EU hledá odborníky v oblasti archivnictví a správy dokumentů

21.09.2018

Orgány EU hledají motivované administrátory a asistenty s odbornými znalostmi a odbornou praxí v oblasti správy dokumentů, archivů a informací.

Jako administrátor budete pověřen vypracováním, prováděním a monitorováním opatření a strategií v oblasti správy dokumentů, archivů a informací. Zároveň budete odpovědný za vyhledání informací, jejich příjem a ukládání, digitální uchovávání, za správu obsahu a získávání informací. V rámci Vašich úkolů můžete vést tým, jakož i poskytovat poradenství a školení pro zaměstnance. Budete zajišťovat, aby orgány spravovaly své archivy, informace a dokumenty v souladu s příslušným právním rámcem, včetně předpisů v oblasti důvěrnosti, přístupu k dokumentům a ochrany údajů.

Jako asistent budete podporovat správu dokumentů, archivů a informací a pomáhat při vyvíjení a používání speciálních systémů IT. Vaše náplň práce může zahrnovat sběr, třídění a registraci, klasifikaci a uchovávání dokumentů, jakož i pomoc kolegům i interním a externím zákazníkům při hledání a získávání informací a dokumentů.

Abyste se mohl ucházet o pozici administrátora, musíte mít vysokoškolské vzdělání v délce nejméně 3 let. Diplom musí zahrnovat nejméně 2 roky studia nebo odborné přípravy v oboru archivnictví, správy informací / správy znalostí nebo správy dokumentů, nebo být doprovázen diplomem v oboru archivnictví, správy informací / správy znalostí nebo správy dokumentů. Kromě toho musíte mít minimálně 3 roky odborné praxe relevantní pro příslušnou náplň práce.

O pozici asistenta se můžete ucházet, pokud máte postsekundární diplom z dané oblasti, po jehož získání jste absolvoval minimálně 3 roky relevantní odborné praxe. Přihlásit se také můžete, pokud máte diplom, jež Vás opravňuje k postsekundárnímu vzdělání, nebo jste absolvoval odborné vzdělání (podrobnosti viz oznámení o výběrovém řízení a přiložený dokument) a v obou případech jste následně získal minimálně 6 let odborné praxe relevantní pro Vaši náplň práce.

Obě pozice vyžadují důkladnou znalost jednoho z 24 úředních jazyků EU a uspokojivou znalost angličtiny nebo francouzštiny.

EU jakožto zaměstnavatel nabízí profesionální prostředí s obrovským množstvím příležitostí ke vzdělávání, prohlubování dovedností a rozvoji kariéry. Respekt ke kulturní rozmanitosti a prosazování rovných příležitostí přitom patří k základním principům EU. Stanete se součástí různorodých multikulturních a mezinárodních týmů a Vaše práce bude pozitivně ovlivňovat život 500 milionů občanů EU a mnoha dalších.

Přihlášku můžete podat od 13. července do 16. října 2018 do 12:00 hodin (poledne středoevropského času). Více informací naleznete na stránkách archivists.eu-careers.eu.

Odkazy / referenční č.: EPSO/AD/362/18, EPSO/AST/145/18

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality