PESCO, 12. díl: Vojenské schopnosti pro pomoc při katastrofách


Petr Pospíšil, Euroskop, 18.9.2018

Seriál, ve kterém vám představujeme projekty realizované v rámci stálé strukturované spolupráce PESCO, se přehoupl do své druhé poloviny a my vám přinášíme již dvanáctý díl. Jeho název v originále zní „Deployable Military Disaster Relief Capability Package“, tedy „Soubor vojenských schopností pro pomoc při katastrofách.

Vedoucím státem, který má na starost naplnění cílů tohoto projektu, je Itálie. Kromě ní se projektu účastní Řecko, Španělsko či Chorvatsko.

Pole využití projektu? Pomoc při přírodních pohromách či pandemiích

Jak je projekt strukturován a jaké má ambice? Jak již samotný název napovídá, jedná se o balíček zahrnující širší škálu opatření a institutů sledující týž účel. Tím je navýšit připravenost a možnosti reakce na krizové situace, přírodní či humanitární stavy apod. Dostupná dokumentace v typologickém výčtu situací, s jejichž řešením by měl projekt pomoci, uvádí přírodní pohromy, civilní nouzové situace a pandemie.

Vzniknout v rámci projektu má tréninkové centrum pro pomoc při katastrofách a dále centrála pomoci při katastrofách, která by měla umožňovat svoje nasazení do ohniska krizové situace. Nově vytvořené instituce tak v sobě budou centralizovat schopnosti nutné pro efektivní řešení pohrom a katastrof, a to co nejblíže místu vzniku. Tréninkové středisko má sloužit jako garance odborné připravenosti personálu a jeho činnost bude probíhat kontinuálně.

Mobilní centrála umožní zásah v místu krize

Orgány vzniklé v rámci tohoto projektu budou mít vícenárodnostní charakter – specializovaný personál budou tvořit státní příslušníci všech zúčastněných členských zemí Evropské unie. Pomoc zprostředkované centrálou pomoci při katastrofách se nebude omezovat jen na členské státy účastnící se projektu, nýbrž všem unijním zemím i zemím partnerským.

Činnost může být aktivována jak v rámci misí vedených Evropskou unií, tak i pro operace, které jsou vedeny pod záštitou jiné mezinárodní organizace.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Sdílet tento příspěvek