EU hledá pracovníky bezpečnostní služby

17.09.2018

Bezpečnost a ochrana zaměstnanců, návštěvníků i majetku mají zásadní význam pro bezproblémové každodenní fungování institucí EU. Evropský parlament a Rada Evropské unie teď hledají ozbrojené pracovníky bezpečnostní a ochranné služby v platové třídě SC 1 a SC 2. Pracovní místa v Radě se nacházejí v Bruselu, pracovní místa v Parlamentu převážně v Lucemburku.

Ozbrojení pracovníci bezpečnostní a ochranné služby zajišťují bezpečné prostředí pro zaměstnance, návštěvníky, hosty i majetek prostřednictvím hlídkování a kontrolování prostor a personálu. Dokáží nekompromisně, ale přitom diplomaticky reagovat na nejrůznější okolnosti. Umí předcházet situacím, které představují bezpečnostní hrozbu, jsou schopni rychle získat kontrolu nad situací a oznamují podezřelé chování a incidenty. Po přijatých zaměstnancích se může požadovat, aby pracovali v denních i nočních směnách, o víkendech a o svátcích a aby jezdili na pracovní cesty do zahraničí.

Chcete-li se přihlásit, musíte být občanem EU a ovládat alespoň dva úřední jazyky EU, přičemž se požaduje důkladná znalost jednoho a uspokojivá znalost druhého z nich. Druhým jazykem musí být angličtina nebo francouzština. Uchazeči musí být fyzicky schopni plnit příslušné pracovní úkoly, musí být schopni získat zbrojní pas a podrobit se bezpečnostnímu šetření. Pro každou platovou třídu jsou dále stanoveny specifické požadavky na odbornou praxi a vzdělání. Podrobné informace naleznete v oznámení o výběrovém řízení + corrigendum či v přiloženém dokumentu ve formátu PDF.

EU jakožto zaměstnavatel nabízí profesionální prostředí s obrovským množstvím příležitostí ke vzdělávání, prohlubování dovedností a rozvoji kariéry. Respekt ke kulturní rozmanitosti a prosazování rovných příležitostí přitom patří k základním principům EU. Stanete se součástí různorodých multikulturních a mezinárodních týmů a vaše práce bude pozitivně ovlivňovat život více než 500 milionů občanů EU i mnoha dalších.

Další informace jsou k dispozici na stránce security-protection.eu-careers.eu. Přihlášky lze podávat od 30. srpna do 2. října 2018 (do 12:00 hod. SEČ).

Referenční č.: EPSO/AST-SC/07/18

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality