijních států. Každá fáze testů je zaměřena na prověření jiných schopností a kompetencí uchazečů. S jejich pomocí se zjišťuje široká škála vlastností a dovedností jednotlivých uchazečů, jejich způsob myšlení a uvažování.

Jednotlivé fáze výběrového řízení

Prvním krokem ze strany uchazeče je vyplnění a odeslání elektronické přihlášky na dané výběrové řízení. Všichni uchazeči jsou posléze pozváni do prvního kola, které spočívá v testech uvažování, které jsou orientovány na abstraktní, numerické a verbální uvažování a také na vyhodnocování konkrétních situací.

Tato fáze probíhá elektronicky na počítačích v testovacích centrech, v drtivé většině případů v rodné zemi uchazeče. Nejúspěšnější kandidáti z tohoto kola jsou poté pozváni do testovacího centra v Bruselu, kde se uskuteční ústní zkoušení. I tato část je poměrně komplexní a náročnou fází přijímacího řízení.

Pro ty, kteří úspěšně projdou i tímto kolem, čeká postup do další fáze. Jednotliví postupující jsou zapsáni na tzv. rezervní listinu, ze které si pak unijní orgány vybírají své zaměstnance.

Obvyklá praxe funguje tak, že daná instituce si na volné místo z listiny vybere vícero kandidátů, které pak pozve k ústnímu pohovoru, kde proběhne selekce nejvhodnějšího kandidáta. Tato procedura může trvat až devět měsíců, přičemž teprve zde vítězný kandidát získá pracovní pozici v unijních strukturách.

EPSO testy
Tabulka znázorňující jednotlivé fáze výběrového řízení. Zdroj: Nicole Grmelová: Průvodce labyrintem výběrových řízení do institucí EU

Užitečné tipy pro uchazeče

Jestli zvažujete, že se přihlášíte do výběrového řízení a absolvujete EPSO testy, nabízíme Vám pár tipů odkud čerpat podrobnější informace. Stěžejní fakta můžete nalézt na české verzi portálu Evropského úřadu pro výběr pracovníků. Zde si potenciální žadatel může dohledat detaily týkající se EPSO testů, způsobu podávání přihlášky, vyhlášených výběrových řízeních a další užitečné informace.

Na národní úrovni je vhodné čerpat z příslušných vládních, respektive ministerských webů. Silnější zapojení Čechů v institucích EU si klade vláda ČR za svou prioritu. Letos v dubnu se na svém zasedání věnovala hodnocení Strategie podpory Čechů v institucích EU a jejímu přínosu v období 2015–2017 a v rámci Koncepce na období 2018–2020 přijala záměr posílit podíl českých občanů v institucích EU.

Vláda, resp. Ministerstvo zahraničních věcí/Diplomatické akademie společně s vysokými školami a dalšími institucemi pravidelně pořádá semináře, kde účastníkům přibližuje průběh EPSO testů a možnosti, jak zvýšit své šance v nich uspět. Doporučujeme tedy sledovat jejich webové stránky aktualizované o nejnovější informace. Uchazeči také mohou zasílat své dotazy na e-mailovou adresu: epso@mzv.cz.

Další informace k práci v evropských institucích můžete nalézt v naší rubrice věnované tomuto tématu.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality